Maatilojen neuvontapalveluihin hyväksytään uusia neuvojia

23. helmikuuta 2023

Ruokavirasto on avannut haun uusien neuvojien valitsemiseksi maatilojen neuvontapalveluihin. Hyväksymistä neuvojaksi voi hakea Hyrrä-asiointipalvelussa. Haku on jatkuva.

Järjestelmään valittavalta neuvojalta edellytetään soveltuvaa, vähintään toisen asteen tutkintoa, soveltuvaa neuvontakokemusta ja asiantuntemusta. Neuvojan pätevyysvaatimuksia tarkastellaan kunkin neuvontaosion osalta erikseen.

Ruokavirasto valitsee neuvojia yhdeksään eri neuvontaosioon:        

  • maatilojen muutoskestävyys
  • kilpailukyvyn parantaminen
  • arvoketju
  • ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä kestävä energia
  • kestävä kehitys ja luonnonvarat
  • luonnon monimuotoisuus
  • nuoret viljelijät ja uudet yrittäjät
  • työllisyys ja kasvu
  • ruokaturva ja eläinten hyvinvointi.

Tarkemmat kuvaukset aihealueiden sisällöstä ovat Ruokaviraston verkkosivuilla: https://www.ruokavirasto.fi/tuet/maatalous/neuvontakorvaus/neuvontaosioiden-muutos-2023/

Aiemmin valittujen neuvojien ei tarvitse hakea uudelleen

Ruokaviraston neuvojarekisterissä on tällä hetkellä noin tuhat neuvojaa, jotka on valittu neuvontapalveluihin edellisellä EU-rahoituskaudella. Aiemmin valittujen neuvojien ei tarvitse hakea järjestelmään uudelleen vaan heidän neuvontaoikeutensa pysyvät voimassa.

Puolet maatiloista hyödyntänyt neuvontaa

Suomalaiset maatilat voivat käyttää maatilojen neuvontapalveluiden mukaista neuvontaa 10 000 euron edestä vuosina 2023–27. Neuvonta rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista maaseudun kehittämisvaroista. Neuvontakäynnin hinnasta korvataan 75 euroa/tunti. Jos neuvonta maksaa enemmän, neuvoja sopii hinnasta viljelijän kanssa. Viljelijä maksaa neuvonnasta mahdollisen 75 euroa/tunti ylittävän osuuden ja arvonlisäveron osuuden.

Viljelijä voi tilata neuvontakäynnin ottamalla yhteyttä Ruokaviraston neuvojarekisteriin kuuluvaan neuvojaan. Neuvojarekisteri on verkossa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/neuvojarekisteri. Neuvojat voivat nyt tehdä ennakkoilmoituksia uusista neuvonnoista.

Maatilojen neuvontapalveluiden mukaista neuvontaa on ollut saatavilla vuodesta 2015 lähtien. Tähän mennessä puolet tiloista on hyödyntänyt neuvontaa. Viljelijät ovat saaneet neuvonnasta apua varsinkin tilansa kilpailukyvyn kehittämiseen, ympäristöasioihin ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Neuvontakäyntejä on tehty myös liittyen eläinten terveyteen, kasvinsuojeluasioihin sekä energiatehokkuuteen ja innovaatioihin.

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Asiantuntija Jussi Javanainen, p. 0295 204 972, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi