Korvamerkit

Korvamerkkien tilaaminen

Eläintunnistusjärjestelmälain (238/2010) 18 § mukaan nautojen merkintävelvollisuuden täyttävät vain Ruokaviraston hyväksymät korvamerkkimallit. Jos haluat hyväksyttää Ruokavirastolla uusia merkkimalleja, ota yhteyttä:  Eläinten hyvinvoinnin ja tunnistamisen yksikkö, Ruokavirasto, PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO.

Allflex- ja Stallmästaren-merkit, välittäjä Faba

AgroTag, välittäjä A-Rehu

Tilapäismerkki

Nauta voidaan merkitä toiseen korvaan Ruokaviraston hyväksymällä punaisella tilapäismerkillä, jos sen varsinainen korvamerkki on pudonnut juuri ennen teuraaksi menoa, eikä sille enää ehditä saamaan normaalia korvausmerkkiä.

Tilapäismerkki ei ole tarkoitettu eläimen pitkäaikaiseen merkintään. Tilapäismerkin lisäksi toisessa korvassa on aina oltava keltainen korvamerkki. Jos kuollutta märehtijää ei voida tunnistaa, valtion avustusta raatokeräilyn hintaan ei voida myöntää ja  eläimen omistaja maksaa raatokeräilystä  täyden hinnan.

Merkin käyttöönotosta on ilmoitettava nautarekisteriin seitsemän (7) päivän kuluessa.

Nautaeläinten merkitsemis- ja rekisteröintiohje

Vuoden 2021 alusta syntyvillä nautaeläimillä toisen korvamerkin on oltava elektroninen

Uudistus koskee 1.1.2021 ja sen jälkeen syntyviä vasikoita. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että vasikoille tulee kiinnittää toiseen korvaan päämerkki, joka on tavanomainen ja toiseen korvaan apumerkki, joka on elektroninen merkki (ns. eMerkki).

Mikäli 1.1.2021 tai sen jälkeen syntynyt vasikka on merkitty pelkästään tavanomaisilla (visuaalisilla) korvamerkeillä, tulee apumerkki korvata elektronisella korvamerkillä. Jos eläin on rekisteröity, tilataan korvausmerkki normaaleja merkkitilausväyliä apuna käyttäen. Mikäli kyseessä on vielä vapaa merkki (rekisteröimätön eläin) voi korvausmerkkitilauksen tehdä ainoastaan nautarekisterin asiakaspalvelun kautta

Uudistus koskee ainoastaan 1.1.2021 ja sen jälkeen syntyviä nautaeläimiä. Ennen 1.1.2021 syntyneelle nautaeläimelle voi tilata oman valintansa mukaan joko tavanomaisen tai elektronisen korvausmerkin.

eMerkeissä on käytössä kahta eri tunnistamistekniikkaa: HDX ja FDX. Laitetoimittajalta kannattaa varmistaa, että eMerkki on yhteensopiva tilalla eMerkkitunnistusta käyttävien laitteiden kanssa. 

Lisätietoa uudistuksesta tässä syyskuun 2020 nautasaattella

Nautojen hyväksytyt korvamerkkimallit

Allflex Ultra Senior

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

 päämerkki                                       apumerkki 

Allflex Ultra Senior -merkkejä

Tilaukset tuotekoodilla: 5 – Allflex korvamerkki Ultra/eNappi

Allflex e-Nappi Junior HDX

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

                      

                         

  päämerkki                                       apumerkki 

Allflex e-Nappi Junior HDX -merkkejä

Tilaukset tuotekoodilla: 5 – Allflex korvamerkki Ultra/eNappi

Allflex eSelect Senior HDX

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

 

päämerkki                                       apumerkki 

Allflex eselect Senior HDX

Tilaukset tuotekoodilla: 12 - Allflex korvamerkki Ultra/eSelect

 

Allflex DNA

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

 

 päämerkki                                       apumerkki

Allflex-dna -merkkejä

Tilaukset tuotekoodilla: 23 - Allflex DNA korvamerkki

Allflex DNA eNappi Junior HDX  

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

 päämerkki                                       apumerkki

Allflex DNA  enappi junior HDX -merkkejä

Tilaukset tuotekoodilla: 21 - Allflex eNappi Junior HDX

Allflex DNA eSelect Senior HDX 

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

 päämerkki                                       apumerkki

Allflex DNA eSelect Senior HDX -merkkejä

Tilaukset tuotekoodilla: 22 - Allflex DNA eSelect Senior HDX

Allflex tilapäismerkki

Välittäjä: Faba

Allflex -merkkejä

Tilaukset tuotekoodilla: 6 - Allflex tilapäismerkki

Stallmästaren Combi 3000

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

 päämerkki                                    apumerkki 

Stallmästaren Combi 3000 -korvamerkkejä.

Tilaukset tuotekoodilla: 11 - Stallmästaren Combi 3000

Stallmästaren Combi E 30 HDX

pää- ja apumerkki

Välittäjä: Faba

 

 

                  

päämerkki                                      apumerkki 

Stallmästaren Combi E 30 HDX -merkkejä.

Tilaukset tuotekoodilla: 11 -  Stallmästaren Combi 3000/E30 Plus Nappi

AgroTag FDX ja HDX eLappu FlexoTronic D30

Välittäjä: A-Rehu

 

Kaksi naudan keltaista korvamerkki

      Päämerkki                             Apumerkki

Tilaukset tuotekoodilla: 26- AgroTag FDX eLappu FlexoTronic D30

Tilaukset tuotekoodilla: 29 - AgroTag HDX eLappu FlexoTronic D30    

AgroTag FDX ja HDX Geno FlexoTronic D30

Välittäjä: A-Rehu

 

Naudan keltaisia korvamerkkejä

    Päämerkki                              Apumerkki

Tilaukset tuotekoodilla: 28- AgroTag FDX Geno FlexoTronic D30

Tilaukset tuotekoodilla: 30- AgroTag HDX Geno FlexoTronic D30                

AgroTag tilapäisMerkki FlexoPlus D/D

Välittäjä: A-Rehu

 

Naudan punainen korvamerkki

Tilaukset tuotekoodilla: 27 -AgroTag tilapäisMerkki FlexoPlus D/D

Tilattavissa olevien korvamerkkien tuotekoodit

Sivu on viimeksi päivitetty 28.7.2022