Yleinen hehtaarituki

Yleistä hehtaaritukea maksetaan Pohjois-Suomessa C-tukialueella pinta-alan perusteella. Tukea voi saada tuotantopeltokasvien viljelyyn.

Kuka voi saada tukea

Voit saada yleistä hehtaaritukea, jos olet yli 18-vuotias ja sinulla on vähintään viisi hehtaaria maatalousmaata. Maatalousmaan pitää olla korvauskelpoista.

Tuen määrä

Tuen määrä perustuu tukeen oikeuttavaan pinta-alaan.

Tukialue

euroa/hehtaari

C2

10

C2 pohjoinen ja C-alueen saaristo

20

C3

30

C4

55

Ruokavirasto maksaa tuen joulukuussa.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Voit hakea tukea vuosittain Vipu-palvelussa touko–kesäkuussa peltotukien haussa.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Tukihakemuksella ilmoittamiesi peltolohkojen viljelytoimintaa arvioidaan satelliittiseurannalla ilman tilakäyntejä. Jos jonkin lohkon hakemustiedot eivät vastaa satelliittikuvan tuottamaa tietoa, hallinto lähettää sinulle tiedon asiasta mobiilisovelluksen (Vipu-mobiili) kautta.

Jos huomaat ilmoittaneesi jonkin tiedon väärin tukihakemuksessasi tai jokin toimenpide jää tekemättä, voit korjata hakemustasi vastaamaan tilannetta lohkolla. Tarvittaessa voit vaihtaa väärin ilmoittamasi kasvin tai toimenpiteen oikeaksi syksyyn asti.

Tuen valvonta

Ennen tuen maksamista viranomainen tarkastaa kaikki tukihakemukset ja varmistaa, että tuen ehdot täyttyvät. Tämän lisäksi vuosittain noin kahdelle prosentille maatiloista tehdään tarkastuskäynti.

Peltotukien valvonta

Säädökset ja määräykset

Peltotukien säädökset ja määräykset

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi.

Hae yhteystiedot

Säädökset

Peltotukien säädökset

Sivu on viimeksi päivitetty 10.4.2024