Nautapalkkio

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

EU:n eläinpalkkioiden tukijärjestelmä muuttui vuonna 2022. Lue lisää muutoksista.

Nautapalkkioita maksetaan

  • AB-tukialueella emolehmistä, lypsylehmistä, sonneista ja teurastetuista hiehoista
  • C-tukialueella sonneista.

Kuka voi saada tukea

Voit saada tukea, jos olet aktiiviviljelijä ja sinulla on nautatila.

Tuen määrä

Ruokavirasto maksaa nautapalkkiot kahdessa erässä. Ensimmäinen erä voidaan maksaa sen jälkeenkun valvonnat on suoritettu. Nautapalkkioiden toinen erä maksetaan viimeistään hakuvuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.

Tukimäärät on kerrottu hakuohjeella luvussa 8 Nautapalkkioiden maksaminen

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Voit hakea nautapalkkioita vuosittain Vipu-palvelussa.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Hakuaika on alkuvuodesta. Hakuaika on 9.1.–24.1.2023

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen ja eläinrekisteritietojen perusteella.

Osalle tukea hakeneista tiloista tehdään lisäksi valvontakäynti. Valvontakäynnillä ELY-keskuksen tarkastaja toteaa eläinten määrän, vertaa sitä eläinrekisteriin ilmoittamiisi tietoihin sekä tarkastaa, että korvamerkit on kiinnitetty. Valvontakäynnillä tarkastetaan myös asiakirjoja.

Lue tarkemmin eläintukien valvonnoista 

Tarvitsetko apua?

Lisätietoja tuen hakemisesta voit kysyä oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hae yhteystiedot

Säädökset

Eläintukien säädökset

Lisätietoja

Sivu on viimeksi päivitetty 3.8.2023