Eläinpalkkioiden hakuohje 2024

Julkaisupäivä: 29. joulukuuta 2023

↵  Eläintukien hakuopas 2024

11.1.2024 

 • korjattu lukuun 5 Sonnipalkkion ehdot
  • Voit saada sonnipalkkion sonnista ja härästä, jos ... eläimestä ei ole maksettu ulkosaariston nautapalkkiota vuonna 2024.
   2023 tai sen jälkeen.
 • korjattu lukuun 6 Ulkosaariston nautapalkkion ehdot
  • Voit saada sonnista ja härästä ulkosaariston nautapalkkiota, jos ... eläimestä ei ole maksettu sonnipalkkiota vuonna 2024.
   2023 tai sen jälkeen.
 • Tarkennettu karkausvuoden takia lukuihin
  •  

Eläinpalkkiot ovat kokonaan EU:n rahoittamia tuotantosidonnaisia tulotukia, joita maksetaan nauta-, lammas- ja vuohitiloille.

Nautojen palkkiot:

 • Emo- ja lypsylehmäpalkkio (Manner-Suomen AB-alue ja Manner-Ahvenanmaa)
 • Sonnipalkkio (Manner-Suomen AB-alue ja C-alue sekä Manner-Ahvenanmaa)
 • Ulkosaariston nautapalkkio (AB-alue)
 • Teurashiehopalkkio (AB-alue)

Lampaiden ja vuohien palkkiot:

1 Eläinpalkkioiden hakeminen

Voit hakea eläinpalkkioita Vipu-palvelussa viimeistään 24.1.2024. Sähköinen haku on avoinna viimeisenä hakupäivänä klo 23.59 asti (Suomen aikavyöhyke UTC+3, kesäaikana UTC+2).

Rekisteröi eläimet nautarekisteriin tai lammas- ja vuohirekisteriin sille tilatunnukselle, jolla haet eläinpalkkioita. Et voi saada eläinpalkkiota asiakastunnukselle rekisteröidyistä eläimistä.

Eläinpalkkiohakemuksen lisäksi sinun on ilmoitettava kaikki hallinnassasi oleva maatalousmaa, riippumatta siitä, haetko sille tukea vai et. Ehto toteutuu, kun jätät peltotukihaun loppuun mennessä peltotukihakemuksen Vipu-palvelussa. Jos et hae peltotukia, palauta lomake 102A Peruslohkolomake oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle peltotukihaun päättymiseen mennessä.

Eläinpalkkioiden tukialueet

Alla olevissa taulukoissa on kerrottu, millä tukialueella voi saada eri eläinpalkkioita.  Maatilasi sijaitsee sillä tukialueella, jolla sen talouskeskus sijaitsee. Jos maatilallasi ei ole talouskeskusta, maatilan katsotaan sijaitsevan sillä tukialueella, jolla pääosa sen pelloista sijaitsee. Voit tarkistaa tilasi tukialueen Vipu-palvelusta tai sijaintikuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Taulukko 1. Nautapalkkioiden tukialueet

 

AB Manner-Suomi

Manner-Ahvenanmaa

AB-alueen ulkosaaristo

C-alue

Emo- ja lypsylehmäpalkkio

X

X

 

 

Sonnipalkkio

X

X

 

X

Ulkosaariston nautapalkkio

 

 

X

 

Teurashiehopalkkio

X

X

X

 

Taulukko 2. Lammas- ja vuohipalkkioiden tukialueet

 

AB Manner-Suomi

Manner-Ahvenanmaa

AB-alueen ulkosaaristo

C-alue

Manner-Suomen tukialueen AB uuhipalkkio

X

 

 

 

Tukialueen AB ulkosaariston ja Manner-Ahvenanmaan uuhipalkkio

 

X

X

 

Tukialueen AB kuttupalkkio

X

X

X

 

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

X

X

X

X

2 Eläinpalkkioiden ehdot

Eläinpalkkioita saadaksesi sinun on noudatettava palkkiokohtaisia ehtoja, jotka on kerrottu nautaeläinpalkkioiden tukiehdoissa sekä lammas- ja vuohipalkkioiden tukiehdoissa.

Palkkiokohtaisten ehtojen lisäksi sinun on

 1. oltava aktiiviviljelijä. Aktiiviviljelijän ehdosta on kerrottu tarkemmin osoitteessa ruokavirasto.fi/aktiiviviljelija.
 2. noudatettava ehdollisuuden vaatimuksia. Ehdollisuuden vaatimuksista on kerrottu tarkemmin osoitteessa ruokavirasto.fi/ehdollisuus.
 3. ilmoitettava kaikki hallinnassasi oleva maatalousmaa peltotukihaun loppuun mennessä. Voit ilmoittaa maatalousmaan Vipu-palvelussa tai lomakkeella 102A.
 4. noudatettava eläinten tunnistus- ja rekisteröintivaatimuksia. Vaatimuksista on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaan luvussa Hakemisen edellytykset.
 5. varmistettava, että eläimen tiedot ovat oikein rekistereissä palkkiokohtaisena viitepäivänä.

Varmista, että eläinten tiedot ovat rekisterissä oikein ennen viitepäivää

Viitepäivä on päivämäärä, jolloin eläimen oltava tuenhakijan hallinnassa, ilmoitettu rekisteriin ja sen rekisteritietojen on oltava oikein. Rekisteritiedoista tarkastetaan viitepäivänä palkkiokelpoisten ja tukivuonna mahdollisesti palkkiokelpoisiksi tulevien eläinten sukupuoli sekä tulo- ja poistoilmoitusten ajantasaisuus.

Tarkista kaikkien eläinten tiedot ennen viitepäivää. Huomioi, että kaikkien ennen viitepäivää syntyneiden eläinten tiedot pitää tallentaa rekisteriin ennen viitepäivää, vaikka rekisteröinnin määräaikaa olisi muutoin jäljellä.

Viitepäivä koskee kaikkia eläinpalkkioita. Taulukossa 3 on kerrottu eri palkkioiden viitepäivät  ja miten eläimen syntymäaika vaikuttaa sen palkkiokelpoisuuteen.

Eläin on tukivuonna palkkiokelvoton, jos sen rekisteritiedoissa on virheitä tai ilmoitukset on tehty myöhässä. Eläin hylätään hakemukselta ja lisäksi määrätään seuraamukset valvontasäädösten mukaan. Myös eläimen edellisen haltijan rekisterivirheet tukivuonna aiheuttavat eläimen hylkäyksen koko tukivuodelta. Virheen tehneelle tuenhakijalle aiheutuu seuraamuksia.

Taulukko 3. Eri palkkioiden viitepäivät ja mahdollisesti palkkiokelpoiset eläimet vuonna 2024.

Palkkio

Viitepäivä

Eläin on mahdollisesti palkkiokelpoinen, jos se on syntynyt

Emo- ja lypsylehmäpalkkio

31.1.2024

 • viimeistään 28.2.2023 eikä se ole poikinut viitepäivään mennessä.

Sonnipalkkio

31.1.2024

 • viimeistään 2.12.2023.

Ulkosaariston nautapalkkio

31.1.2024

 • viimeistään 28.2.2023 eikä se ole poikinut viitepäivään mennessä (emo- ja lypsylehmä).
 • viimeistään 31.12.2023 (sonnit).

Teurashiehopalkkio

10.1.2024

 • aikaisintaan 10.1.2020 ja viimeistään 31.12.2023.

Uuhipalkkio

31.1.2024

 • viimeistään 30.12.2023.

Kuttupalkkio

31.1.2024

 • viimeistään 30.12.2023.

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

10.1.2024 tai 1.6.2024

 • aikaisintaan 10.1.2023.

Eläimen on oltava eläinpalkkiota hakevan hallinnassa viitepäivänä

Palkkiota saa ainoastaan niistä eläimistä, jotka ovat palkkiota hakevan tuenhakijan hallinnassa eläinrekisterissä viitepäivänä. Tuenhakijan on pitänyt hakea eläimestä palkkiota kyseisenä tukivuonna, jotta eläimestä voi saada palkkiota. Eläin on tukivuonna palkkiokelvoton, jos viitepäivänä eläimen haltijana eläinrekisterissä ollut ei ole hakenut kyseistä palkkiota.

Voinko saada palkkiota, jos ostan tai myyn eläimiä tukivuoden aikana?

Voit myydä tai ostaa eläimiä ympäri vuoden. Voit saada eläimestä eläinpalkkiota, jos alla kuvatut ehdot täyttyvät. Jos jokin ehdoista ei täyty, eläin on palkkiokelvoton hakuvuonna.

Viitepäivän jälkeen ostaja voi saada eläimestä palkkiota, jos palkkiokohtaiset ehdot täyttyvät ja ostaja on hakenut eläimestä samaa palkkiota kuin myyjä.

Jos myyt tai ostat eläimen yli 7 päivää ennen viitepäivää

 • Myyjän ja ostajan on tehtävä eläimen osto- ja poistoilmoitus viimeistään viitepäivää edeltävänä päivänä.
 • Ostaja voi saada eläimestä eläinpalkkiota, jos palkkiokohtaiset ehdot täyttyvät ja ostaja hakee eläimestä palkkiota.

Jos myyt tai ostat eläimen 1–7 päivää ennen viitepäivää tai viitepäivänä

 • Myyjän ja ostajan on tehtävä eläimen osto- ja poistoilmoitus viimeistään viitepäivänä.
 • Ostaja voi saada eläimestä eläinpalkkiota, jos palkkiokohtaiset ehdot täyttyvät ja ostaja hakee eläimestä palkkiota.

Jos myyt tai ostat eläimen viitepäivän jälkeen

 • Myyjän ja ostajan on tehtävä eläimen osto- ja poistoilmoitus 7 päivän kuluessa tapahtumasta.
 • Eläimestä voi saada palkkiota, jos palkkiokohtaiset ehdot täyttyvät ja eläin on ollut viitepäivänä eläinrekisterissä tuenhakijan hallinnassa.
 • Ostaja voi saada eläimestä eläinpalkkiota, jos palkkiokohtaiset ehdot täyttyvät ja ostaja hakee eläimestä samaa palkkiota kuin myyjä.

Ovatko hakuvuonna syntyvät eläimet palkkiokelpoisia?

Voit saada palkkiota hakuvuonna syntyneistä naudoista, jos

 • eläin syntyy yli 7 päivää ennen viitepäivää ja ilmoitat sen syntymästä viimeistään viitepäivää edeltävänä päivänä.
 • eläin syntyy 1–7 päivää ennen viitepäivää tai viitepäivänä ja sen rekisteritiedot ovat oikein viitepäivänä ja olet ilmoittanut eläimen syntymästä eläinrekisteriin viimeistään viitepäivänä.

Voit saada palkkiota hakuvuonna syntyneistä lampaista ja vuohista, jos

 • eläin syntyy yli 90 päivää ennen viitepäivää ja ilmoitat sen syntymästä eläinrekisteriin viimeistään viitepäivää edeltävänä päivänä
 • eläin syntyy 1–90 päivää ennen viitepäivää tai viitepäivänä ja sen rekisteritiedot ovat oikein viitepäivänä ja olet ilmoittanut eläimen syntymästä eläinrekisteriin viimeistään viitepäivänä.

Lisäksi syntyneen eläimen on täytettävä muut palkkiokohtaiset ehdot, ja eläimestä on pitänyt hakea palkkiota kyseisenä tukivuonna. Et voi saada palkkiota tukivuonna viitepäivän jälkeen syntyneistä eläimistä.

Miksi teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiossa on kaksi viitepäivää?

Teuraskaritsan ja teuraskilin syntymäaika määrittää, kumpi viitepäivä eläintä koskee.

skaritsa tai teuraskili on syntynyt

 • viimeistään 10.1.2024, eläimen viitepäivä on 10.1.2024. Eläimen rekisteritietojen ja -ilmoitusten on oltava viitepäivänä lammas- ja vuohirekisterissä oikein ja eläimestä palkkiota hakevan hallinnassa.
 • 10.1.2024 jälkeen, eläimen viitepäivä on 1.6.2024. Eläimen rekisteritietojen ja -ilmoitusten on oltava viitepäivänä lammas- ja vuohirekisterissä oikein ja eläimestä palkkiota hakevan hallinnassa.

Eläinpalkkioiden peruminen ja hakemuksen muuttaminen

Voit perua koko eläinpalkkiohakemuksen tai yksittäisen eläinpalkkion koko tukivuodelta.

Et voi perua vain yhden eläimen, eläinryhmän tai maksuerän palkkiota.

Voit muuttaa tuenhakijan ja hakijaan liittyvät tiedot.

Voit perua eläinpalkkiohakemuksen tai muuttaa hakemuksen tietoja jättämällä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kirjallisen vapaamuotoisen ilmoituksen viimeistään 31.10.2024.

Koko tilan hallinnan siirto

Tukihaun jälkeen hakemus voidaan siirtää koko tilan hallinnan siirron yhteydessä. Hallinnan siirrosta on ilmoitettava kuntaan 15 työpäivän kuluessa siirron kohteena olevan tilan omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä Ruokaviraston lomakkeella 156.

Koko tilan hallinnan siirrosta on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaalla.

Ylivoimainen este

Ylivoimaisesta esteestä on kerrottu tarkemmin Eläintukien hakuoppaalla.

Eläinpalkkioiden hakeminen tai palkkioehtojen noudattaminen voi estyä ylivoimaisen esteen vuoksi. Toimita vapaamuotoinen, kirjallinen ilmoitus ylivoimaisesta esteestä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 15 vuorokauden kuluessa siitä, kun se on ollut mahdollista toimittaa.

Hakijan ilmoitusvelvollisuus ja asiakirjojen säilyttäminen

Hakija on velvollinen antamaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle korvauksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksiä koskevat riittävät tiedot. Hakijan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle, jos tukea koskeva hakemus on virheellinen tai muuttunut virheelliseksi. Hakijan on viipymättä ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sellaisesta olosuhteiden muutoksesta, joka saattaa vaikuttaa tuen määrään taikka aiheuttaa korvauksen takaisinperimisen, maksujen keskeyttämisen tai tuen lakkauttamisen.

Eläinpalkkioiden ehtoihin liittyvät asiakirjat, muistiinpanot ja todistukset on säilytettävä vähintään neljän vuoden ajan tukivuoden päättymisen jälkeen.

Nautaeläinten, lampaiden ja vuohien tunnistus ja rekisteröinti

Rekisteröi tilan kaikki eläimet tilatunnuksellesi eläinrekisteriin. Palkkioeläimet eivät voi olla eläinrekisterissä sinun tai perheenjäsenesi asiakastunnuksen alla.

Eläinpalkkioiden ehtona on merkintä- ja rekisteröintisäädösten noudattaminen. Huomioithan, että palkkiokelpoisten eläinten lisäksi tunnistamisen ja rekisteröinnin edellytykset koskevat myös mahdollisesti palkkiokelpoisia eläimiä.

 Lue eläinten merkintä ja rekisteröintiin liittyvistä asioista tarkemmin

Eläinsuojelu

Eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava eläinsuojelusäännösten mukaisesti.

Valvonta ja seuraamukset

Hakemuksia tarkistetaan hallinnollisessa valvonnassa ja tilavalvonnassa.

Hallinnollinen valvonta kohdistuu kaikkien hakijoiden tukihakemustietoihin ja sillä tarkoitetaan muun muassa hakemusten tietojen tarkistamista vertaamalla hakemuksen tietoja ja eri rekistereissä olevia tietoja.

Säädökset

Lue eläinpalkkioiden säädökset tarkemmin Eläintukien hakuoppaan 2024 säädösluettelosta.

3 Nautojen palkkiot

Tässä on kerrottu mitä ehtoja sinun on täytettävä, jotta voit saada nautojen palkkioita. Palkkiot ovat EU:n rahoittamia eläinpalkkioita. Ennen ehtojen lukemista perehdy tukien hakemiseen ja yleisiin ehtoihin lukemalla Eläintukien hakuopas 2024.

Määritelmiä nautojen palkkioihin

 • Nautaeläimellä tarkoitetaan kesynautaa, biisonia ja niiden risteytystä, sekä vesipuhvelia
 • Emolehmällä tarkoitetaan poikinutta nautaeläintä.
 • Lypsylehmällä tarkoitetaan poikinutta nautaeläintä.
 • Sonnilla tarkoitetaan urospuolista kasvatettavaa nautaeläintä
 • Maatilalla tarkoitetaan kaikkia viljelijän Suomen alueella johtamia tuotantoyksiköitä. Maatilan sijainnin määrittää sen tuotantoyksikön talouskeskus, josta maatilaa johdetaan.
 • Mahdollisesti palkkiokelpoisella eläimellä tarkoitetaan eläintä, joka saattaa täyttää palkkiokelpoisuusedellytykset tuen saamiseksi kyseisen kalenterivuoden aikana. Mahdollisesti palkkiokelpoisen eläimen hylkääminen valvonnassa aiheuttaa seuraamuksen tilalle maksettaviin nautaeläinpalkkioihin.
 • Ruokintapäivällä tarkoitetaan päivää, jonka eläin on ollut palkkiokelpoisena tilalla. Ruokintapäivien perusteella maksetaan emo- ja lypsylehmäpalkkio ja ulkosaariston nautapalkkio.
 • Viljelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden muodostamaa ryhmää, joka omistaa maatilan tai hallitsee maatilaa ja joka harjoittaa nautakarjataloutta. Viljelijän on oltava viranomaisen rekisterissä, ts. viljelijän maatilalla on oltava viranomaisen antama maaseutuelinkeinorekisterin tilatunnus. Eläinpalkkioiden saaminen ei edellytä tilalla asumista. Viljelijän iällä ei ole vaikutusta Eläinpalkkioiden saamiseen.

4 Emo- ja lypsylehmäpalkkion ehdot

Emo- ja lypsylehmäpalkkiota maksetaan Manner-Suomen tukialueella AB ja Manner-Ahvenanmaalla. Palkkio määräytyy nautarekisterissä hallinnassasi olleiden eläinten ruokintapäivien perusteella (taulukko 4).

Voit saada lehmästä emo- ja lypsylehmäpalkkiota, jos

Ruokintapäiviä lasketaan tuen määräytymisjaksolla 1.2.–31.12.2024. Laskeminen on kuvattu taulukossa 4. Emo- ja lypsylehmäpalkkiossa voidaan samasta eläimestä maksaa palkkiota usealle tuenhakijalle ruokintapäivien perusteella.

Täyden emo- ja lypsylehmäpalkkion saat poikineesta palkkiokelpoisesta lehmästä, joka on tilalla koko tuen määräytymisjakson.

Taulukko 4. Ruokintapäivien laskeminen emo- ja lypsylehmäpalkkiossa.

Tilanne

Ruokintapäivät lasketaan ajalta

Lehmä on tilallasi koko vuoden ja se täyttää palkkion ehdot viitepäivänä 31.1.2024

1.2.–31.12.2024

Ostat tilallesi palkkiokelpoisen lehmän 1.2.–31.12.2024 välisenä aikana.

ostopäivästä seuraava päivä – 31.12.2024

Tilallasi on mahdollisesti palkkiokelpoinen lehmä, joka poikii ensimmäisen kerran 1.2.–31.12.2024 välisenä aikana.

poikimispäivästä seuraava päivä –31.12.2024

Poistat palkkiokelpoisen lehmän hallinnastasi 1.2.–31.12.2024 välisenä aikana.

1.2.2024 – poistopäivä

Poikimisehto

Palkkiokelpoisen lehmän on pitänyt poikia vähintään kerran tukivuonna tai kahden sitä edeltävän vuoden aikana.

Poikimisehto täyttyy, vaikka vasikka syntyy kuolleena tai luominen tapahtuu tiineyden kestettyä vähintään 7 kuukautta, kunhan ilmoitat poikimisesta nautarekisteriin.

Jos lehmä ei ole poikinut säännöllisesti, sille ei kerry ruokintapäiviä eikä emo- ja lypsylehmäpalkkiota. Eläin ei menetä palkkiokelpoisuuttaan pysyvästi poikimattomuuden takia. Kun eläin poikii, se alkaa jälleen kerryttää ruokintapäiviä.

Tavanomainen tuotantotapa

Tilasi on toimitettava maitoa tai maidosta jalostettuja tuotteita myyntiin tai myytävä nautaeläimiä eloon tai teuraaksi ja saatava niistä tuloja.

5 Sonnipalkkion ehdot

Sonnipalkkiota maksetaan sonneista ja häristä Manner-Suomen tukialueella AB, Manner-Ahvenanmaalla ja tukialueella C.

Voit saada sonnipalkkion sonnista ja härästä, jos

 • se on vähintään 11 kuukauden ikäinen urospuolinen nautaeläin
 • eläimen tiedot ovat oikein nautarekisterissä viitepäivänä ja sen jälkeen.
 • eläin on ollut tilallasi yhtäjaksoisesti 60 vuorokautta
 • eläimestä ei ole maksettu ulkosaariston nautapalkkiota vuonna 2023 tai sen jälkeen
 • tilallasi noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa.

Sonnipalkkiota voidaan maksaa vain kerran eläimen elinaikana. Sonnipalkkio maksetaan nautarekisterin perusteella ensimmäiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.

 • 1. erässä maksetaan eläimistä, joiden tilallapitoaika on täyttynyt viimeistään 15.9.
 • lopullisessa erässä maksetaan eläimistä, joiden tilallapitoaika on täyttynyt viimeistään 31.12.

Tavanomainen tuotantotapa

Tilallasi noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa eli tilasi myy sonneja tai härkiä eloon tai teuraaksi ja saa niistä tuloja.

Tilallapitoaika

Tilallapitoajalla tarkoitetaan sonnipalkkiossa 60 vuorokauden yhtäjaksoista ajanjaksoa tuenmääräytymisjaksolla, jonka sonni on palkkiota hakeneen viljelijän hallinnassa.

Sonnin on oltava tukivuoden aikana palkkiota hakeneen viljelijän hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta sen jälkeen, kun se on täyttänyt 11 kuukautta.

Sonnin tilallapitoaika alkaa

 • Tukivuonna 1.1. jos sonni on aikaisemmin täyttänyt 11 kuukautta, tai
 • Siitä päivästä, kun sonni täyttää 11 kuukautta, tai
 • Ostopäivästä seuraava päivä, kun 11 kuukautta täyttänyt sonni siirtyy tilalle.

Taulukko 5. Sonnin tilallapitoajan laskeminen sonnipalkkiossa.

Tilanne

60 vuorokauden tilallapitoaika

Yli 11 kuukauden ikäinen palkkiokelpoinen sonni, joka on ollut hallinnassasi 1.1.2024.

1.1.2024 + 60 vuorokautta.
Tilallapitoaika tulee täyteen 29.2.2024

Alle 11 kuukauden ikäinen sonni, joka on ollut hallinnassasi 1.1.2024.

Tilallapitoaika alkaa siitä päivästä, kun sonni täyttää 11 kuukautta.

Jos ostat yli 11 kuukauden ikäisen palkkiokelpoisen sonnin.

Tilallapitoaika alkaa ostopäivää seuraavasta päivästä.

Jos ostat yli 11 kuukauden ikäisen palkkiokelpoisen sonnin alle 60 vuorokautta ennen 31.12.2024.

Tilallapitoaika ei täyty tukivuonna 2024. Et voi saada sonnista palkkiota tukivuonna 2024.

Voit saada sonnista sonnipalkkiota tukivuonna 2025, jos tukiehdot täyttyvät silloin. Tilallapitoajan laskeminen alkaa uudelleen 1.1.2025.

Tilallapitoajan jälkeen voit poistaa sonnin tilaltasi. Sonnista ei makseta palkkiota, jos eläimellä tilallapitoaika ei täyty.

Taulukko 6. Esimerkkejä sonnin poistamisesta tilalta ja tilallapitoajan laskemisesta sonnipalkkiossa.

Tilanne

60 vuorokauden tilallapitoaika

Sonnin tilallapitoaika on 1.1. – 29.2.2024 ja se poistetaan tilalta teurastamoon 1.3.2024

Tilallapitoaika 60 vuorokautta täyttyy sonnilla 29.2.2024. Sonnista voi saada palkkiota.

Sonnin tilallapitoaika on 1.1. – 29.2.2024 ja se poistetaan tilalta teurastamoon 29.2.2024

Tilallapitoaika 60 vuorokautta täyttyy sonnilla 29.2.2024. Sonnista voi saada palkkiota. Poistopäivä lasketaan tilallaolopäiväksi.

Sonnin tilallapitoaika on 1.1. – 28.2.2024 ja se poistetaan tilalta teurastamoon 28.2.2024

Tilallapitoaika päättyy sonnilla 28.2.2024. Sonnista ei voi saada palkkiota, koska tilallapitoaika 60 vuorokautta ei täyttynyt.

Sonnin on oltava tukivuonna maatilalla yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta sen jälkeen, kun ikävaatimus on täyttynyt.

Sonnin tilallapitoaika on 1.1. – 28.2.2024 ja se myydään toiselle tuenhakijalle 28.2.2024

Tilallapitoaika päättyy sonnilla 28.2.2024. Sonnista ei voi saada palkkiota, koska tilallapitoaika 60 vuorokautta ei täyttynyt.

Seuraava tuenhakija voi saada sonnista palkkiota, jos tukiehdot täyttyvät.

6 Ulkosaariston nautapalkkion ehdot

Ulkosaariston nautapalkkiota maksetaan tukialueen AB ulkosaaristossa palkkiokelpoisista emolehmistä, lypsylehmistä, sonneista ja häristä.

Voit saada lehmästä ulkosaariston nautapalkkiota, jos

Voit saada sonnista ja härästä ulkosaariston nautapalkkiota, jos

 • se on vähintään 12 kuukauden ikäinen urospuolinen nautaeläin
 • eläimen tiedot ovat oikein nautarekisterissä viitepäivänä ja sen jälkeen
 • eläimestä ei ole maksettu sonnipalkkiota vuonna 2023 tai sen jälkeen
 • tilallasi noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa.

Ruokintapäiviä lasketaan tuen määräytymisjaksolla 1.2.–31.12.2024. Laskeminen on kuvattu taulukossa 7. Ulkosaariston nautapalkkiota voidaan maksaa samasta eläimestä usealle tuenhakijalle ruokintapäivien perusteella.

Täyden ulkosaariston nautapalkkion saat poikineesta palkkiokelpoisesta lehmästä tai palkkiokelpoisesta sonnista, joka on tilalla koko tuen määräytymisjakson 1.2.-31.12.2024.

Taulukko 7. Ruokintapäivien laskeminen ulkosaariston nautapalkkiossa

Tilanne

Ruokintapäivät lasketaan ajalta

Lehmä tai sonni on tilallasi koko vuoden ja se täyttää palkkion ehdot viitepäivänä 31.1.2024

1.2.–31.12.2024

 

Ostat tilallesi palkkiokelpoisen lehmän tai sonnin 1.2.–31.12.2024 välisenä aikana.

ostopäivästä seuraava päivä – 31.12.2024

Tilallasi on mahdollisesti palkkiokelpoinen lehmä, joka poikii ensimmäisen kerran 1.2.–31.12.2024 välisenä aikana.

poikimispäivästä seuraava päivä –31.12.2024

Poistat palkkiokelpoisen lehmän tai sonnin hallinnastasi 1.2.–31.12.2024 välisenä aikana.

1.2.2024 –poistopäivä

Poikimisehto

Palkkiokelpoisen lehmän on pitänyt poikia vähintään kerran tukivuonna tai kahden sitä edeltävän vuoden aikana.

Poikimisehto täyttyy, vaikka vasikka syntyy kuolleena tai luominen tapahtuu tiineyden kestettyä vähintään 7 kuukautta, kunhan poikiminen ilmoitetaan nautarekisteriin.

Jos lehmä ei ole poikinut säännöllisesti, sille ei kerry ruokintapäiviä eikä ulkosaariston nautapalkkiota. Eläin ei menetä palkkiokelpoisuuttaan pysyvästi poikimattomuuden takia. Kun eläin poikii, se alkaa jälleen kerryttää ruokintapäiviä.

Tavanomainen tuotantotapa

Tilasi on toimitettava maitoa tai maidosta jalostettuja tuotteita myyntiin tai myytävä nautaeläimiä eloon tai teuraaksi ja saatava niistä tuloja.

7 Teurashiehopalkkion ehdot

Teurashiehopalkkiota maksetaan tukialueella AB.

Voit saada hiehosta teurashiehopalkkiota, jos

 • hiehon tiedot ovat oikein nautarekisterissä viitepäivänä
 • hieho on enintään neljän vuoden ikäisenä teurastettu naaraspuolinen nauta
 • hieho on poikimaton
 • hiehon ruhopaino on vähintään 170 kiloa.
 • hieho on ollut tilallasi yhtäjaksoisesti 10 vuorokautta ennen teurastusta.

Teurashiehopalkkio maksetaan kokonaisuudessaan yhdessä erässä muiden nautojen palkkioiden toisen erän maksamisen yhteydessä. Palkkio maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.

Tilallapitoaika

Tilallapitoajalla tarkoitetaan teurashiehopalkkiossa 10 vuorokauden yhtäjaksoista ajanjaksoa tukivuonna, jonka hieho on palkkiota hakeneen viljelijän hallinnassa ennen teurastusta. Tilallapitoaika voi alkaa ennen teurashiehon viitepäivää heti tukivuoden alusta.

Taulukko 8. Teurashiehon tilallapitoajan laskeminen teurashiehopalkkiossa

Tilanne

10 vuorokauden tilallapitoaika

Hieho on ollut hallinnassasi 1.1.-10.1.2024 ja se poistetaan tilalta teurastamoon 11.1.2024.

Tilallapitoaika on 1.1.-10.1.2024.
Teurashiehosta voi saada palkkion, koska eläin on ollut hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta.

Hieho on ollut hallinnassasi 1.1.-10.1.2024 ja se poistetaan tilalta teurastamoon 10.1.2024.

Tilallapitoaika on 1.1.-10.1.2024.

Teurashiehosta voi saada palkkion, koska eläin on ollut hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta. Poistopäivä lasketaan tilallaolopäiväksi.

Hieho on ollut hallinnassasi 2.1.-10.1.2024 ja se poistetaan tilalta teurastamoon 10.1.2024.

Tilallapitoaika on 2.1.-10.1.2024.
Teurashiehosta ei voi saada palkkiota, koska eläin ei ole ollut hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta.

Hieho on ollut A:n tilalla 1.1.-1.6.2024.
Hieho on ollut B:n tilalla 2.6.-30.6.2024.
Hieho poistetaan tilalta teurastamoon 1.7.2024.

A:n tilallapitoaika on 1.1.-1.6.2024.
B:n tilallapitoaika on 2.6.-30.6.2024.
B voi saada teurashiehosta palkkion. Palkkio maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.

Hieho on ollut A:n tilalla 1.1.-1.6.2024.
Hieho on ollut B:n tilalla 2.6.-5.6.2024.
Hieho poistetaan tilalta teurastamoon 6.6.2024.

A:n tilallapitoaika on 1.1.-1.6.2024.
B:n tilallapitoaika on 2.6.-5.6.2024. Tilallapitoaika 10 vrk ei täyty.
A voi saada teurashiehosta palkkion. Palkkio maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.

Teurastus

Teuraspalkkiota maksetaan vain teurashiehoista, jotka on teurastettu Ruokavirastolle ilmoittautuneessa teurastamossa. Lista ilmoittautuneista teurastamoista on osoitteessa ruokavirasto.fi/palkkiojarjestelmaan-ilmoittautuneet-teurastamot.

Lihantarkastuksessa ruho on todettava ihmisravinnoksi kelpaavaksi. Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta palkkiota. Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia siten, että eläimestä on maksettu teurastili, ruhosta voidaan maksaa palkkio. Eläimestä ei makseta palkkiota, jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai teurastamon hallinnassa ennen teurastusta.

8 Nautojen palkkioiden maksaminen

Nautojen palkkiot maksetaan rekisteriperusteisesti, eli palkkion perustana olevien eläinten tiedot saadaan suoraan nautarekisteristä. Palkkiota maksetaan kaikista tukiehdot täyttävistä eläimistä.

Nautojen palkkioiden palkkiotasot tarkistetaan vuosittain lopullisten eläinmäärien mukaan.

EU:n rahoittamia suoria tukia ei myönnetä, jos hakemiesi suorien tukien yhteismäärä tukivuonna on alle 500 euroa.

Ruokintapäivien perusteella maksettavat nautojen palkkiot

Ruokintapäivien perusteella maksetaan emo- ja lypsylehmäpalkkio ja ulkosaariston nautapalkkio.

Palkkio määräytyy 1.2.–31.12.2024 nautarekisterin perusteella hallinnassasi olleiden palkkiokelpoisten emolehmien, lypsylehmien ja ulkosaariston nautojen keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Keskimääräinen eläinmäärä lasketaan laskemalla yhteen tilasi kaikkien eläinten ruokintapäivät ja jakamalla tämä luku 335:llä. Lukumäärä pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen.

Tilallapitoajan perusteella maksettava sonnipalkkio

Sonnipalkkion määrä määräytyy nautarekisterin perusteella sonneista, jotka ovat olleet tukivuonna tilallasi yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta sen jälkeen, kun ikävaatimus 11 kuukautta on täyttynyt.

Teurastuksen perusteella maksettava teurashiehopalkkio

Teurashiehoista maksettava palkkio määräytyy tukivuonna nautarekisterin perusteella hallinnassasi olleiden ja nautarekisteriin ilmoitettujen teurashiehojen teurastusten perusteella.

Teurashiehopalkkio määräytyy nautarekisterin tietojen perusteella tukivuonna teurastetuista teurashiehoista, jotka ovat olleet tilallasi tukivuonna yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta.

Maksuaikataulu

Emo- ja lypsylehmäpalkkio, ulkosaariston nautapalkkio ja sonnipalkkio maksetaan kahdessa erässä. Teurashiehopalkkio maksetaan kokonaisuudessaan toisessa erässä.

Tukivuonna 2024 ensimmäinen maksuerä lasketaan 1.2.–15.9.2024 nautarekisteriin kertyneiden ruokintapäivien tai tilallapitoajan perusteella.

Toinen maksuerä lasketaan vähentämällä 1.2.–31.12.2024 välisenä aikana tilasi eläimistä kertyneiden ruokintapäivien tai tilallapitoajan perusteella maksetusta palkkiosta ensimmäisen maksuerän palkkiosumma. Palkkion toinen erä maksetaan viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä, kun koko tukivuoden lopulliset eläinmäärät ovat tiedossa ja valvonnat on suoritettu. Teurashiehopalkkio maksetaan kokonaisuudessaan toisessa erässä.

Sonnipalkkiossa ensimmäisessä erässä maksetaan palkkio sonneista, joiden tilallapitoaika on täyttynyt viimeistään 15.9.2024. Toisessa erässä maksetaan palkkio sonneista, joiden tilallapitoaika on täyttynyt viimeistään 31.12.2024.

Lopulliset palkkiotasot (€/eläin) varmistuvat vasta ennen palkkion toisen erän maksamista, koska tukivuoden 2024 lopulliset eläinmäärät selviävät vasta vuoden päätyttyä.

Eläinkohtaista palkkion määrää (Taulukko 9) voidaan muuttaa, jos palkkioeläinten kokonaismäärä ylittyy tai alittuu arvioidusta. Eläinkohtainen palkkiosumma voi siis olla eri ensimmäisessä ja toisessa maksuerässä.

Taulukko 9. Nautapalkkioiden eläinkohtaiset palkkiomäärät

 

AB Manner-Suomi €/eläin

Manner-Ahvenanmaa

€/ eläin

AB-alueen ulkosaaristo

€/ eläin

C-alue

€/ eläin

Emo- ja lypsylehmäpalkkio

660

750

 

 

Sonnipalkkio

500

500

 

140

Ulkosaariston nautapalkkio

 

 

1250

 

Teurashiehopalkkio

280

280

280

 

Palkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan, jos palkkioehdot täyttävä eläin on ollut tilallasi koko vuoden (ruokintapäiviin perustuvat tuet), tilallapitoaika 60 vuorokautta täyttyy (sonnipalkkio) tai teurastettu vuoden 2024 aikana (teurashiehopalkkio). Palkkio voidaan myöntää yhdestäkin palkkioehdot täyttävästä eläimestä.

Esimerkki 1. Tila sijaitsee AB Manner-Suomen tukialueella. Viljelijä on hakenut emo- ja lypsylehmäpalkkiota. Tilan hallinnassa on nautarekisterin mukaan koko vuoden 50 lypsylehmää.

Lypsylehmät ovat kerryttäneet tilalla nautarekisterin mukaan yhteensä (335 päivää x 50 lypsylehmää) 16 750 ruokintapäivää vuodessa.

  • 1. maksuerän määräytyy 1.2.–15.9. perusteella. Määräytymisaika on 228 vrk (228/335), eli noin 68 % vuodesta.
  • Yhdelle lehmälle kertyy tukea 660 € x (228/335) = 448 €.
  • 1. maksuerässä 50 lypsylehmästä kertyy 50 x 448 € = 20 400 €.
  • 2. maksuerä määräytyy 1.2.–31.12. välisenä aikana tilasi eläimistä kertyneiden ruokintapäivien perusteella, mistä vähennetään mahdollisen ensimmäisen erän maksu.
  • 2. maksuerässä 50 lypsylehmästä tukea kertyy 33 000 € - 20 400 € = 12 600 € (jos palkkiotaso pysyy samana 2. erässä).

Esimerkki 2. Tila sijaitsee C-tukialueella. Viljelijä on hakenut sonnipalkkiota. Tilalla on ollut hallinnassa nautarekisterin mukaan ollut 50 sonnia, jotka ovat täyttäneet 11 kuukautta ja joilla tilallapitoaika on täyttynyt tukivuoden aikana. 

25 Sonnilla tilallapitoaika (60 vuorokautta) on täyttynyt viimeistään 15.9. ja 25 sonnilla tilallapitoaika (60 vuorokautta) on täyttynyt viimeistään 31.12.

  • 1. maksuerässä maksetaan niistä sonneista, joiden tilallapitoaika on täyttynyt viimeistään 15.9.
  • Yhdelle sonnille maksetaan kertaluonteinen palkkio. 140 x 1 sonni = 140 €.
  • 1. maksuerässä 25 sonnista tukea maksetaan 25 x 140 € = 3 500 €.
  • 2. maksuerä määräytyy 1.2.–31.12. välisenä aikana tilasi sonneista, joiden tilallapitoaika 60 vuorokautta on täyttynyt tukivuonna, mistä vähennetään mahdollisen ensimmäisen erän maksu.
  • 2. maksuerässä 25 sonnista tukea kertyy 3 500 € (jos palkkiotaso pysyy samana 2. erässä, eli 2. erän tukitaso olisi 140 €/eläin).

Rahoituskuri ja lineaarinen leikkaus

Rahoituskurileikkaus voidaan tehdä prosenttivähennyksenä EU:n rahoittamiin suoriin tukiin. Rahoituskuri leikataan tilalle myönnettävien EU:n rahoittamien suorien tukien yhteen lasketun määrän 2 000 euroa ylittävältä osalta ennen tuen maksatusta. Tilalle myönnettyjen suorien tukien yhteenlasketusta määrästä ei siten tehdä rahoituskurileikkausta ensimmäisen 2 000 euron osalta.

9 Lampaiden ja vuohien palkkiot

Tässä on kerrottu mitä ehtoja sinun on täytettävä, jotta voit saada lampaista ja vuohista palkkioita. Palkkiot ovat EU:n rahoittamia eläinpalkkioita. Ennen ehtojen lukemista perehdy tukien hakemiseen ja eläintukien yleisiin ehtoihin lukemalla Eläintukien hakuopas 2024.

Määritelmiä lampaiden ja vuohien palkkioihin

 • Maatilalla tarkoitetaan viljelijän johtamaa yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella.
 • Mahdollisesti palkkiokelpoisella eläimellä tarkoitetaan eläintä, joka saattaa täyttää palkkiokelpoisuusedellytykset tuen saamiseksi kyseisen kalenterivuoden aikana. Mahdollisesti palkkiokelpoisen eläimen hylkääminen valvonnassa aiheuttaa seuraamuksen tilalle maksettaviin palkkioihin
 • Karitsoinnilla tarkoitetaan lampaan tai vuohen normaalin tiineysajan jälkeen tapahtuvaa synnyttämistä tai luomista.
 • Teuraskaritsan ja teuraskilin tilallapitoajalla tarkoitetaan 10 vuorokauden yhtäjaksoista ajanjaksoa tukivuonna, jonka teuraskaritsa tai teuraskili on palkkiota hakeneen viljelijän hallinnassa ennen teurastusta.

10 Uuhipalkkio

Uuhipalkkiota maksetaan Manner-Suomen tukialueelle AB, Manner- Ahvenanmaalle ja tukialueen AB ulkosaaristoon. Palkkio määräytyy lammas- ja vuohirekisterissä hallinnassasi olleiden eläinten ruokintapäivien perusteella.

Voit saada uuhesta uuhipalkkiota, jos

 • uuhi on yli 12 kuukauden ikäinen naaraspuolinen lammas
 • uuhen tiedot ovat oikein lammas- ja vuohirekisterissä viitepäivänä ja sen jälkeen.
 • tilallasi on keskimäärin vähintään 20 uuhta tukivuoden aikana
 • tilallasi noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa.

Tilan uuhien enimmäismäärä voi olla enintään tilallasi vuonna 2025 syntyneiden karitsoiden määrä.

Ruokintapäiviä lasketaan tuen määräytymisjaksolla 1.2.–31.12.2024. Laskeminen on kuvattu taulukossa 10. Uuhipalkkiota voidaan maksaa samasta eläimestä usealle tuenhakijalle ruokintapäivien perusteella. Täyden uuhipalkkion saat uuhesta, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena koko tuen määräytymisjakson.

Taulukko 10. Ruokintapäivien laskeminen uuhipalkkiossa

Tilanne

Ruokintapäivät lasketaan ajalta

Uuhi on tilallasi koko vuoden ja se täyttää palkkion ehdot viitepäivänä 31.1.2024

1.2.–31.12.2024

Ostat tilallesi palkkiokelpoisen uuhen 1.2.–31.12.2024 välisenä aikana.

ostopäivästä seuraava päivä – 31.12.2024

Poistat palkkiokelpoisen uuhen hallinnastasi 1.2.–31.12.2024 välisenä aikana.

1.2.2024 –poistopäivä

Tavanomainen tuotantotapa

Tilallasi on noudatettava tavanomaista tuotantotapaa, jos haet uuhipalkkiota. Sinun on myytävä lampaita eloon tai teuraaksi ja saatava niistä tuloja.

Karitsointi

Tilasi palkkiokelpoisten uuhien määrää rajaa tukivuonna syntyneiden karitsojen määrä.

Uuhipalkkiota maksetaan uuhien keskimääräisen eläinmäärän perusteella siten, että palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärä voi olla enintään 2024 syntyneiden karitsoiden määrä.

Ilmoita viimeistään 31.1.2025 lammas- ja vuohirekisteriin tukivuonna syntyneet karitsat. Jokaisen uuhen ei tarvitse olla karitsoinut itse, jos esimerkiksi joku toinen tilan uuhista on saanut kaksoset. Ilmoita myös kuolleina syntyneiden karitsoiden määrä ja uuhien luomiset lammas- ja vuohirekisteriin.

Huom. Palkkioiden maksamisen yhteydessä tilan karitsamäärä tarkastetaan lammas- ja vuohirekisterin tiedoista. Palkkiokelpoisten eläinten määrää määräytyy lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään 31.1.2025 mennessä tallennettujen poikimisilmoitusten perusteella.

Esimerkki 3: Tuenhakijan lammas- ja vuohirekisteristä tukivuodelta 2024 saatu keskimääräinen uuhimäärä on 30,7. Tilalla on vuonna 2024 syntynyt 27 karitsaa, joten vuonna 2024 uuhipalkkio voidaan maksaa enintään 27 uuhesta. Jos karitsoita olisi syntynyt 31, uuhipalkkio voitaisiin maksaa 30,7 uuhesta.

Lampaiden pidon aloittaminen

Jos aloitat lampaiden pitämisen tukivuonna, syntyneiden karitsoiden määrä ei rajoita palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärää tilallasi.  Lampaiden pito katsotaan aloitetuksi, kun sinulle on syntynyt velvollisuus tehdä ilmoituksia lammas- ja vuohirekisteriin. Jos tilallesi on tullut ensimmäinen lammas vuonna 2024, tilasi katsotaan aloittaneen lampaiden pidon kyseisenä tukivuotena.

Ilmoita lampaiden pidon aloittamisesta, kun haet palkkiota. Lue tarkemmat ohjeet Eläinpalkkioiden haun Vipu-ohjeesta.

11 Kuttupalkkio

Kuttupalkkiota maksetaan Manner-Suomen tukialueelle AB, Manner- Ahvenanmaalle ja tukialueen AB ulkosaaristoon. Palkkio määräytyy lammas- ja vuohirekisterissä hallinnassasi olleiden eläinten ruokintapäivien perusteella.

Voit saada kutusta kuttupalkkiota, jos

 • kuttu on yli 12 kuukauden ikäinen naaraspuolinen vuohi (ei kuitenkaan kääpiövuohi).
 • kutun tiedot ovat oikein lammas- ja vuohirekisterissä viitepäivänä ja sen jälkeen
 • tilallasi on keskimäärin vähintään 20 kuttua tukivuoden aikana
 • tilallasi noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa ja tilallasi on viimeistään 24.1.2024 joko sopimus kutunmaitoa jalostavan laitoksen kanssa, hyväksytty elintarvikehuoneisto tai tehtynä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröimistä varten.

Ruokintapäivät lasketaan tuen määräytymisjaksolla 1.2.–31.12.2024. Laskeminen on kuvattu taulukossa 11. Kuttupalkkiota voidaan maksaa samasta eläimestä usealle tuenhakijalle ruokintapäivien perusteella.

Täyden kuttupalkkion saat kutusta, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena koko tuen määräytymisjakson.

Taulukko 11. Ruokintapäivien laskeminen kuttupalkkiossa

Tilanne

Ruokintapäivät lasketaan ajalta

Kuttu on tilallasi koko vuoden ja se täyttää palkkion ehdot viitepäivänä 31.1.2024

1.2.–31.12.2024

Ostat tilallesi palkkiokelpoisen kutun 1.2.–31.12.2024 välisenä aikana.

ostopäivästä seuraava päivä – 31.12.2024

Poistat palkkiokelpoisen kutun hallinnastasi 1.2.–31.12.2024 välisenä aikana.

1.2.2024 –poistopäivä

Tavanomainen tuotantotapa

Tilasi on toimitettava vuohenmaitoa tai vuohenmaidosta valmistettuja tuotteita myyntiin ja saatava niistä tuloja.

Tilallasi on oltava viimeistään 24.1.2024 joko sopimus kutunmaitoa jalostavan laitoksen kanssa, hyväksytty elintarvikehuoneisto tai sinun on pitänyt tehdä ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröimistä varten.

Liitä hakemukseen kutunmaitoa jalostavan laitoksen kanssa tehty sopimus tai todiste elintarviketoiminnan rekisteröinnistä tai ilmoita hakemuksella hyväksytyn elintarvikehuoneiston numero. Lue tarkemmat ohjeet Eläinpalkkioiden haun Vipu-ohjeesta.

12 Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiota maksetaan koko maassa.

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio määräytyy lammas- ja vuohirekisterin tietojen perusteella tukivuonna teurastetuista teuraskaritsoista ja teuraskileistä.

Palkkion määrä tarkistetaan vuosittain teuraskaritsoiden ja teuraskilien lopullisen määrän mukaan.

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan yhdessä erässä. Palkkio maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.

Voit saada karitsasta teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiota, jos

 • karitsan tiedot ovat oikein lammas- ja vuohirekisterissä viitepäivänä ja sen jälkeen
 • karitsa on teurastettu enintään 12 kuukauden ikäisenä
 • karitsa on poikimaton
 • karitsan ruhopaino on vähintään 18 kiloa.
 • karitsa on ollut tilallasi yhtäjaksoisesti 10 vuorokautta ennen teurastusta.

Huom. Teurastushetkellä 12 kuukauden ja yhden päivän ikäinen lammas ei enää täytä teuraskaritsan ikävaatimusta.

Voit saada kilistä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiota, jos

 • kilin tiedot ovat oikein lammas- ja vuohirekisterissä viitepäivänä ja sen jälkeen
 • kili (ei kääpiövuohi) on teurastettu enintään 12 kuukauden ikäisenä
 • kili on poikimaton
 • kilin ruhopaino on vähintään 10 kiloa.
 • kili on ollut tilallasi yhtäjaksoisesti 10 vuorokautta ennen teurastusta.

Huom. Teurastushetkellä 12 kuukauden ja yhden päivän ikäinen vuohi ei enää täytä teuraskilin ikävaatimusta.

Teurastus

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiota maksetaan vain eläimistä, jotka on teurastettu Ruokavirastolle ilmoittautuneessa teurastamossa. Lista Ruokaviraston palkkiojärjestelmään ilmoittautuneista teurastamoista on osoitteessa ruokavirasto.fi/palkkiojarjestelmaan-ilmoittautuneet-teurastamot.

Lihantarkastuksessa ruho on todettava ihmisravinnoksi kelpaavaksi. Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta palkkiota. Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia, ruhosta voidaan myöntää palkkio. Eläimestä ei myönnetä palkkiota, jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai teurastamon hallinnassa ennen teurastusta.

Teurastamon on tehtävä teurastusilmoitukset ajoissa lammas- ja vuohirekisteriin, jotta palkkio voidaan maksaa. Teurastamon on tehtävä tukivuoden 2024 teurastusilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään 31.1.2025, jotta ne voidaan ottaa huomioon laskettaessa eläinmäärää. Myöhässä ilmoitetut teurastusilmoituksia ei oteta huomioon laskettaessa eläinmäärää.

Teuraskaritsan- ja teuraskilipalkkion tilallapitoaika

Teuraskaritsan ja teuraskilin on oltava tukivuonna tilasi hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta, jotta voit saada teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion.

Palkkio maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla tilallapitoaika täyttyy.

Tilallapitoaika voi alkaa ennen teuraskaritsan ja teuraskilin viitepäivää heti tukivuoden alusta.

Taulukko 12. Teuraskaritsan tai teuraskilin tilallapitoajan laskeminen teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiossa

Tilanne

10 vuorokauden tilallapitoaika

Karitsa tai kili on ollut hallinnassasi 1.1.-10.1.2024. Eläin poistetaan tilalta teurastamoon 11.1.2024

Tilallapitoaika on 1.1.-10.1.2024.
Teuraskaritsa tai teuraskilistä voi saada palkkion, koska eläin on ollut hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta.

Karitsa tai kili on ollut hallinnassasi 1.1.-10.1.2024. Eläin poistetaan tilalta teurastamoon 10.1.2024.

Tilallapitoaika on 1.1.-10.1.2024. Teuraskaritsa tai teuraskilistä voi saada palkkion, koska eläin on ollut hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta. Poistopäivä lasketaan tilallaolopäiväksi.

Karitsa tai kili on ollut hallinnassasi 2.1.-10.1.2024. Eläin poistetaan tilalta teurastamoon 10.1.2024.

Tilallapitoaika on 2.1.-10.1.2024.
Teuraskaritsa tai teuraskilistä ei voi saada palkkiota, koska eläin ei ole ollut hallinnassasi yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta.

Karitsa tai kili on ollut A:n tilalla 1.1.-1.6.2024.
Karitsa tai kili on ollut B:n tilalla 2.6.-30.6.2024.
Eläin poistetaan tilalta teurastamoon 1.7.2024

A:n tilallapitoaika on 1.1.-1.6.2024.
B:n tilallapitoaika on 2.6.-30.6.2024.
B voi saada teuraskaritsasta tai teuraskilistä palkkion. Palkkio maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.

Karitsa tai kili on ollut A:n tilalla 1.1.-1.6.2024.
Karitsa tai kili on ollut B:n tilalla 2.6.-5.6.2024.
Eläin poistetaan tilalta teurastamoon 6.6.2024

A:n tilallapitoaika on 1.1.-1.6.2024.
B:n tilallapitoaika on 2.6.-5.6.2024. Tilallapitoaika 10 vrk ei täyty.
A voi saada teuraskaritsasta tai teuraskilistä palkkion. Palkkio maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.

13 Lampaiden ja vuohien palkkioiden maksaminen

Lampaiden ja vuohien palkkiot maksetaan rekisteriperusteisesti, eli palkkion perustana olevat eläinten tiedot saadaan suoraan lammas- ja vuohirekisteristä.

Lampaiden ja vuohien palkkiot maksetaan yhdessä erässä.

EU:n rahoittamia suoria tukia ei myönnetä, jos hakemiesi suorien tukien yhteismäärä tukivuonna on alle 500 euroa.

Uuhien ja kuttujen palkkiot ruokintapäivien perusteella

Palkkio määräytyy 1.2.–31.12.2024 lammas- ja vuohirekisterin perusteella hallinnassasi olleiden palkkiokelpoisten uuhien ja kuttujen keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Eläinmäärä lasketaan eläinlajeittain.

 Keskimääräinen eläinmäärä lasketaan lammas- ja vuohirekisterin tietojen perusteella, laskemalla yhteen tilasi uuhien/kuttujen ruokintapäivät ja jakamalla tämä luku 335:llä. Lukumäärä pyöristetään 2 desimaalin tarkkuuteen.

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio teurastuksen perusteella

Palkkio määräytyy 1.1.–31.12.2024 lammas- ja vuohirekisterin perusteella hallinnassasi olleiden ja lammas- ja vuohirekisteriin ilmoittelujen teuraskaritsoiden ja teuraskilien teurastusten perusteella.

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio määräytyy lammas- ja vuohirekisterin tietojen perusteella tukivuonna teurastetuista teuraskaritsoista ja teuraskileistä, jotka ovat olleet tilallasi yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta.

Palkkion määrä

Lampaiden ja vuohien palkkiot maksetaan kerran vuodessa. Lampaiden ja vuohien palkkiot voidaan maksaa, kun koko tukivuoden lopulliset eläinmäärät ovat tiedossa ja valvonnat on suoritettu.

Eläinpalkkioiden palkkiotasot tarkistetaan vuosittain lopullisten eläinmäärien mukaan. Eläinkohtaista palkkion määrää (Taulukko 5.) muutetaan, jos palkkioeläinten kokonaismäärä ylittyy tai alittuu. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien kyseistä palkkiota hakeneiden viljelijöiden palkkio alenee tai nousee samassa suhteessa.

Taulukko 13. Lampaiden ja vuohien palkkioiden eläinkohtaiset palkkion määrät.

 

AB Manner-Suomi €/eläin

Manner-Ahvenanmaa

€/ eläin

AB-alueen ulkosaaristo

€/ eläin

C-alue

€/ eläin

Uuhipalkkio

65

120

120

 

Kuttupalkkio

120

120

120

 

Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio

30

30

30

30

Rahoituskuri ja lineaarinen leikkaus

Rahoituskurileikkaus voidaan tehdä prosenttivähennyksenä EU:n rahoittamiin suoriin tukiin. Rahoituskuri leikataan tilalle myönnettävien EU:n rahoittamien suorien tukien yhteen lasketun määrän 2 000 euroa ylittävältä osalta ennen tuen maksatusta. Tilalle myönnettyjen suorien tukien yhteenlasketusta määrästä ei siten tehdä rahoituskurileikkausta ensimmäisen 2 000 euron osalta.