Yritystuki - Hyrrä-ohje

Perustiedot

Ha­ke­mustyypin va­lin­nan jäl­keen esi­täy­te­tys­sä ­ha­ke­muk­ses­sa näkyy kak­si väli­leh­teä: Pe­rus­tie­dot ja Han­ke­suun­ni­tel­ma. Ennen hakemuksen täyttämistä tarkista lomakkeen yläreunasta, että olet valinnut oikean hakemustyypin. Täytä en­sin Pe­rus­tie­dot-välilehti. Pe­rus­tie­dot kä­sit­tävät tie­dot ha­ki­jas­ta ja tämän yhteystiedoista, hankkeen yhteyshenkilöstä, muista osapuolista sekä hankkeen tiedoista.

Yritystuen perustiedot -välilehti.

Hakija ja yhteystiedot

Ha­ki­ja ja yh­teys­tie­dot tu­le­vat automaattisesti Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ-palvelusta). Jos osoitetiedot ovat vanhentuneet, päivitä ne YTJ-palveluun, josta ne päivittyvät Hyrrään. Voit myös ilmoittaa Maaseutuhallinnossa käytettävän osoitteen kohdasta Omat tiedot/profiili (katso Yleistä Hyrrän käytöstä). Ainoa muutettava (täydennettävä) tieto hakemuksella on www-osoite. Voit muokata www-osoitetta painamalla Muokkaa, minkä jälkeen aukeaa www-osoite-otsikon alle laatikko osoitteen kirjoittamista varten. Tiedon tallentaminen tapahtuu Tallenna-painikkeesta.

Perustiedot-välilehti.

Kun pai­nat Muok­kaa-pai­ni­ket­ta, au­ke­aa www-osoi­tetta varten laa­tik­ko, jon­ne voit kir­joit­taa hakijan www-osoit­teen. Tal­len­na tieto Tal­len­na-pai­nik­kees­ta.

viranomais uusi hakija ja yhteystiedot tallenna muokattu

Yhteyshenkilö

Tallenna yhteyshenkilöksi sen henkilön tiedot, joka toimii hankkeen yhteyshenkilönä viranomaisten suuntaan. Lisää yhteyshenkilö painamalla Lisää yhteyshenkilö.

viranomais lisää yhteyshenkilö muokattu

Lisää laatikkoon yhteyshenkilön henkilötunnus muodossa ppkkvv-xxxx ja paina Hae. Järjestelmä hakee yhteyshenkilön tiedot automaattisesti Digi- ja väestötietovirastosta. Tietoja ei voi muuttaa. Jos haluat vaihtaa jo valitsemasi henkilön toiseksi, paina Vaihda yhteyshenkilö.

viranomais yhteyshenkilö muokattu

Muokkaa-painikkeesta aukeavat laatikot, joihin voit lisätä yhteyshenkilön puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Tallenna tiedot Tallenna-painikkeesta. Sähköpostiosoitteen lisääminen on tärkeää, jotta hakemusta koskevat sähköpostitse kulkevat ilmoitukset tavoittavat yhteyshenkilön.

Vastuuhenkilö

viranomais vastuuhenkilö muokattu

Hankkeen vastuuhenkilö on henkilö, joka voi allekirjoittaa hakemuksen ja vastaa hankkeen toteutuksesta. Järjestelmään tunnistautunut henkilö lisätään automaattisesti vastuuhenkilöksi. Muutettavia (täydentäviä) tietoja ovat:

viranomais vastuuhenkilö yhteystiedot muokattu

 • Hakemuksen allekirjoittaja(t) määritellään Allekirjoittaja-valintaruudun avulla. Väkänen valintaruudussa tarkoittaa, että henkilö on valittu allekirjoittajaksi. Valinnan saa pois klikkaamalla valintaruutua uudelleen. Hakemuksen Perustiedot-välilehdellä pitää olla valittuna organisaation sääntöjen mukaiset allekirjoittajat, jotta hakemuksen allekirjoittaminen ja lähettäminen on mahdollista.
 • Vastuuhenkilön tiedoista voit lisäksi muuttaa (täydentää) henkilön roolin hankkeessa/organisaatiossa, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Sähköpostiosoitteen lisääminen on tärkeää, jotta hakemusta koskevat sähköpostitse kulkevat ilmoitukset tavoittavat vastuuhenkilön.

Muut allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt

viranomais muut osapuolet muokattu

Hakemuksella voi olla muitakin osapuolia (esimerkiksi muita hakemuksen allekirjoittajia), jotka lisätään hakemukselle tässä kohdassa. Lisääminen tapahtuu painikkeesta Lisää uusi osapuoli.

viranomais muut osapuolet lisätty muokattu

Lisää laatikkoon henkilön henkilötunnus muodossa ppkkvv-xxxx ja paina Hae, jolloin järjestelmä hakee henkilön tiedot Digi- ja väestötietovirastosta. Jos muu osapuoli toimii hakemuksen allekirjoittajana, lisää täppä kohtaan Allekirjoittaja. Jos haluat poistaa osapuolen, paina Poista.

Voit lisätä  useampia osapuolia painamalla Lisää uusi osapuoli. Hakemuksen voi lähettää vasta sen jälkeen, kun jokainen allekirjoittajaksi määritelty osapuoli on allekirjoittanut hakemuksen. Jokaisen allekirjoittajan pitää kirjautua sisään omilla tunnuksillaan, jotta voivat allekirjoittaa hakemuksen. Näin ollen jokaisella allekirjoittajalla pitää olla käytössä omat Katso-tunnukset, joille on annettu Hyrrä-hakija-valtuudet. Hakemuksen lähettämisestä lisää kohdassa Allekirjoitus ja lähettäminen.

Yritykseen liittyviä tietoja

yritykseen liittyviä tietoja

Täytä yritykseen liittyvät tiedot hakemukselle.

Merkitse, onko hakija maatilakotitalouden jäsen (viljelijä, puoliso tai muu samaan kotitalouteen kuuluva). Jos hakija on maatila­koti­talouden jäsen, ilmoita sen maa­tilan tilatun­nus, jonka omistajan kotitalouteen hakija kuuluu.

Merkitse, onko tukea hakeva yritys haku­hetkellä aloittava yritys vai jo toimiva yritys se­kä yritystoiminnan alkamisajankohta.

Yrityksen toimialakoodi tulee Y-tunnuksen perusteella YTJ:stä. Jos se on väärä, muutos pitää tehdä YTJ:hin, josta se päivittyy järjestelmään.

Hankkeen tiedot

Tässä osassa lisätään hankkeen perustiedot, joita ovat muun muassa Hankkeen nimi ja Toteutuskunta. Anna toimenpiteelle nimi, joka on kuvaava, lyhyt ja ytimekäs. Ilmoita aloittavan tai kehitettävän yritystoiminnan toimiala, johon haettava tuki kohdistuu.

Ilmoita yrityksen toimipaikan sijaintikunta hakemushetkellä. Ilmoita myös vuoden 2014 kuntajaon mukainen toteutuskunta. Investointien tukitasot on porrastettu kansallisten tukivyöhykkeiden mukaan, joiden määrittely perustuu vuoden 2014 kuntajakoon.

Ilmoita yrityksen toimipaikan tarkka osoite, jotta toimenpide pystytään sijoittamaan ohjelman seurannassa käytettävään maaseutu-kaupunki-luokitteluun, joka perustuu paikkatietoon.

Yritystuella tuetut hankkeet voidaan julkistaa internetsivuilla. Kirjoita tähän sellainen kuvaus hankkeesta, joka ei sisällä yrityssalaisuuksia ja on siten mahdollista julkaista.

Pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä, ja Tooltipit antavat ohjeita kentän täyttämiseen. (Katso Yleistä Hyrrän käytöstä).

Hankkeen tiedot -välilehti.

Lomakkeen tiedot tallentuvat siirtyessäsi seuraavalle välilehdelle Seuraava-painikkeesta. Samalla avautuu täytettäväksi Hankesuunnitelma-välilehti.

Jos haluat välillä tallentaa tietoja ja jatkaa hakemuksen täyttämistä myöhemmin, paina vasemmasta yläreunasta Tallenna.

viranomais perustiedot tallennuspainike muokattu

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma-välilehdelle täytetään seuraavat haettavaan hankkeeseen liittyvät tiedot:

 1. Yrityksen omistajat
  • Tässä kohdassa kerro yrityksen omistajat ja omistajien omistusosuudet yrityksestä. Mikäli toinen yritys omistaa hakijayrityksestä 1/4 tai enemmän, ilmoita myös omistajayrityksen tai -yritysten tilikauden liikevaihto, taseen loppusumma ja työntekijöiden määrä. Kerro vastaavat tiedot myös yrityksistä, joita hakijayritys tai sen omistajat omistavat. Hakijayritykseen sidoksissa olevien yritysten tiedot tarvitaan yrityskokoa määritettäessä.
 2. Tiivistelmä toimenpiteestä (kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimenpiteen merkityksestä yritykselle)
  • Kerro lyhyesti yrityksen toiminnasta ja suunnitellun toimenpiteen merkityksestä yrityksen perustamiselle, laajentamiselle tai kehittämiselle. Esitä yksityiskohtaisemmin nämä tiedot liiketoimintasuunnitelmassa. Liiketoimintasuunnitelma lisätään hakemuksen liitteeksi Hankesuunnitelma-välilehden alaosassa kohdassa Liitteet ja Liiketoimintasuunnitelma.
 3. Yrityksen (uudet) tuotteet
  • Kerro, millä alalla yritys toimii ja mitä tuotteita se valmistaa tai aikoo ryhtyä valmistamaan.
 4. Myynti ja markkinointi
  • Kirjoita tähän lyhyesti tuotteiden tai palveluiden myynnistä ja markkinoinnista: kenelle, mihin ja miten yrityksesi tuotteet/palvelut myydään.
  • Lyhyen jakeluketjun kautta myyminen tarkoittaa tässä sitä, että yrityksesi ostaa raaka-aineet/tuotteet suoraan maatiloilta ja myy tuotteet suoraan kuluttajalle.
 5. Viimeksi tehty yritystutkimus
  • Kerro tässä yrityksestä viimeksi tehdystä yritystutkimuksesta, sen ajankohdasta ja tekijästä.
 6.  Hankesuunnitelma
  • Kerro hankkeen sisältö ja hankkeessa suunnitellut toimenpiteet.

yritystuki punainen tähti

Pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä ja tooltipit antavat ohjeita kyseisen kentän täyttämiseen. (Katso Yleistä Hyrrän käytöstä).

Hankesuunnitelma-välilehdeltä valitaan, millaista tukea ollaan hakemassa: Investoinnin toteutettavuustutkimus, Investointituki, Perustamistuki toimivalle yritykselle, Perustamistuki uudelle yritykselle vai Perustamistukikokeiluun. Valitse yksi vaihtoehdoista.

Tämän valinnan jälkeen valitse hankkeelle Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen Toimenpide ja Kohdennettu toimi, joita hankkeella toteutetaan. Toimenpiteet on jaoteltu Elintarvikkeiden jalostukseen keskittyneisiin yrityksiin ja Muuhun yritystoimintaan.

Jos  et ole varma, mikä sinun pitäisi valita, ota yhteyttä oman alueesi Leader-ryhmään tai ELY-keskukseen.

Tehtyjä valintoja pääset muokkaamaan Muokkaa tehtyjä valintoja -painikkeesta.

Muokkaa tehtyjä valintoja -painike.

Valitse tuen kohdentaminen valikosta Kohdennettu toimi.

Maataloustuotteiden ensiasteen jalosteita tuottava yritys on yritys, joka ostaa maatalouden alkutuotteita tai muita EU:n perustamissopimuksen liitteessä 1 eli ns. Annex I -listalla mainittuja tuotteita ja myy tuotteita, jotka edelleen ovat Annex I -listalla mainittuja tuotteita. Jos haet tukea tällaiselle yritykselle, kerro, mitä tuotteita se tuottaa tai aikoo tuottaa ja miten suuri osa tuotannosta on luomutuotteita.

Pidemmälle jalostettuja elintarvikkeita valmistava yritys on yritys, joka ostaa maatalouden alkutuotteita tai muita Annex I -listalla mainittuja jo jalostettuja tuotteita ja valmistaa niistä elintarvikkeita, jotka ovat sen verran jalostettuja, että ne eivät enää ole Annex I -listan tuotteita. Jos haet tukea tällaiselle yritykselle, kerro, mitä tuotteita se tuottaa tai aikoo tuottaa ja miten suuri osa tuotannosta on luomutuotteita.

Jos yrityksesi investoi samaan aikaan sekä maataloustuotteiden ensiasteen jalosteiden tuotantoon että pidemmälle jalostettujen elintarvikkeiden tuotantoon, hae tukia eri hakemuksilla.

Elintarvikkeita valmistava yritys, jonka raaka-aine ei ole Annex I -listan tuote, kuuluu alimmaiseen ryhmään eli on muita kuin edellä mainittuja tuotteita valmistava yritys.

Valitse Tallenna ja jatka, minkä jälkeen voit tallentaa hakemustyyppikohtaiset liitteet Hankesuunnitelma-välilehdelle. Liiketoimintasuunnitelma on pakollinen liite hakemuksen vireilletulolle.

Liiketoimintasuunnitelmassa tulee esittää yrityksen toiminta ja tuettavan toimenpiteen merkitys sille. Suunnitelmaan tulee sisältyä:

1.    hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne
2.    yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä
3.    suunnitellut perustamistuella tai investointituella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi
4.    suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu
5.    suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista
6.    tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot.

Liiketoimintasuunnitelmaan tulee sisältyä myös laskelma yrityksen kannattavuudesta ja maksuvalmiudesta. Laskelmien tulee koskea hakemusvuotta ja vähintään tuettavan toiminnan aloittamista seuraavaa kahta tilikautta. Jo toimivan yrityksen osalta laskelmat ja selvitykset on laadittava siten, että ne perustuvat hakemista edeltäneiden kahden kalenterivuoden kirjanpitotietojen tai muuhun luotettavana pidettävään selvitykseen (soveltuvin osin Yritystutkimusneuvottelukunnan lomakkeet T2 ja T4 tai vastaavat tiedot).

Liiketoimintasuunnitelman laatimisessa voit käyttää apuna yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja. Suomi.fi-palvelun kautta voit laatia liiketoimintasuunnitelman internetissä. Palvelusta löydät myös runsaasti muuta hyödyllistä tietoa yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä.

Liitetiedoston lisäys

Liitetiedoston lisäys.

Liitetiedosto lisätään painikkeesta Lisää liite.

viranomais liitetiedosto1 muokattu

 

Selaa-painikkeesta aukeaa käyttäjän koneen resurssienhallinta, josta pääset valitsemaan halutun liitteen. Kun olet valinnut tiedoston resurssienhallinnassa ja painanut Avaa, valitun tiedoston nimi näkyy ikkunassa ja ikkuna sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua.

viranomais liitetiedosto poistaminen muokattu

Jos haluat poistaa liitetyn liitetiedoston, klikkaa liitetiedoston nimen perässä olevaa punaista rastia. Liitteiden kappalemäärää ei ole rajoitettu, joten voit lisätä tarvitsemasi määrän liitteitä jokaiseen kohtaan. Uuden liitteen lisääminen tapahtuu Lisää-painikkeesta.

Lisää liitteet pdf-muotoisina. Yhden liitteen maksimikoko on 10 Mt.

Voit myös lisätä tarvittavan määrän muita hakemukseen liittyviä liitteitä.

Muiden liitteiden lisäys tapahtuu kohdasta Hakemustyyppiin liittyvät liitteet. Laatikon sisällä olevasta nuolesta avautuu alasvetovalikko, josta voit valita lisättävän liitetyypin. Jos oikeaa liitetyyppiä ei löydy valikosta, valitse Muut liitteet. Tämän jälkeen ilmestyy laatikon viereen painike Lisää liite. Liitteet  lisätään edellä kuvatulla tavalla.

Huom! Salassa pidettäville liitteille on oma kohtansa, jonne voidaan lisätä sellaisia liitteitä, joita et voi avata enää tallennuksen jälkeen. Vain viranomainen näkee salassa pidettävät liitteet hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tunnistat salassa pidettävän liitteen suluissa olevasta tekstistä salassapidettävä. Lisää tänne kaikki ne liitteet, jotka vain käsittelevä viranomainen voi nähdä.

Liitteisiin kohdassa Investointia/rakentamista varten tarvittavat luvat on otettava kantaa.

Hankesuunnitelma-välilehden tietojen tallentaminen tapahtuu joko lomakkeen vasemmasta yläreunasta painikkeesta Tallenna

viranomais perustiedot tallennuspainike muokattu

tai lomakkeen oikeasta alareunasta painikkeesta Tallenna ja jatka. Tämän jälkeen lomakkeelle aukeaa kolme uutta välilehteä: Kustannus ja rahoitus, Tavoitteet sekä Allekirjoitus ja lähetys.

Kustannus ja rahoitus

Kerro, onko sinulle myönnetty vähämerkityksistä (de minimis) tukea. Jos vastaat Kyllä, aukeaa laatikko, johon voit syöttää tiedot aiemmin myönnetyistä tuista. Lisää-painikkeesta saat lisää rivejä. Arvonlisävero sisältyy hankkeen kustannusarvioon  -kenttä on pakollinen. Valinnalla määritellään arvonlisäverokohtelu            hankkeessa.

Kustannus ja rahoitus -välilehti.

Ilmoita yritykselle mahdollisesti kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana myönnetyt de minimis -tuet (vähämerkityksinen tuki). Tuen määrä ilmoitetaan euroina. De minimis -tukea ovat vain ne tuet, joiden tukipäätöksissä on ilmoitettu tuen olevan de minimis -tukea.

De minimis -tukea voidaan myöntää yritykselle enintään 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

Jos muu yritys omistaa tukea hakevasta yrityksestä yli neljäsosan tai tukea hakeva yritys omistaa muita yrityksiä, ilmoita myös näiden sidosyritysten saamat de minimis -tuet.

Ilmoita kustannukset lman arvonlisäveroa. Mikäli yritys ei kuitenkaan saa arvonlisäverovähennystä (toimii toimialalla, joka ei ole arvonlisäverotuksen piirissä), vero voidaan sisällyttää kustannusarvion lukuihin.

Jos hankkeella on tarkoitus hankkia käytettyjä koneita ja/tai laitteita, ilmoita myös se.

Kustannukset

Kustannus ja rahoitus -välilehdellä kerrot hankkeen toteuttamiseksi haettavat kustannukset ja rahoitukset kustannus- ja rahoituslajeittain. Ilman näitä tietoja hakemuksen lähettäminen ei ole mahdollista. Tämä sivun näkymä vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppistä tukea olet hakemassa.

Hankkeen kustannusarvio

Hankkeen kustannusarvio-kaavio.

 

Täytä kustannuslajitteluerittelyn mukaisesti hankkeen kustannusarvio. Harmaapohjaiset laatikot sisältävät laskentakaavoja, joita käyttäjä ei pysty muuttamaan.

YRITYKSEN INVESTOINTITUKI

Tukikelpoiset investoinnit

Rakennuksen hankinta

Yrityksen investointitukea voidaan myöntää rakennuksen hankintaan. Rakennuksen hankinnan yhteydessä myös maapohjan hankkiminen on tukikelpoinen kustannus siltä osin kuin maan osuus ei ylitä kymmentä prosenttia koko kiinteistön hankinnan kustannuksesta.

Tuen myöntämisen edellytykset:

 • rakennus soveltuu harjoitettavaan yritystoimintaan tai on vähäisin kustannuksin muutettavissa sellaiseksi sekä täyttää aiotussa tarkoituksessaan, mitä laissa tai lain nojalla säädetään tai määrätään sellaiselle rakennukselle asetetuista vaatimuksista
 • rakennuksen tai kiinteistön kauppahinta ei ylitä sen käypää arvoa
 • jos kiinteistö tai rakennus hankitaan julkisyhteisöltä, riippumattoman asiantuntijan tulee arvioida sen käypä arvo yleisesti käytettävien menetelmien ja periaatteiden mukaisesti.

Rakentaminen

Tukea voidaan myöntää rakennuksen, rakenteen tai rakennelman rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen.

Merkitse rakentamisen kustannusarviokohtaan kokonaiskustannukset. Jos kustannukset sisältävät useita rakennuksia, niiden tiedot ja kustannukset on eriteltävä liitteessä.

Rakentamisen hyväksyttäviä kustannuksia ovat:
1) rakennuksen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset
2) rakennukseen kiinteästi kuuluvia varusteita, koneita ja laitteita koskevat kustannukset
3) suunnittelusta aiheutuvat kustannukset siltä osin kuin ne eivät ylitä kymmentä prosenttia rakentamisen kustannuksista.

Edellä mainitut hyväksyttävät kustannukset koskevat myös rakennetta ja rakennelmaa.

Koneet, laitteet, muu käyttöomaisuus sekä aineettomat investoinnit

Tukea voidaan myöntää koneiden, laitteiden ja muun irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan. Muun käyttöomaisuusinvestoinnin yhteydessä voidaan tukea myöntää myös tarvittavista sähkö-, lämpö-, vesi-, viemäri- sekä tietoliikenneliittymistä aiheutuviin kustannuksiin.

Jos haet tukea käytettyjen koneiden hankintaan, tulee sinun tukihakemuksessa tai erillisellä liitteellä esittää perustelut, joista käy ilmi:
1) miksi konetta tai laitetta ei ole tarkoituksenmukaista hankkia uutena;
2) että korvaavaa palvelua ei ole kohtuullisin kustannuksin paikkakunnalta saatavissa;
3) että hankittava kone tai laite soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan suunniteltuun käyttöön tai se voidaan kohtuullisin kustannuksin muuttaa aiottuun käyttötarkoitukseen sopivaksi;
4) että käytetyn koneen tai laitteen hankinta parantaa investoinnin kokonaistaloudellisuutta, kun otetaan huomioon hankinnan hinta, käyttöikä ja käytönaikaiset kustannukset;
5) että käytetty kone tai laite on hankintahinnaltaan edullisempi kuin vastaava uusi ja
6) että hankittavan koneen tai laitteen käyttöikää on jäljellä vähintään kolme vuotta.

Aineettomia investointeja ovat esim. patentit, valmistusoikeudet ja tavaramerkit.

Kustannusten kohtuullisuus

Tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että kustannuksia voidaan pitää kohtuullisina. Kustannusten kohtuullisuutta tarkastellaan ensisijaisesti tukea myönnettäessä.

ELY-keskus arvioi rakentamiskustannusten sekä kehittämis- ja konsulttipalveluiden kustannusten kohtuullisuuden käyttäen niin sanottuja viitekustannuksia. Tämän vuoksi on tärkeää, että etenkin rakentamisen suunnitelmat, rakennusselostukset ja kustannusarviot ovat riittävän tarkkoja. Viitekustannuksilla tarkoitetaan sellaisia yleisesti käytössä olevia yhtenäisiä kustannuksia, joita yritykset ja viranomaiset kyseisellä toimialalla pääasiassa käyttävät arvioidessaan toimenpiteiden kustannuksia.

Kone- ja laitehankinnoissa ja vastaavissa, jossa viitekustannuksia ei voida käyttää, toimita yli 2500 euron hankinnoista selvitys niiden hintatasosta. Se voi olla selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella tuen myöntäjä voi arvioida kustannusten kohtuullisuutta. Hintatasoa voit selvittää esimerkiksi kyselemällä liikkeistä tai käyttämällä internetistä löytyviä hintatietoja.

Investointituen määrä

Investointituenmäärä-taulukko.

Ilman tieyhteyttä olevilla saarilla korotettu tuki II ja III tukialueilla myönnetään niin sanottua de minimis -tukena. Muilta osin investointituet eivät ole de minimis -tukia.

Investointituen enimmäismäärä vaihtelee kansallisten tukivyöhykkeiden ja tukikohteen mukaan. Investointitukea voidaan myöntää enintään seuraavan taulukon mukainen prosenttiosuus investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista. Näihin prosenttiosuuksiin lasketaan mukaan muu julkinen tuki tai muuhun julkiseen rahoitukseen sisältyvä tuki (esimerkiksi Finnveran lainoihin tai takauksiin sisältyvä tuki) sekä paikallisten Leader-ryhmien kautta haettavissa tuissa Leader-ryhmän mahdollisesti myöntämä kuntaraha.

Investointitukea ei myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 2 000 euroa.

INVESTOINNIN TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS

Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea ensiasteen jalostusyrityksille 40 % ja muille 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 1 500 euroa.

Hankkeen rahoitus

Hankkeen rahoitussuunnitelma-välilehti.

Täytä rahoituslajitteluerittelyn mukaisesti tiedot, miten hankkeen kustannukset on tarkoitus rahoittaa. Kustannusarvio ja rahoitukset yhteensä -summien pitää olla yhtä suuret. Harmaapohjaiset laatikot sisältävät laskentakaavoja, joita käyttäjä ei pysty muuttamaan.

Kohdassa Muu julkinen rahoitus ilmoitetaan, Haetaanko toimenpiteeseen muuta julkistarahoitusta ja/tai Onko toimenpide saanut muuta julkista rahoitusta. Jos aiot hakea tai olet saanut muuta julkista rahoitusta, klikkaa valintalaatikkoon täppä, jolloin alapuolelle ilmestyy laatikko, jossa eritellään muun julkisen rahoituksen tiedot.

Tallenna tiedot lomakkeen vasemmasta yläreunasta Tallenna-painikkeesta. Jos haluat jatkaa hakemuksen täyttämistä seuraavalla välilehdellä, valitse Seuraava. Tällöin lomakkeen tiedot tallentuvat ja täytettäväksi aukeaa Tavoitteet-välilehti.

Tavoitteet

Liikevaihto, taseen loppusumma ja työntekijöiden määrä

Ilmoita liikevaihto ja taseen loppusumma kahden edellisen vuoden tuloslaskelmasta ja arviot kuluvalta ja kahdelta tulevalta tilikaudelta.

Yrityksen työntekijöiden määrä lasketaan kokoaikaisina työpaikkoina. Kokoaikainen työpaikka vastaa yhtä henkilötyövuotta ja se voi koostua yhden tai useamman henkilön työsuhteista.

Yrityskokoa määritettäessä työntekijöinä otetaan huomioon hakemuksen vireilletuloa edeltäneenä tilikautena yrityksessä vakituisesti tai määräaikaisesti työskennelleet työntekijät. Työntekijöihin ei lueta oppisopimuksen tai muun ammatilliseen opiskeluun kuuluvan harjoittelun perusteella työskenteleviä henkilöitä.

Yrityksen työntekijöihin luetaan myös yrityksen johtamiseen osallistuva omistaja sekä yrityksessä säännöllisesti työskentelevä muu yhtiökumppani, joka saa yritykseltä rahamääräisiä etuja.

Aloittavan yrityksen lähtötilanteeksi merkitään aina 0.

Tavoitetasot/tavoitteet

Tavoitteet-välilehdellä kohdassa Tavoite(taso) esitetään yrityksen tavoitetila eli arvio yrityksen koko työntekijämäärästä, liikevaihdosta ja muista tiedoista hankkeen toteutumisen jälkeen. Viranomainen laskee tavoitteena olevat työpaikat ja muut vähentämällä tavoitetilan tiedoista lähtötilanteen tiedot.

Tavoitteet-välilehti.

Kun haluat tallentaa täyttämäsi tiedot, valitse lomakkeen vasemmasta yläreunasta Tallenna. Jos haluat jatkaa hakemuksen täyttämistä, valitse Seuraava. Tällöin lomakkeen tiedot tallentuvat ja täytettäväksi aukeaa Allekirjoitus ja lähetys -välilehti.

Tavoitetietojen toteutumista tullaan kysymään hakijalta myöhemmin hankkeen aikana ja sen päätyttyä.

Allekirjoitus ja lähetys

Katso Allekirjoitus ja lähetys

Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2021