Korvamerkit

Korvamerkkien tilaaminen

Eläintunnistusjärjestelmälain (238/2010) 18 § mukaan nautojen merkintävelvollisuuden täyttävät vain Ruokaviraston hyväksymät korvamerkkimallit. Jos haluat hyväksyttää Ruokavirastolla uusia merkkimalleja, ota yhteyttä:  Eläinten hyvinvoinnin ja tunnistamisen yksikkö, Ruokavirasto, PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO.

Allflex- ja Stallmästaren-merkit, välittäjä Faba

  • Minun Maatilani-ohjelmisto     
  • Lomakkeet, postitse nautarekisterin asiakaspalveluun
  • Asiakaspalvelu, puh. 09 85 666 000
  • Nettifarmi ohjelma http://www.nettifarmi.com

AgroTag, välittäjä A-Rehu

  • Minun Maatilani-ohjelmisto
  • Lomakkeet, postitse nautarekisterin asiakaspalveluun
  • Asiakaspalvelu, puh. 09 85 666 000

Nautojen hyväksytyt korvamerkkimallit

Allflex Ultra Senior

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

 päämerkki                                       apumerkki 

Allflex Ultra Senior -merkkejä

  

Allflex e-Nappi Junior HDX

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

  päämerkki                                       apumerkki 

Allflex e-Nappi Junior HDX -merkkejä

Allflex eSelect Senior HDX

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

 

päämerkki                                       apumerkki 

Allflex eselect Senior HDX

 

Allflex DNA

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

 

 päämerkki                                       apumerkki

Allflex-dna -merkkejä

Allflex DNA eNappi Junior HDX  

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

 päämerkki                                       apumerkki

Allflex DNA  enappi junior HDX -merkkejä

Allflex DNA eSelect Senior HDX 

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

 päämerkki                                       apumerkki

Allflex DNA eSelect Senior HDX -merkkejä

Allflex tilapäismerkki

Välittäjä: Faba

Allflex -merkkejä

Stallmästaren Combi 3000

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

 päämerkki                                    apumerkki 

stallmastaren-combi3000-visuaalinen.jpg

Stallmästaren Combi E 30 HDX

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

päämerkki                                      apumerkki

stallmastaren-combi3000-elektroninen.jpg

AgroTag FDX ja HDX eLappu FlexoTronic D30

Välittäjä: A-Rehu

 

Kaksi naudan keltaista korvamerkki

      Päämerkki                             Apumerkki

Tuotekoodi 26: AgroTag FDX eLappu FlexoTronic D30

Tuotekoodi 29: AgroTag HDX eLappu FlexoTronic D30    

AgroTag FDX ja HDX Geno FlexoTronic D30

Välittäjä: A-Rehu

 

Naudan keltaisia korvamerkkejä

    Päämerkki                              Apumerkki

Tuotekoodi 28: AgroTag FDX Geno FlexoTronic D30

Tuotekoodi 30: AgroTag HDX Geno FlexoTronic D30                

AgroTag tilapäisMerkki FlexoPlus D/D

Välittäjä: A-Rehu

 

Naudan punainen korvamerkki

Tuotekoodi 27: AgroTag tilapäisMerkki FlexoPlus D/D

 

Tilattavissa olevien korvamerkkien tuotekoodit