Vipu-ohje: Alkuperäisrotueläinten kasvattaminen sopimuksen hakeminen 2024

Julkaisupäivä: 19. helmikuuta 2024

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

 • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, palvelu oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
 • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta mo­bii­li­var­men­ne.fi.
 • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Hae käyttöoikeuksia

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaan luvussa Tukien hakeminen.

Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa, yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Pääset tarvittaessa lataamaan lukuohjelman osoitteesta adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Valitse Tiedosto → tulosta → tulostimeksi valitse Microsoft Print to PDF → tulosta. Tämän jälkeen pääset tuottamaan tiedoston kokonaan uutena PDF-tiedostoversiona. Lopuksi ohjelma kysyy tuon tulosteen eli tiedoston tallentamisesta. Tallenna tiedosto omalle koneelle tai työpöydällesi. Vie se sitten normaaliin tapaan Vipuun.

Jos PDF-lukuohjelma on jokin muu kuin Acrobat Reader, käytä sen ohjelman uuden tiedostoversion luontitoimintoa. Tiedoston luonti onnistuu myös esimerkiksi Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla.Kuvassa teksti: Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa. Yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Tarvittaessa voit ladata Adobe Acrobat Reader -ohjelman Adoben verkkosivuilta. Tulosta tiedosto valitsemalla tulostimeksi Microsoft Print to PDF. Tallenna tiedosto koneellesi. Tämän jälkeen vie tiedosto normaaliin tapaan Vipuun.

Voit ottaa yhteyttä verkkoasiointia ja Vipu-pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä oman yhteistoiminta-alueesi tai ELY-keskuksesi sähköisen tukihaun asiantuntijaan, jolta saat apua käyttöoikeuksiin, sovelluksen käyttämiseen ja hakemusten lähettämiseen liittyvissä kysymyksissä. Yh­tey­den­otto ta­pah­tuu klikkaamalla Vipu-palvelussa Käy­tön tuki -koh­taa. Näyttöön avau­tuu yh­tey­den­otto­sivu, jos­sa voit valita, haluatko apua säh­kö­pos­tit­se vai pu­he­li­mit­se.

Kuvankaappaus Vipu-palvelustaKuva 1: Sivun alalaidasta Käytön tuki -kohdasta löydät kuntasi tai ELY-keskuksesi yhteystiedot.

Ota yhteyttä

Hae yhteistoiminta-alueesi

1. Alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskevan ympäristösopimuksen hakeminen

Lue ennen hakemista vuoden 2024 alkuperäisrotueläinten kasvattamisen Sopimusehdot

Sopimuskauden pituus on yksi kalenterivuosi, 1.1.–31.12.2024. Hae sopimusta ja korvauksen maksua Vipu-palvelussa viimeistään 14.3.2024.

Sama sopimushakemus eri eläinlajeille ja roduille

Jos haet sopimusta useamman alkuperäiseläinlajista tai -rodusta, tallenna kaikki samalle hakemukselle.

Miten pääsen hakemaan Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimusta Vipu-palvelussa

 1. Kirjaudu Vipu-palveluun
 2. Siirry etusivulta Hae tukia ja jätä ilmoituksia kohdasta tekemään Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus (tukihakemus).
 3. Näet sivulla kaikki tukihaut ja ilmoitukset, joita voit palauttaa sähköisesti. Sivulla näkyvät vain hakemukset ja ilmoitukset, joiden haku-/ilmoitusaika on käynnissä, jos valitset kohdan Vain ne, joiden hakuaika on meneillään.
 4. Valitse Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus (tukihakemus).

Sähköinen asiointi

Kuvakaappaus Vipusta: Hae tukia ja jätä ilmoituksia -painikkeesta.Kuva 1. Valitse Hae tukia ja jätä ilmoituksia -kohta tai vaihtoehtoisesti ylävalikon Hae/Ilmoita -kohta.

Kuvakaappaus Vipusta: Asioinnin etusivu, mistä valitaan Alkuperäisrotujen kasvattaminen -sopimuksen hakuKuva 2. Asioinnin etusivu. Valitse Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus (tukihakemus).

2. Hakijan tiedot

Valitse ensin tuenhakija. Alasvetovalikossa on lueteltu maatilan osalliset.

Jos tuenhakijana on yhteisö, valitse maatilan osallisista henkilö, joka täyttää korvauksen ikäehtoa. Jos tuenhakija on julkisoikeudellinen yhteisö, esimerkiksi koulu- tai vankilatila, valitse "yhteisö ei kuuluu ikävaatimusten piiriin".

Täytä seuraavaksi y-tunnus. Jos tuenhakijalla ei ole sitä, valitse ei "y-tunnusta".

Mikäli tuenhakija on osana konsernia, lisää emo-/tytäryhtiö.

Paina Tallenna jokaisen lisätyn rivin jälkeen, jotta lisäys säilyy.

Kuvakaappaus Vipusta: Tuenhakijan valinta -osio.Kuva 3. Hakijan tiedot -osio, tuenhakijan valinta ja y-tunnus.

Siirry seuraavaksi Hakemustiedot-osioon. Tallenna hakemustietoihin sopimuseläimet ja liitä liitteet.

3. Eläinten lisääminen hakemukselle

3.1 Nautojen lisääminen hakemukselle

Valitse Naudat-paneeli, josta avautuu mahdollisuus lisätä nautoja hakemukselle. Tieto 0 kpl tarkoittaa, että hakemukselle ei ole vielä valittu yhtään eläintä.

Kuvakaappaus Vipusta: Nautojen valinta hakemukselle.Kuva 4. Nautojen tallentaminen sopimukseen. 

Kuvakaappaus Vipusta: Lisää eläimiä -kohdasta pääset lisäämään nautoja hakemukselle.Kuva 5. Lisää nautoja hakemukselle Lisää eläimiä -toiminnolla.

Valitse ”Lisää eläimiä” ja saat näkyviin roduittain nautarekisterissä tilatunnuksella olevat itä-, länsi- tai pohjoissuomenkarjan naaras- ja urospuoliset naudat, jotka ovat tuottaneet jälkeläisen sopimusvuotta edeltävinä kahtena vuotena. Urospuolisilla naudoilla lisääntymispäivän kohdalla on viiva.

Valitse nautoja hakemukselle rastittamalla eläimen tietorivi. Ylhäällä vasemmalla näkyvästä ruudusta voit valita kaikki listan eläimet. Kun olet valinnut oikeat eläimet, paina Lisää hakemukselle -painiketta.

Voit valita eläimen sopimukselle, jos se on ollut hakijan hallinnassa sopimuskauden alusta 1.1.2024 alkaen.

Kuvakaappaus Vipusta: Valitse eläimet listalta.Kuva 6. Nautoja valitaan hakemukselle yksitellen rastittamalla eläimen tietorivi. Ylhäällä vasemmalla näkyvästä ruudusta voit valita kaikki listan eläimet. Kun oikeat eläimet on valittu, paina Lisää hakemukselle -painiketta.

Liitä jokaiselle naudalle oma Faba:n kantakirjatodistus. Lue lisää vaaditusta kantakirjatodistuksesta usein kysytyistä kysymyksistä.

Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb. Liitteet kannattaa nimetä kuvaavasti, esim. "Mansikki kantakirjatodistus 2024".

Jos perut sähköisen ilmoituksen muuttaaksesi tietoja ja lähetät hakemuksen tämän jälkeen uudestaan, muista lähettää myös kaikki sähköiset liitteesi uudestaan.

Valitse liite omista tiedostoista ja tallenna.

Kuvakaappaus Vipusta: Liitteiden lisääminen naudoille.Kuva 7. Liitteen lisääminen naudoille.

Kuvakaappaus Vipusta: Tiedot muilta osin kunnossa, mutta liite puuttuu.Kuva 8. Valmis itäsuomenkarjan nautojen hakemus, jossa joiltakin naudoilta puuttuu liite (kantakirjatodistus).

Voit lähettää hakemuksen ilman liitteitä, mutta nautaa ei hyväksytä sopimukselle ilman tukikelpoisuuden todistavaa Faba:n kantakirjatodistusta. Toimita puuttuvat liitteet mahdollisimman pian ELY-keskukseesi esimerkiksi sähköpostilla.

3.2 Lampaiden lisääminen hakemukselle

Lampaat-paneelista avautuu mahdollisuus lisätä lampaita hakemukselle. Rodun perässä näkyvä tieto 0 kpl tarkoittaa, että hakemukselle ei ole lisätty eläimiä.

Valitse ”Lisää eläimiä” ja saat näkyviin lampaat, jotka ovat tilatunnuksen hallinnassa lammas- ja vuohirekisterissä. Listalle tulevat valitun lammasrodun uuhet, jotka ovat tuottaneet jälkeläisen sopimukseen vaadittuna aikana ja yli 1-vuotiaat pässit.

Valitse eläimet hakemukselle rastittamalla eläimen tietorivi. Ylhäällä vasemmalla näkyvästä ruudusta voit valita kaikki listan eläimet.

Voit valita eläimen hakemukselle, jos se on ollut hakijan hallinnassa sopimuskauden alusta 1.1.2024 alkaen.

Kun olet valinnut eläimet, paina ”Lisää hakemukselle”.

Kuvakaappaus Vipusta: Lampaiden valinta hakemukselle.Kuva 9. Lisää lampaita hakemukselle Lisää eläimiä -toiminnolla.

Kuvakaappaus Vipusta: Valitse lisättävät lampaat listalta.Kuva 10. Lampaita valitaan hakemukselle rastittamalla eläimen tietorivi. Ylhäältä vasemmalla näkyvästä ruudusta voit valita kaikki listan eläimet. Kun olet valinnut eläimet, paina Lisää hakemukselle -painiketta.

Kuvakaappaus Vipusta: Liitteiden lisääminen lampaita koskevaan hakemukseen.Kuva 11. Liitteiden valinta lampaita koskevaan hakemukseen.

Liitä lampaille yksi yhteinen Nettikatraan alkuperäisrotutukilista ja yksi yhteinen jalostussuunnitelma.

Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb.
Jos perut sähköisen ilmoituksen muuttaaksesi tietoja ja lähetät hakemuksen tämän jälkeen uudestaan, muista lähettää myös kaikki sähköiset liitteesi uudestaan.
Valitse liite omista tiedostoista ja tallenna.

Voit lähettää hakemuksen ilman liitteitä, mutta lampaita ei hyväksytä sopimukselle ilman tukikelpoisuuden todistavaa alkuperäistukilistaa ja jalostussuunnitelmaa. Toimita puuttuvat liitteet mahdollisimman ELY-keskukseesi esimerkiksi sähköpostilla.

Kuvakaappaus Vipusta: Liitteiden lisäminen hakemukselle kohta.Kuva 12. Lampaiden liitteiden lisääminen hakemukseen.

3.3 Vuohien lisääminen hakemukselle

Valitse Vuohet-paneeli ja rotu. Rodun perässä näkyvä tieto 0 kpl tarkoittaa, että hakemukselle ei ole lisätty eläimiä.

Kuvakaappaus Vipusta: Vuohien lisääminen hakemukselle.Kuva 13. Lisää vuohia hakemukselle Lisää eläimiä -toiminnolla.

Valitse ”Lisää eläimiä” ja saat näkyviin vuohet, jotka ovat tilatunnuksen hallinnassa lammas- ja vuohirekisterissä. Listalle tulevat valitun rodun kutut, jotka ovat tuottaneet jälkeläisen sopimukseen vaadittuna aikana ja yli 1-vuotiaat pukit.

Valitse eläimet hakemukselle rastittamalla eläimen tietorivi. Ylhäällä vasemmalla näkyvästä ruudusta voit valita kaikki listan eläimet.

Voit valita eläimen hakemukselle, jos se on ollut hakijan hallinnassa sopimuskauden alusta 1.1.2024 alkaen.

Kun olet valinnut eläimet, paina ”Lisää hakemukselle”.

Kuvakaappaus Vipusta: Lisää vuohia hakemukselle ratittamalla valitut eläimet.Kuva 14. Valitse vuohet rastittamalla eläimen tietorivi. Ylhäällä vasemmalla näkyvästä ruudusta voit valita kaikki listan eläimet. Kun olet valinnut eläimet, paina Lisää hakemukselle -painiketta.

Kuvakaappaus Vipusta: Liitteiden lisääminen vuohille.Kuva 15. Vuohien liitteiden lisääminen hakemukselle.

Liitä vuohille yksi yhteinen Nettikatraan alkuperäisrotutukilista ja yksi yhteinen jalostussuunnitelma.

Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb.
Jos perut sähköisen ilmoituksen muuttaaksesi tietoja ja lähetät hakemuksen tämän jälkeen uudestaan, muista lähettää myös kaikki sähköiset liitteesi uudestaan.
Valitse liite omista tiedostoista ja tallenna.

Voit lähettää hakemuksen ilman liitteitä, mutta vuohia ei hyväksytä sopimukselle ilman tukikelpoisuuden todistavaa alkuperäistukilistaa ja jalostussuunnitelmaa. Toimita puuttuvat liitteet mahdollisimman ELY-keskukseesi esimerkiksi sähköpostilla.

Kuvakaappaus Vipussa: Liite valitaan omista tiedostoista ja lopuksi painetaan Tallenna-nappulaa. Liitteen tulee olla vain PDF-tiedosto ja kooltaan maksimissaan 5 MbKuva 16. Valitse liite omista tiedostoista ja lopuksi paina Tallenna-painiketta.

3.4 Hevosten lisääminen hakemukselle

Valitse Suomenhevoset-paneeli ja ”Lisää eläimiä”.

Hevosesta merkitään hakemukselle UELN- tai rekisterinumero, nimi, sukupuoli, lisääntymispäivä ja -vakituinen pitopaikkatunnus tai -tunnukset. Jos hevonen on ruuna, valitse ori. Pitopaikkatunnusta ei ole pakko ilmoittaa hakemuksessa, mutta se on toimitettava mahdollisimman nopeasti ELY-keskukseen. 

Hakemukseen ei lisätä liitettä hevosen rotupuhtaudesta. ELY-keskus tarkastaa rotupuhtauden Suomen Hippoksen Heppa-rekisteristä.

Kuvakaappaus Vipusta: Hevosten lisääminen hakemukselle.Kuva 17. Lisää hevosia hakemukselle Lisää eläimiä -toiminnolla.

Kuvakaappaus Vipusta: Lisää hevosia hakemukselle näkymä.

tai

Kuvakaappaus Vipusta: Hevosella ei ole pitopaikkatunnusta. Toimita se ELY-keskukseen.Kuva 18. Hevosen tallentaminen hakemukselle.

Kuvakaappaus Vipusta: Hevonen tallennettu onnistuneesti hakemukselle.Kuva 19. Hevosten tallennus hakemukselle on valmis.

3.5 Kanojen lisääminen hakemukselle

Valitse maatiaiskanat-paneeli ja valitse "Vähintään 20 kpl”.

Kuvakaappaus Vipusta: Maatiaskanojen lisääminen hakemukselle.Kuva 20. Maatiaiskanojen tallennus hakemukselle painamalla rastita ’vähintään 20 kpl’.

Merkitse kanaparvelle vakituinen pitopaikkatunnus (FI+12 numeroa). Pitopaikkatunnuksen (FI+12 numeroa) ilmoittamisen voi ohittaa hakuvaiheessa valitsemalla ”ei pitopaikkatunnusta”, mutta se on kuitenkin toimitettava ELY-keskukseen.

Kuvakaappaus Vipusta: Pitopaikan lisääminen kanoilla.Kuva 21. Pitopaikan tallentaminen kanoille.

Lisää kanaparvelle liite "Todistus kuulumisesta maatiaiskanan säilytysohjelmaan".
Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb.
Jos perut sähköisen ilmoituksen muuttaaksesi tietoja ja lähetät hakemuksen tämän jälkeen uudestaan, muista lähettää myös kaikki sähköiset liitteesi uudestaan.
Valitse liite omista tiedostoista ja tallenna.

Voit lähettää hakemuksen ilman liitettä, mutta kanaparvea ei hyväksytä sopimukselle, jos todistusta kuulumisesta maatiaiskanan säilytysohjelmaan ei ole palautettu. Toimita puuttuva todistus mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen ELY-keskukseesi esimerkiksi sähköpostilla.

Kuvakaappaus Vipusta: Liitteiden lisääminen kanoille.Kuva 22. Liitteen tallentaminen kanoille.

4. Yhteenveto ja hakemuksen lähettäminen

Kun olet antanut hakemukseen tarvittavat tiedot, siirry Yhteenveto ja lähetys -välilehdelle.

Lähetä hakemus käsiteltäväksi Yhteenveto ja lähetys -välilehdellä 

 1. Sähköpostikenttään esitäytetään ensisijaisen viljelijän sähköpostiosoite Vipun osallisen tiedoista. Saat ilmoittamaasi osoitteeseen vahvistusviestin onnistuneesti lähetetystä ilmoituksesta. Voit lisätä useamman sähköpostiosoitteen + Lisää uusi sähköpostiosoite kohdasta.
 2. Lähetä käsiteltäväksi -painike aktivoituu, kun olet täyttänyt sähköpostiosoitteen vahvistus-viestiä varten.
 3. Tarkista hakemukselle tallentamasi tiedot
 4. Lähetä hakemus käsiteltäväksi.

Kuvakaappaus Vipusta: Yhteenveto ja lähetys -osio.Kuva 23. Yhteenveto ja lähetys -osio.

Lähetyksen jälkeen

 1. Paina Tulosta yhteenveto -painiketta.
 2. Tarkista, että avautuvan sivun ylälaidassa on tieto hakemuksen lähettämisestä käsiteltäväksi ja lähetysaika. Jos hakemusta ei ole lähetetty, yhteenvetotulosteen oikeassa yläreunassa näkyy punaisella teksti ”esikatseluversio”.
 3. Voit tallentaa yhteenvedon koneelle tai tulostaa sen.
 4. Varmista, että antamaasi sähköpostiosoitteeseen on saapunut vahvistusviesti, tarkista tarvittaessa myös roskapostikansio.
 5. Palaa asioinnin etusivulle tai sulje Vipu-palvelu.

Kuvakaappaus Vipusta: Yhteenvetotuloste

Kuvakaappaus Vipusta: Yhteenvetotulosteen loppuosa.Kuva 24. Alkuperäisrotujen kasvattamisen yhteenvetotuloste. 

5. Muutosten tekeminen hakuaikana

Voit muuttaa lähettämääsi hakemusta hakuaikana. Voit esimerkiksi lisätä eläimiä, puuttuvia tietoja tai liitteitä.

Hakemusta voi muuttaa Vipussa 14.3.2024 asti.

 1. Mene Vipun etusivun kautta Hakemukset ja ilmoitukset -osioon, jossa Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus (tukihakemus) näkyy lähetettynä.
 1. Peruuta palauttamasi hakemus Yhteenveto ja lähetys -välilehdellä painamalla Peruuta lähetys -painiketta. Saat ilmoittamaasi osoitteeseen vahvistusviestin peruutuksesta.
 2. Palaa edellisille välilehdille ja muuta haluamiasi tietoja.
 3. Muista lähettää hakemus uudelleen, kun olet saanut muutokset tehtyä.

Muista lähettää hakemus uudelleen käsiteltäväksi mahdollisen peruutuksen ja muutosten tekemisen jälkeen!

Kuvakaappaus Vipusta: Hakemus lähetetty käsittelyyn.Kuva 25. Lähetetty hakemus Vipun etusivulla.

Kuvakaappaus Vipusta: Hakemuksen peruuttaminen.Kuva 26. Hakemuksen peruuttaminen.

6. Eläimen poistamisen tai korvaamisen ilmoittaminen

Ilmoita sopimuseläinten poistamiset ja korvaamiset vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella ELY-keskukseen 14 kalenteripäivän kuluessa poistamisesta. Korvaaminen ei koske maatiaiskanoja.

Ilmoituksessa pitää olla:

 • naudan, lampaan ja vuohen EU-tunnus
 • hevosen UELN- tai rekisterinumero.

Liitä korvausilmoitukseen:

 • korvaavan naudan kantakirjatodistus
 • alkuperäisrotutukilista, jossa on korvaavan lampaan tai vuohen tiedot ja

tarvittaessa päivitetty jalostussuunnitelma, jos korvaava lammas tai vuohi ei ole aiemmin palautetussa jalostussuunnitelmassa.

Sinua voi kiinnostaa myös

Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus
Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus
Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimus edistää ja säilyttää alkuperäisrotujen geneettistä monimuotoisuutta. Voit tehdä kasvattamissopimuksen Suomen alkuperäisiin eläinrotuihin kuuluvista…
Lisää aiheesta
Alkuperäisrotueläinten kasvattaminen -ympäristösopimuksen sopimusehdot 2023
Alkuperäisrotueläinten kasvattaminen -ympäristösopimuksen sopimusehdot 2023
Alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskeva ympäristösopimus (jäljempänä sopimus) on alkuperäisrotujen geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseen ja edistämiseen tähtäävä ympäristösopimus.…
Lisää aiheesta
Usein kysyttyä alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksesta
Usein kysyttyä alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksesta
Tältä sivulta löydät täsmäkysymyksiä ja täsmävastauksia alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen ehtoihin liittyen. Lue kaikki ehdot: Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen ehdot   Yleistä…
Lisää aiheesta