Nautapalkkiot

Nautapalkkioita maksetaan

 • AB-tukialueella
  • emolehmistä
  • lypsylehmistä
  • sonneista
  • teurastetuista hiehoista
 • C-tukialueella sonneista.

Kuka voi saada tukea

Voit saada tukea, jos olet aktiiviviljelijä ja sinulla on nautatila.

Tuen määrä

Ruokavirasto maksaa nautapalkkiot kahdessa erässä. Ensimmäinen erä voidaan maksaa sen jälkeen, kun valvonnat on suoritettu. Nautapalkkioiden toinen erä maksetaan viimeistään hakuvuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.

Tukimäärät on kerrottu hakuohjeen luvussa 8 Nautapalkkioiden maksaminen.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Voit hakea nautapalkkioita vuosittain Vipu-palvelussa. Hakuaika on alkuvuodesta. 

Kirjaudu Vipu-palveluun

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Tee ajoissa eläinten rekisteri-ilmoitukset eläinrekistereihin. Huomioi myös, että Ruokavirasto hakee eläinten tiedot eläinrekisteristä eläinpalkkion viitepäivänä.

Eläinpalkkioissa on käytössä viitepäivä, jolloin eläimen tiedot tarkistetaan eläinrekisteristä eläimen palkkiokelpoisuuden tarkastelua varten.

Viitepäivä ei koske pohjoisia kotieläintukia.

Tarkista ennen viitepäivää:

 • Eläimen on oltava eläinrekisterissä elossa ja hakijan hallinnassa viitepäivänä. 
 • Eläimen tietojen (sukupuoli, tulo- ja poistoilmoitukset) pitää olla eläinrekisterissä oikein sekä viitepäivänä että sen jälkeen tuen määräytymisjakson loppuun asti. 
 • Tukivuoden aikana eläimestä voi saada vain sitä palkkiota, jota eläimen viitepäivän haltija on hakenut.
 • Ilmoita syntyneiden karitsoiden ja kilien tiedot eläinrekisteriin ennen viitepäivää, vaikka ilmoitusaikaa olisi muutoin jäljellä.

Jos teet ilmoituksen lomakkeella kirjeitse tai sähköpostitse, niin ilmoituksen on oltava perillä eläinrekisterin asiakaspalvelussa viitepäivänä viimeistään klo 16 tai jos viitepäivä osuu viikonvaihteeseen tai arkipyhään, sitä edeltävänä arkipäivänä viimeistään klo 16. Sen jälkeen tulleet ilmoitukset tallennetaan seuraavana päivänä.

Eläimestä ei voi saada palkkiota tukivuonna, jos:

 • eläin syntyy viitepäivän jälkeen
 • eläin syntyy tai tulee tilalle ennen viitepäivää, mutta rekisteröidään eläinrekisteriin viitepäivän jälkeen
 • viitepäivänä eläimen haltijana eläinrekisterissä ollut ei ole hakenut kyseistä palkkiota.

Huomioi myös tilallapitoajan vaatimus teuraspalkkioissa

Sonnipalkkiossa, teurashiehopalkkiossa sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiossa on vaatimus tilallapitoajasta. Huomioi viitepäivän lisäksi myös tilallapitoaika. 

Viitepäivät vuonna 2024 ovat seuraavat:

 • Naudat:
  • Teurashiehopalkkion viitepäivä on 10.1.
  • Lypsylehmien, emolehmien ja sonnien viitepäivä on 31.1.
 • Lampaat ja vuohet:
  • Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion viitepäivät ovat 10.1. (10.1.2024 ja sitä ennen syntyneille eläimille) sekä 1.6. (11.1.–1.6.2024 syntyneille eläimille.)
  • Uuhi- ja kuttupalkkion viitepäivä on 31.1.

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen ja eläinrekisteritietojen perusteella.

Osalle tukea hakeneista tiloista tehdään lisäksi valvontakäynti. Valvontakäynnillä ELY-keskuksen tarkastaja toteaa eläinten määrän, vertaa sitä eläinrekisteriin ilmoittamiisi tietoihin sekä tarkastaa, että korvamerkit on kiinnitetty. Valvontakäynnillä tarkastetaan myös asiakirjoja.

Lue tarkemmin eläintukien valvonnoista 

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja tuen hakemisesta voit kysyä oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hae yhteystiedot

Säädökset

Eläintukien säädökset

Lisätietoja

Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2024