Vipu-ohje: Eläinpalkkioiden haku 2024

Julkaisupäivä: 18. joulukuuta 2023

Eläinpalkkioiden hakuohje 2024

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

 • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, palvelu oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
 • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta mo­bii­li­var­men­ne.fi.
 • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Hae käyttöoikeuksia

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Viljelijätukien hakuoppaan luvussa 3. Tukien hakeminen.

Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa, yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Pääset tarvittaessa lataamaan lukuohjelman osoitteesta adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Valitse Tiedosto → tulosta → tulostimeksi valitse Microsoft Print to PDF → tulosta. Tämän jälkeen pääset tuottamaan tiedoston kokonaan uutena PDF-tiedostoversiona. Lopuksi ohjelma kysyy tuon tulosteen eli tiedoston tallentamisesta. Tallenna tiedosto omalle koneelle tai työpöydällesi. Vie se sitten normaaliin tapaan Vipuun.

Jos PDF-lukuohjelma on jokin muu kuin Acrobat Reader, käytä sen ohjelman uuden tiedostoversion luontitoimintoa. Tiedoston luonti onnistuu myös esimerkiksi Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla.Kuvassa teksti: Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa. Yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Tarvittaessa voit ladata Adobe Acrobat Reader -ohjelman Adoben verkkosivuilta. Tulosta tiedosto valitsemalla tulostimeksi Microsoft Print to PDF. Tallenna tiedosto koneellesi. Tämän jälkeen vie tiedosto normaaliin tapaan Vipuun.

1. Eläinpalkkiot vuonna 2024

Eläinpalkkioita voivat hakea nauta-, lammas- ja vuohitilat.

Eläinpalkkioita ovat

Nautojen palkkiot

 • Emo- ja lypsylehmäpalkkio (Manner-Suomen AB-alue ja Manner-Ahvenanmaa)
 • Sonnipalkkio (Manner-Suomen AB-alue ja C-alue sekä Manner-Ahvenanmaa)
 • Ulkosaariston nautapalkkio (AB-alue)
 • Teurashiehopalkkio (AB-alue)

Lampaiden ja  vuohien palkkiot

 • Uuhipalkkio (Manner-Suomen AB-alue)
 • Uuhipalkkio (AB-alueen ulkosaaristo ja Manner-Ahvenanmaa) ja kuttupalkkio (AB-alue)
  • Uuhipalkkio (AB-alueen ulkosaaristo ja Manner-Ahvenanmaa)
  • Kuttupalkkio (AB-alue)
 • Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

Hae Eläin­palk­ki­oi­ta viimeistään 24.1.2024 klo 23.59.

2. Eläinpalkkioiden hakeminen Vipu-palvelussa

2.1. Hae tukia ja jätä ilmoituksia

Eläinpalkkioiden haetaan Vipu-palvelun Hae tu­kia ja jätä il­moi­tuk­sia -pai­nik­keen kaut­ta. 

Kuvakaappaus Vipun etusivulta kohdasta Hae tukia ja jätä ilmoituksiaKuva1. Valitse Hae tukia ja jätä ilmoituksia -kohta.

Etu­si­vun ylä­pal­kin pai­nik­kees­ta avau­tuu säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa mu­ka­na ole­vat tuki­haut ja il­moi­tuk­set. Haku­aika -koh­das­sa näet kun­kin toi­min­non auki­olo­ajan. Voit ra­ja­ta ruu­dus­sa nä­ky­viä toi­min­to­ja va­lit­se­mal­la Näy­tä kaik­ki tai vain ne ha­ke­muk­set/il­moi­tuk­set, joi­den haku­aika on me­neil­lään. Valitse EU:n eläinpalkkioiden haku.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta kohdasta Hae/ilmoita

Kuva 2. Hae/ilmoita etusivu. Valitse EU:n eläinpalkkioiden haku.

2.2. Tietojen täyttäminen

Va­lit­se ensin tuenhakija alas­veto­va­li­kon lis­tas­ta, jos­sa on listattuna kaik­ki ti­lan osal­li­set.

Täytä seuraavaksi tuenhakijan Y-tunnus. Jos valitsemasi tuenhakija on sama kuin edellisessä peltotukien tai eläinpalkkioiden haussa, Vipu esitäyttää edellisessä haussa tuenhakijalle ilmoittamasi Y-tunnuksen. Jos tuenhakijaksi on valittu luonnollinen henkilö, Vipu näyttää huomautuksen, jos ilmoitat muun kuin yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimi) Y-tunnuksen. Sovellus kehottaa sinua joko vaihtamaan tuenhakijaa tai ilmoittamaan toisen Y-tunnuksen. Jos tuenhakijaksi valitaan maatilan osallisista yhteisöhakija (esimerkiksi koulutila tai maatalousyhtymä), näytetään tuenhakijan Y-tunnus-kentässä yhteisöhakijan Y-tunnus, eikä sitä voi muokata.

Jos tuenhakijaksi on valittu muu yhteisö (esimerkiksi osakeyhtiö tai maatalousyhtymä), sinun tulee ilmoittaa myös tilan vastuuhenkilö. Ilmoita yhteisöstä henkilö, joka on päätösvaltainen ja/tai kantaa taloudellisen vastuun tilaan liittyvissä asioissa. Tieto tilan vastuuhenkilöstä tarvitaan sukupuolijakauman tilastointia varten (EU) 2021/2290.

Jos sinulla ei ole Y-tunnusta, valitse Ei Y-tunnusta ja toimita kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle todisteet maataloustoiminnan harjoittamisesta aktiiviviljelijäehdon tarkastelua varten peltotukihaun loppuun mennessä. Jos olet saanut Euroopan unionin suoria viljelijätukia edellisenä tukivuonna enintään 5 000 euroa, olet aktiiviviljelijä. 

Jos tuenhakija on osa konsernia, tulee tämä ilmoittaa tukihaussa. Rastita tässä tapauksessa kohta Tuenhakija on osa konsernia ja ilmoita konsernin emo- ja/tai tytäryritykset. Konsernikysymys näytetään vain silloin, jos tuenhakija on yhteisöhakija.

Y-tunnuksen ilmoittamisen jälkeen sinun on täytettävä aktiiviviljelijän tarkisteet. Jos tuenhakija on sama kuin edellisessä peltotukien tai eläinpalkkioiden haussa, Vipu esitäyttää tiedot aiemman haun perusteella. Muussa tapauksessa valitse valitse tuenhakijan päätoimiala alasvetovalikon listasta. Mikäli päätoimialasi ei ole mikään listatuista, valitse Muu toimiala. Tämän jälkeen ilmoita onko tuenhakija arvonlisäverovelvollinen (ALV) alkutuottaja. Voit tarkastaa Y-tunnuksesi päätoimialan ja ALV-velvollisuuden Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) yrityshausta www.ytj.fi.

Jos päätoimialasi ei liity maatalouteen tai et ole ALV-velvollinen alkutuottajana, sinun tulee todistaa täyttäväsi aktiiviviljelijän ehto muilla todisteilla. Toimita todisteet aktiiviviljelijän ehdon tarkastelua varten peltotukien haun loppuun mennessä. Lue lisää www.ruokavirasto.fi/aktiiviviljelija.

Kuvakaappaus Eläinpalkkioiden hausta kohdasta Tuenhakijan tiedotKuva 3: Hakijan tiedot -välilehti, hakijan valinta

Välilehden tiedot tallentuvat automaattisesti, kun siirryt seuraavalle välilehdelle.

2.3. Hakemustiedot

Siirry seuraavaksi Hakemustiedot-osioon. Vipu näyttää pelkästään ne eläinpalkkiot, joita voit hakea tilasi tukialueen mukaan.

Valitse kaikki eläinpalkkiot, joihin haluat hakea tukivuotena.

Kuvakaappaus EU:n eläinpalkkioiden hausta kohdasta Hakemustiedot AB-alueen mantere ja sisäsaaristo tukialueellaKuva 4. Eläinpalkkioiden toimenpiteiden -valinta AB-alueen mantere ja sisäsaaristo tukialueella

Lampaiden pidon aloittava tila

Lampaiden pidon aloittavalla tilalla hakuvuonna syntyneiden karitsoiden määrä ei rajoita palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärää uuhipalkkiossa. 

Jos olet aloittanut tai aloitat lampaiden pidon vuonna 2024 ja haet lammas- ja vuohipalkkiosta Uuhipalkkio (Manner-Suomen AB-alue) tai Uuhipalkkio (AB-alueen ulkosaaristo ja Manner-Ahvenanmaa), rastita tällöin kohta: ”Aloitan lampaiden pidon hakuvuonna ensimmäistä kertaa”. Lampaiden pito katsotaan aloitetuksi, kun sinulle on syntynyt ensimmäisen kerran velvollisuus tehdä ilmoituksia lammas- ja vuohirekisteriin.

Kuvakaappaus eläinpalkkioiden hausta, lampaiden pidon aloittaminen hakuvuonna ensimmäistä kertaa”Kuva 5. Ilmoita lampaiden pidon aloittaminen hakuvuonna rastimalla kohta: ”Aloitan lampaiden pidon hakuvuonna ensimmäistä kertaa” 

Jos haet lammas- ja vuohipalkkion Kuttupalkkio (AB-alue), tilallasi on oltava joko sopimus kutunmaitoa jalostavan laitoksen kanssa, hyväksytty elintarvikehuoneisto tai sinun on pitänyt tehdä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröimistä varten viimeistään eläinpalkkioiden haun päättyessä.

Liitä haun liitteeksi kutunmaitoa jalostavan laitoksen kanssa tehty sopimus tai todiste elintarviketoiminnan rekisteröinnistä tai ilmoita hakemuksella hyväksytyn elintarvikehuoneiston numero. Riittää, että yksi edellytys täyttyy sinulla.

Vinkkejä liitteiden lisäämiseen Vipu-palvelussa

Kuvakaappaus eläinpalkkioiden hausta, kuttupalkkiossa liitä kutunmaidon tuotantosopimus haun liitteeksi tai ilmoita hyväksytty elintarvikehuoneisto.Kuva 6: Jos haet lammas- ja vuohipalkkion Kuttupalkkio (AB-alue), tilallasi on oltava joko sopimus kutunmaitoa jalostavan laitoksen kanssa, hyväksytty elintarvikehuoneisto tai sinun on pitänyt tehdä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröimistä varten

Kun olet valinnut kaikki eläinpalkkiot, joista haluat hakea tukivuotena, siirry Yhteenveto ja lähetys -välilehdelle.

2.4. Yhteenveto ja lähetys

Anna sähköpostiosoite, johon vahvistusviesti lähetetään. Lähetä käsiteltäväksi -painike aktivoituu tämän jälkeen. Tarkista hakemukselle tallennetut tiedot ja lähetä hakemus käsiteltäväksi.

Alla olevasta yhteenvedosta tai Yhteenvetotulosteelta voit vielä tarkistaa hakemuksen sisältöä ennen lähettämistä. Voit kirjata Lisätiedot-sarakkeeseen mahdollisia hakemuksen lisätietoja.

Kuvakaappaus EU:n eläinpalkkioiden hausta kohdasta Yhteenveto ja lähetysKuva 7. Tulosta yhteenveto- painike / Kuvakaappaus EU:n eläinpalkkioiden hausta, Tulosta yhteenveto

2.5. Lähetyksen jälkeen

Lähetyksen jälkeen varmista Tulosta hakemustiedot -painikkeen kautta tulosteelta, että sivun oikeaan ylälaitaan on tullut viesti, jossa kerrotaan ilmoituksen lähetysaika. Yhteenveto kannattaa tallentaa koneelle tai tulostaa. Varmista, että vahvistusviesti on saapunut ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Myös vahvistusviesti on hyvä tallentaa. Voit nyt palata Vipun etusivulle tai sulkea asioinnin.

Kuvakaappaus Eläinpalkkioiden hausta, Tulosta yhteenvetoKuva 8. Tulosta yhteenveto- painike

Kuvakaappaus Eläinpalkkioiden hausta, Eläinpalkkioiden haun yhteenvetotuloste
Kuva 9: Eläinpalkkioiden haun yhteenvetotuloste

2.6. Muutoksien tekeminen lähetettyihin tietoihin

Mikäli lähettämisen jälkeen on tarpeen tehdä muutoksia lähetettyihin tietoihin, onnistuu se menemällä uudelleen Vipun etusivun kautta Hakemukset ja ilmoitukset – osioon, jossa näkyy Eläinpalkkioiden hakuun. Täältä voit valita Yhteenveto ja lähetys -välilehdeltä Peruuta lähetys -toiminnon. Muutoksia hakemukseen voit tehdä 24.1.2024 asti. Muis­tat­han lä­het­tää ha­ke­muk­sen uu­del­leen mah­dol­li­sen pe­ruu­tuk­sen jäl­keen!

Kuvakaappaus Eläinpalkkioiden hausta, Peruuta lähetysKuva 10: Hakemuksen peruuttaminen