Lampaat ja vuohet

Lampaiden ja vuohien merkintään ja rekisteröintiin liittyy neljä vaihetta:

  • Ilmoita eläintenpitopaikka eläintenpitäjärekisteriin
  • Ilmoita aikomuksesi pitää vuohia tai lampaita eläintenpitäjärekisteriin
  • Huolehdi eläinten yksilöllisestä merkinnästä
  • Ilmoita eläimet lammas- tai vuohirekisteriin ja ylläpidä tapahtumatietoja

Jokainen lammas ja vuohi on merkittävä Ruokaviraston hyväksymillä korvamerkeillä. Merkintävelvollisuus koskee kaikkia vuohia ja lampaita niiden lukumäärästä riippumatta ja kattaa myös kääpiövuohet ja muflonit. Eläin on merkittävä, vaikka sitä pidettäisiin seuraeläimenä ei-kaupallisista syistä. Merkit on kiinnitettävä ennen eläinten siirtoa syntymäpitopaikasta, mutta kuitenkin viimeistään 6 kuukauden ikäisenä. Eläintenpitäjä on vastuussa eläintensä asianmukaisesta merkitsemisestä. Eläintenpitäjä taas on se henkilö, kenen hallussa eläimet käytännössä ovat. Tämä henkilö voi olla joku muu kuin eläinten omistaja.

Merkitsemätöntä tai puutteellisesti merkittyä eläintä ei saa luovuttaa tai siirtää pitopaikasta, vastaanottaa uuteen pitopaikkaan tai ottaa kuljetettavaksi tai teurastettavaksi.  

Lampaan tai vuohen pitäjän on rekisteröidyttävä eläintenpitäjärekisteriin. Rekisteröityminen tehdään ennen eläinten pidon aloittamista oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeilla tai verkossa palvelussa epr.ruokavirasto.fi.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa Ruokaviraston maksullisista suoritteista (1146/2018) on lampaiden ja vuohien rekisteröintimaksun suuruudeksi vahvistettu 1,20 euroa/eläin ja teurastamoalan toimijalta 0,40 euroa/teurastusilmoitus.

Tarkat ohjeet lampaiden ja vuohien merkitsemisestä ja rekisteröinnistä löydät oppaasta:                                                                            

Lampaiden ja vuohien merkitsemis- ja rekisteröintiohje, päivitetty 24.8.2018

Ajankohtaista:

Sivu on viimeksi päivitetty 9.7.2019