Perehdy perinnebiotooppeihin

Tämä tietopaketti auttaa sinua tunnistamaan erilaisia perinnebiotooppityyppejä, niille tyypillistä lajistoa sekä suunnittelemaan niiden hoitoa. 

Perehdy perinnebiotooppeihin

1 Opi perinnebiotoopeista

2 Hoida suunnitelmallisesti

3 Peruskunnosta

4 Hoida laidunnuksella

5 Hoida niittämällä

6 Eri luontotyyppien hoidon erityistarpeet

7 Kustannukset

Tämän oppaan tekstisisällön tuottamisessa ovat olleet mukana seuraavat asiantuntijat:

Riikka Klemola, ylitarkastaja, Ruokavirasto
Katja Raatikainen, suojelubiologi, Metsähallitus
Leena Lehtomaa, ylitarkastaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Charlotta Berlin, suunnittelija, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Eriika Lundström, asiantuntija, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö
Hanna Hakamäki, suunnittelija, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Tietopaketti on julkaistu 17.6.2022.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2022