Koirarekisteri

Koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 68/2022 (aiempi versio 1/2021). Asetuksella säädetään koirien tunnistusmerkinnästä ja merkinnän määräajoista, tunnistustodistuksesta ja sen sisällöstä, rekisteriin merkitsemisestä ja rekisteritietojen muutoksista ilmoittamisesta, sekä mikrosirun asettajan pätevyydestä. Koirarekisteri on viranomaisrekisteri, jonne talletetaan asetuksen 5 § mukaiset tiedot. Viranomaisrekisteriin ei tallenneta koiran sukutaulutietoja tai muita harrastustoimintaan liittyviä tietoja. 

Asetuksen mukaan Suomessa 1.1.2023 jälkeen syntynyt koira on tunnistusmerkittävä mikrosirulla ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 3 kuukauden kuluessa syntymästä. Jos koira luovutetaan uudelle haltijalle ennen 3 kuukauden ikää, tunnistusmerkintä ja ilmoitus rekisteriin on tehtävä ennen sen luovuttamista. Ennen 1.1.2023 syntyneet koirat on tunnistusmerkittävä ja ilmoitettava rekisteriin viimeistään 31.12.2023. Ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten tehdään Ruokavirastolle tai sen valtuuttamalle taholle.

Toisesta valtiosta Suomeen pysyvästi saapuvan koiran on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla ja koira on ilmoitettava Suomessa rekisteriin neljän viikon kuluessa saapumisesta, tai ennen koiran luovuttamista uudelle haltijalle, jos luovutus tapahtuu ennen neljän viikon määräaikaa. Myös Suomessa väliaikaisesti yli kolme kuukautta oleskeleva koira on ilmoitettava rekisteriin vastaavassa määräajassa.

Koiran haltija hankkii koiran tunnistusmerkinnän (sirutus ja tunnistustodistus) yksityiseltä toimijalta (eläinlääkäri tai muu mikrosirun asettamiseen pätevä henkilö), jolloin tämän osuuden hinta määräytyy liiketaloudellisesti. Tunnistustodistuksen tietojen vieminen rekisteriin on viranomaistoimintaa, jonka kustannukset määräytyvät valitun ratkaisun mukaisesti. Näistä tullaan säätämään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 

Ruokavirasto tulee kilpailuttamaan rekisterin ylläpidon ja eläintenpitäjien asiakaspalvelun. Tavoitteena virastolla on mahdollisimman helppokäyttöinen ja sujuva asiointi, jotta rekisteritiedot olisivat mahdollisimman ajantasaiset. Uuden rekisterin kilpailutukseen, kehitystyöhön ja käyttöönottoon liittyvä työ aloitettiin kesällä 2021 ja tavoitteena on saada rekisteri käyttöön vuoden 2023 alkuun mennessä.

Eläintenpitäjiä tullaan ohjeistamaan ja asiasta tiedottamaan tarkemmin vuoden 2022 aikana.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koirarekisterin toiminnasta, koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä sen valvonnasta on koottu sivustolle Usein kysyttyä koirarekisteristä.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.5.2022