Hakemuksen muuttaminen ja selvityspyyntöön vastaaminen 2023

Julkaisupäivä: 12. toukokuuta 2023

↵ Peltotukien hakuopas

17.8.2023

25.8.2023

Vuoden 2023 alusta lähtien tukiehtojen noudattamista seurataan satelliittipohjaisella järjestelmällä. Satelliittien tuottaman aineiston avulla kasvuston kehittymistä ja viljelytoimenpiteitä seurataan koko kasvukauden ajan. Satelliittiseuranta mahdollistaa sen, että voit korjata hakemustasi koko kasvukauden ajan oma-aloitteisesti tai saamasi selvityspyynnön perusteella.

Kaikkien tukiehtojen noudattamista ei seurata satelliitin avulla vielä vuonna 2023. Tästä syystä paikalla tehtävää valvontaa on edelleen, mutta sen määrä vähenee verrattuna nykyiseen. Vaikka hakemusta on mahdollista muuttaa koko kasvukauden ajan, pidä hakemuksen tiedot ajan tasalla ja lähetä hakemus mahdollisimman oikeilla tiedoilla, sillä paikan päällä tehtävä valvonta lukitsee hakemustietosi. Sinulle voi aiheutua tukiehtojen noudattamatta jättämisestä seuraamuksia, jos et ole tehnyt pellolla niitä toimenpiteitä, joita olet hakemuksellasi ilmoittanut tekeväsi.

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan miten voit korjata hakemustasi ja miten sinun on toimittava, jos saat selvityspyynnön Vipu-mobiiliin.

Tukihaun aikajana, vastaavat tiedot tekstissäKuva 1. Tukihaun aikataulu

Milloin ja miten voin muuttaa hakemustietoja?

Peltotukihaun muutosvaihe on 16.6.–2.10.2023. Voit tänä aikana muuttaa peltotukihakemustasi tai perua tukia.

Pidä hakemustietosi ajan tasalla muutosvaiheen aikana. Jos maatilasi valikoituu paikalla tehtävään valvontaan, et voi muuttaa hakemustasi sen jälkeen, kun sinulle on ilmoitettu valvonnasta. Valvonta tehdään niillä hakemustiedoilla, jotka olivat tiedossa ilmoitusajankohtana ja voit saada seuraamuksia tukiehtojen noudattamatta jättämisestä, jos hakemustietosi ovat virheelliset ja et ole tehnyt ilmoitettuja toimenpiteitä pellolla.

Missä tapauksissa minun pitää muuttaa peltotukihakemustani?

Sinun pitää muuttaa hakemustasi, jos

1. huomaat tukihaun jälkeen, että olet tehnyt virheen hakemuksen täyttämisessä, esimerkiksi

 • olet ilmoittanut väärän kasvin.
 • olet unohtanut hakea jotakin tukea.
 • olet ilmoittanut hakemuksella lohkon, jota et viljele lainkaan.

2. et pysty tekemään pellolla niitä toimenpiteitä, joita olet hakemuksella ilmoittanut sitoutuvasi tekemään, esimerkiksi

 • et kylvä lohkolle mitään 30.6. mennessä (pois lukien eräät puutarhakasvit)
 • et niitä tai hoida laiduntamalla 31.8. mennessä rehunurmea, laidunnurmea, viherkesantoja tai luonnonlaidun ja -niitty-aloja.
 • et ole hoitanut avo- / sänkikesantoja (ehdollisuuden vaatimus).

Voit tehdä muutoksia hakemukseesi oma-aloitteisesti tai Vipu-mobiiliin saamasi selvityspyynnön perusteella.

Milloin minun pitää perua tukia?

Sinun on peruttava kaikki tuet sellaiselta kasvulohkolta, joka on maatalousmaata, mutta et tee pellolla mitään maataloustoimenpiteitä. Jos et ole tehnyt maataloustoimenpiteitä osalla kasvulohkoa, voit jakaa kasvulohkon ja perua tuet vain kyseiseltä kasvulohkon osalta. Voit lukea tukien perumisesta tarkemmin luvusta Tukien peruminen.

Mitä tietoja voin muuttaa Vipu-palvelussa muutosvaiheen aikana?

Voit muuttaa seuraavia hakemustietoja:

 1. kasvulohkon kasvi ja kasville annettavat lisätiedot.
  • Voit lisätä tai poistaa ympäristökorvauksen valinnaisia toimenpiteitä.
 2. kasvulohkon rajat
  • Voit poistaa kasvulohkoja tai lisätä kasvulohkoja peruslohkolle.
 3. peruslohkotiedoista voit muuttaa samoja tietoja kuin peltotukien haussa
  • peruslohkon nimi
  • hallinnan peruste ja vuokranantaja
  • maankäyttölaji
  • ilmoituksesi hukkakaurasta.
 4. tuenhakija ja hakijaan liittyvät lisätiedot.

Mitä muutoksia peltotukihakemukseen ei voi tehdä enää 15.6. jälkeen?

Hakuajan jälkeen et voi

 • lisätä hakemukselle uusia peruslohkoja
 • muuttaa peruslohkon rajoja
 • yhdistää peruslohkoja
 • jakaa peruslohkoa.
 • ilmoittaa peruslohkoa yhteiskäyttöön tai poistaa tai muuttaa yhteiskäyttölohkojen kasvulohkogeometriaa (voit kuitenkin muuttaa kasvulohkon kasvia ja siihen liittyviä tietoja).
 • tehdä uusia ympäristö- tai luomusitoumuksia tai ympäristösopimuksia.
  • Et voi muuttaa luomusitoumusten ja ympäristösopimusten tietoja Vipu-palvelussa. Ilmoita muutoksista ELY-keskukseesi kirjallisesti
 • poistaa liitteitä.

Mikä on selvityspyyntö?

Selvityspyyntö on Vipu-mobiilin Tehtävät-osioon tuleva kasvulohkokohtainen tehtävä. Selvityspyyntö voi olla joko satelliittiseurannan selvityspyyntö tai valvonnan selvityspyyntö.

Saat satelliittiseurannan selvityspyynnön, jos hakemuksella ilmoittamasi tietojen ja satelliittikuvista tehtyjen havaintojen välillä on ristiriita. Tekoäly voi esimerkiksi päätellä kuvien perusteella, että lohkoa ei ole niitetty, vaikka olet ilmoittanut kasvulohkolle kasvin, jolla on niittovaatimus. 

Saat tekstiviestin aina, kun sinulle lähetetään uusi satelliittiseurannan selvityspyyntö tai valvonnan selvityspyyntö. Tekstiviesti lähetetään ensisijaisen viljelijän matkapuhelinnumeroon.

Tarkastaja voi lähettää sinulle valvonnan selvityspyynnön,

 • jos paikalla tehtävässä valvonnassa ei pystytä tarkastamaan jotakin tukiehtoa, esimerkiksi suojavyöhykkeen sadonkorjuuvaatimusta.
 • jos tukikelpoisuustarkastelun yhteydessä havaitaan esimerkiksi, että koko ilmoittamasi lohko ei ole maatalousmaata.
 • jos laadunarvioinnissa havaitaan esimerkiksi, että ilmoittamasi kasvi tai lohkon rajaus on virheellinen.

Miten minun on toimittava, jos saan selvityspyynnön?

Selvityspyynnössä saat yksityiskohtaiset ohjeet, miten sinun on toimittava ja mihin mennessä. Selvityspyynnön tarkoituksena on varmistaa, että sinulle maksetaan tukea niistä toimenpiteistä, joita olet pellolla tehnyt. Reagoi selvityspyyntöön mahdollisimman nopeasti, jotta sinulle jää riittävästi aikaa muokata hakemustasi niin, että vältyt seuraamuksilta.

Ohjekuva selvityspyynnöstä, vastaavat tiedot tekstissä

Kuva 2. Saitko ilmoituksen selvityspyynnöstä?

Satelliittiseurannan selvityspyyntö

Jos saat satelliittiseurannan selvityspyynnön, tarkista kasvulohkon tiedot hakemuksella ja kasvulohkolla tehdyt toimenpiteet. 

1. Olet ilmoittanut kasvulohkon tiedot hakemuksella oikein ja tehnyt kasvulohkolla tukiehtojen mukaiset toimenpiteet. Selvityspyyntö on aiheeton.

Toimi näin: Ota kasvulohkolla tehdystä toimenpiteestä kuva Vipu-mobiilin avulla selvityspyynnössä saamiesi ohjeiden mukaisesti. Ilmoittamastasi kasvista riippuen sinua ohjataan ottamaan kuva viljelykasvista, niitosta, laidunnuksesta, muokkauksesta tai sadonkorjuusta. Ota kuva viimeistään 31.8.2023.  Kuva kannattaa lähettää heti, kun se on otettu, mutta viimeistään 2.10.2023.

2. Kasvulohkolla ei ole tehty vielä tehty niitä maataloustoimenpiteitä, mitä kasvilta edellytetään. Lohkoa ei ole esimerkiksi niitetty. Selvityspyyntö on aiheellinen

Toimi näin: Käy tekemässä vaaditut toimenpiteet pellolla (esimerkiksi niitto) ja ota Vipu-mobiililla kuva tehdystä toimenpiteestä viimeistään 31.8.2023. Kuva kannattaa lähettää heti, kun se on otettu, mutta viimeistään 2.10.2023.

3. Hakemuksella ilmoittamasi tiedot eivät vastaa tilannetta kasvulohkolla. Selvityspyyntö on aiheellinen.

Toimi näin: Mene Vipu-palveluun ja korjaa kasvulohkon kasvi ja muut kasvulohkon tiedot niin, että hakemustiedot vastaavat pellolla olevaa tilannetta. Tee muutokset mahdollisimman pian, mutta viimeistään 2.10.2023.Älä vastaa selvityspyyntöön. Kun muutat hakemustasi, selvityspyyntö passivoituu seuraavan yön aikana.

4. Et ole tehnyt kasvulohkolla maataloustoimenpiteitä, etkä aio tehdä niitä kasvukauden aikana. Selvityspyyntö on aiheellinen.

Toimi näin: Peru kasvulohkolta tuet viimeistään 2.10.2023 välttyäksesi seuraamuksilta. Älä vastaa selvityspyyntöön. Selvityspyyntö passivoituu, seuraavan yön aikana.

Katso myös Palautelomake: Auta kehittämään satelliittiseurantaa.

Valvonnan selvityspyyntö

Valvonnan selvityspyyntö on aina aiheellinen, sillä niitä ei lähetetä automaattisesti, vaan se on aina tarkastajan lähettämä. Selvityspyynnössä on ohjeet kuinka sinun on toimittava, kun

1. Paikalla tehtävässä valvonnassa tai laadunarviointikäynnillä ei voitu vielä todentaa vaadittua toimenpidettä (esimerkiksi niitto)

Toimi näin: Ota kasvulohkolla tehdystä toimenpiteestä kuva Vipu-mobiilin avulla selvityspyynnössä saamiesi ohjeiden mukaisesti. Vastaa selvityspyyntöön määräajassa, joka siihen on asetettu.

2. Hakemuksella ilmoittamasi tiedot eivät vastaa tilannetta kasvulohkolla.

Toimi näin: Ota yhteyttä kuntaan. Kunta voi muuttaa hakemustasi vastaamaan tilannetta lohkolla.  Voit myös perua tuen ilmoittamalla asiasta kuntaan. Hakemuksen muutokset kannattaa tehdä mahdollisimman pian, mutta viimeistään 2.10.2023. Selvityspyyntöön ei tässä tapauksessa tarvitse vastata.

Miksi valokuva on otettava Vipu-mobiililla?

Vipu-mobiili ohjaa sinua valokuvan ottamisessa. Mikä tahansa valokuva ei kelpaa, sillä hallinnon on voitava varmistua siitä, mistä ja milloin kuva on otettu. Selvityspyyntöä ei voida ratkaista muulla tavalla otetulla tai toimitetulla kuvalla.

Voit ottaa Vipu-mobiililla jo kasvukauden aikana paikkaan sidottuja kuvia tekemistäsi toimenpiteistä pellolla. Kuvat tallentuvat Vipu-mobiilin ja voit käyttää niitä myöhemmin esimerkiksi vastatessasi selvityspyyntöön.  

Kuka voi ottaa selvityspyynnön valokuvan?

Vipu-mobiilia voivat käyttää ja valokuvia ottaa kaikki ne henkilöt, joilla on asiointioikeudet Vipu-palveluun. Maatilan ensisijainen viljelijä voi lisätä ja poistaa asiointioikeuksia Vipu-palvelun Maatila-valikon Käyttöoikeudet -osiossa. Lisäksi valtuutuksen voi tehdä paperilomakkeella 457.

Lue tarkempi ohje valtuuttamisesta osoitteesta ruokavirasto.fi/vipu.