Lampaat ja vuohet

Jokainen 9.7.2005 ja sen jälkeen syntynyt lammas ja vuohi on merkittävä Ruokaviraston hyväksymillä korvamerkeillä. Merkit on kiinnitettävä ennen eläinten siirtoa syntymäpitopaikasta, mutta kuitenkin viimeistään 6 kuukauden ikäisenä. Eläintenpitäjä on vastuussa eläintensä asianmukaisesta merkitsemisestä.

Merkitsemätöntä tai puutteellisesti merkittyä eläintä ei saa luovuttaa tai siirtää pitopaikasta, vastaanottaa uuteen pitopaikkaan tai ottaa kuljetettavaksi tai teurastettavaksi.  

Lampaan tai vuohen pitäjän on rekisteröidyttävä eläintenpitäjärekisteriin. Rekisteröityminen tehdään ennen eläinten pidon aloittamista oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa Ruokaviraston maksullisista suoritteista (1146/2018) on lampaiden ja vuohien rekisteröintimaksun suuruudeksi vahvistettu 1,20 euroa/eläin ja teurastamoalan toimijalta 0,40 euroa/teurastusilmoitus.

Tarkat ohjeet lampaiden ja vuohien merkitsemisestä ja rekisteröinnistä löydät oppaasta:                                                                            

Lampaiden ja vuohien merkitsemis- ja rekisteröintiohje, päivitetty 24.8.2018

Ajankohtaista: