Mikä on selvityspyyntö ja miten vastaan siihen?

Julkaisupäivä: 3. kesäkuuta 2024

Peltotukien hakuopas

Tukiehtojen noudattamista seurataan satelliittipohjaisella järjestelmällä. Satelliittien tuottaman aineiston avulla kasvuston kehittymistä ja viljelytoimenpiteitä seurataan koko kasvukauden ajan. Satelliittiseuranta mahdollistaa sen, että voit korjata hakemustasi koko kasvukauden ajan oma-aloitteisesti tai saamasi selvityspyynnön perusteella.

Mikä on selvityspyyntö?

Selvityspyyntö on Vipu-mobiilin Tehtävät-osioon tuleva perus- tai kasvulohkokohtainen tehtävä. Saat tekstiviestin aina, kun sinulle lähetetään uusi selvityspyyntö. Tekstiviesti lähetetään ensisijaisen viljelijän matkapuhelinnumeroon. Selvityspyyntö voi olla joko satelliittiseurannan perusteella tai muusta syystä lähetettävä selvityspyyntö. 

Satelliittiseurannan selvityspyyntö

Saat satelliittiseurannan selvityspyynnön, jos hakemuksella ilmoittamasi tiedon ja satelliittikuvista tehtyjen havainnon välillä on ristiriita. Tekoäly voi esimerkiksi päätellä kuvien perusteella, että lohkoa ei ole niitetty, vaikka olet ilmoittanut kasvulohkolle kasvin, jolla on niittovaatimus. 

Satelliittiseurannan selvityspyyntöjä lähetetään keväisin sekä elo-syyskuussa. Voit lukea näistä selvityspyynnöistä tarkemmin luvuista

Muut selvityspyynnöt

Voit saada muun selvityspyynnön, jos

  • paikalla tehtävässä valvonnassa ei pystytä tarkastamaan jotakin tukiehtoa, esimerkiksi suojavyöhykkeen sadonkorjuuvaatimusta.
  • olet korjannut peruslohkon rajaa peltotukien haussa, eikä ilmakuva tue tekemääsi korjausta.
  • tukikelpoisuustarkastelun yhteydessä havaitaan esimerkiksi, että koko ilmoittamasi lohko ei ole maatalousmaata. Tämä on Vipu-mobiilissa nimellä korjauskehotus.
  • laadunarvioinnissa havaitaan esimerkiksi, että ilmoittamasi kasvi tai lohkon rajaus on virheellinen. Tämä on Vipu-mobiilissa nimellä korjauskehotus.

Miten minun on toimittava, jos saan selvityspyynnön?

Selvityspyynnössä saat yksityiskohtaiset ohjeet, miten sinun on toimittava ja mihin mennessä. Selvityspyynnön tarkoituksena on varmistaa, että sinulle maksetaan tukea niistä toimenpiteistä, joita olet pellolla tehnyt. Vastaa tarvittaessa selvityspyyntöön valokuvalla silloin, kun selvityspyyntöön vastaaminen on mahdollista. Jos aiot korjata hakemustasi, se kannattaa tehdä heti, kun saat selvityspyynnön.

Ohjekuva selvityspyynnöstä, vastaavat tiedot kuvan alla

Kuva 1. Saitko ilmoituksen selvityspyynnöstä?

Saitko ilmoituksen selvityspyynnöstä? Toimi näin:

Avaa älypuhelimellasi Vipu-mobiili-sovellus. Avoimet tehtävät -osiosta löydät tiedon siitä, mitä lohkoa selvityspyyntö koskee.

Jos toimenpide on lohkolla tekemättä, tee puuttuva toimenpide määräajassa tai peru lohkon tuet.

Jos olet ilmoittanut Vipu-palvelussa eri kasvin kuin minkä olet kylvänyt, korjaa ilmoitusta. Hakemuksen muuttaminen on mahdollista 2.10. saakka.

Jos lohko on sekä ilmoitettu että hoidettu oikein, vastaa selvityspyyntöön kuvalla. Ota kuva Vipu-mobiilin kuvatoiminnolla selvityspyynnön ohjeistuksen mukaan.

Miksi saan samasta lohkosta useita selvityspyyntöjä?

Lohkolta voidaan tarkkailla satelliittiseurannan avulla useampaa tukiehtoa, jotka sisältävät erilaisia vaatimuksia. Lohkolla saattaa esimerkiksi olla vaatimus kasvuston säilyttämisestä tiettyyn ajankohtaan saakka ja niitosta tiettyyn ajankohtaan mennessä. Näissä tapauksissa molempia vaatimuksia ei voida tarkastaa samalla selvityspyynnöllä. Silloin samalle lohkolle saattaa lähteä kaksi erillistä selvityspyyntöä. Molempiin on vastattava. 

Voiko selvityspyynnön tulos muuttua sen lähetyksen jälkeen?

Joissakin tilanteissa selvityspyyntö voi muuttua tarpeettomaksi, kun satelliittiseuranta saa käyttöönsä uutta materiaalia. Tämä on mahdollista silloin, jos lohkolla vaaditun toimenpiteen määräaika ei ole vielä umpeutunut ja esimerkiksi niitto tehdään ennen määräaikaa. Hallinto voi joissain tilanteissa myös muuttaa selvityspyynnön tilan ratkaistuksi. Et saa näistä muutoksista erillistä tekstiviestiä. Tarkista selvityspyyntöjen tila Vipu-mobiilista ennen kuin lähdet ottamaan kuvia tai teet muutoksia tukihakemukseesi Vipu-palvelussa.

Miksi valokuva on otettava Vipu-mobiililla?

Vipu-mobiili ohjaa sinua valokuvan ottamisessa. Mikä tahansa valokuva ei kelpaa, sillä hallinnon on voitava varmistua siitä, missä ja milloin kuva on otettu. Selvityspyyntöä ei voida ratkaista muulla tavalla otetulla tai toimitetulla kuvalla.

Jos kuvan ottaminen lohkolta ei onnistu selvityspyynnön omalla kuvatoiminnolla tai Vipu-mobiilin yleisellä kuvatoiminnolla, yritä uudelleen toisena päivänä. Jos kuvan ottaminen ei edelleenkään onnistu, ota yhteyttä oman alueesi maaseutuelinkeinoviranomaiseen.

Kuka voi ottaa selvityspyynnön valokuvan?

Vipu-mobiilia voivat käyttää ja valokuvia voivat ottaa kaikki ne henkilöt, joilla on asiointioikeudet Vipu-palveluun. Maatilan ensisijainen viljelijä voi lisätä ja poistaa asiointioikeuksia Vipu-palvelun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa. Lisäksi valtuutuksen voi tehdä paperilomakkeella 457.

Lue tarkempi ohje valtuuttamisesta osoitteesta ruokavirasto.fi/vipu.