Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Tukea maksetaan koko maassa sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuna tukena: Etelä-Suomessa Etelä-Suomen tukena ja C-tukialueilla pohjoisena tukena.

Kuka voi saada tukea

Voit saada tukea, jos sinulla on hallinnassasi vahvistettu viitemäärä ja vähintään 5 hehtaaria maatalousmaata sekä sika- ja siipikarjaeläinyksiköitä niin, että 0,35 eläinyksikköä/maatalousmaahehtaari täyttyy. Vahvistetulla viitemäärällä tarkoitetaan sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen käyttöönoton yhteydessä vahvistettua tilakohtaista yksikkömäärää.

Tuen määrä

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki maksetaan hallinnassasi olevan viitemäärän perusteella.

Ruokavirasto maksaa tuen kahdessa erässä. Tuen ennakko maksetaan hakuvuoden huhtikuussa ja loppuerä hakuvuotta seuraavan vuoden huhtikuussa.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Hae tukea ja tuen ennakkoa vuosittain Vipu-palvelussa. Hakuaika on kevättalvella.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Muista tehdä myös eläinmääräilmoitus, jossa ilmoitat siipikarjan määrän.

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen ja eläinrekisteritietojen perusteella.

Osalle tukea hakeneista tiloista tehdään lisäksi valvontakäynti. Valvontakäynnillä ELY-keskuksen tarkastaja toteaa eläinten määrän ja vertaa sitä eläinrekisteriin ilmoittamiisi tietoihin. Valvontakäynnillä tarkastetaan myös asiakirjoja.

Lue tarkemmin eläintukien valvonnoista

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. Hae yhteystiedot

Säädökset

Eläintukien säädökset

Sivu on viimeksi päivitetty 18.1.2024