Yleinen hehtaarituki

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

Yleinen hehtaarituki on Pohjois-Suomessa tukialueilla C2–C4 maksettava kansallinen pinta-alatuki.

Tukeen oikeuttavat kasvit

Tukeen oikeuttavat tilasi maatalous-, puutarha- ja energiakasvit. Tukialueilla C3 ja C4 yleistä hehtaaritukea maksetaan avomaanvihanneksista, mutta ei muista kasveista, joista saat pohjoista hehtaaritukea. Tukea ei myöskään makseta vehnästä tai mallasohrasta. 

Et voi saada tukea muun muassa viljelemättömistä lohkoista, kesantopelloista, suojakaistoista, suojavyöhykkeistä, luonnonlaitumista ja -niityistä, kasvimaasta tai kasvihuonealasta.

Viljelyssä tulee noudattaa paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioivaa viljelytapaa ja osaa täydentävistä ehdoista.

Tuen hakeminen ja maksaminen

Voit hakea tukea viljelijöiden päätukihaussa. Ruokavirasto maksaa tuen tukihakuvuonna joulukuussa.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.1.2023