Uusi nautarekisteri-hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää nautarekisterin toimintaa ja siirtää olemassa oleva nautarekisteri osaksi viranomaisjärjestelmää.

Hankkeen alaisuudessa toimii ELNA-projekti, jossa varsinainen tietojärjestelmän kehittäminen tehdään. Projektin tavoitteena on toteuttaa nautarekisterin toiminnot lainsäädännön vaatimusten ja julkisen hallinnon arkkitehtuurivaatimusten mukaisesti.

Projektin keskeisiä tavoitteita on säilyttää eläintenpitäjillä nykyiset sähköiset ilmoitusväylät ja ”yhden luukun” periaate. Eläintenpitäjä voi tehdä ilmoituksensa uuden nautarekisterin aikaan edelleen muun muassa Minun Maatilani -sovelluksella. Neuvonnan kautta ilmoitetut viranomaistiedot tulevat siirtymään viranomaisrekisteriin. Projekti toteuttaa myös viranomaisen tarjoaman ilmaisen sovelluksen eläintenpitäjien käyttöön. Tavoitteena on, että viranomaisrekisteriin tehdyt ilmoitustiedot siirtyisivät myös neuvonnan rekistereihin, mikäli eläintenpitäjä näin haluaa.

Projektissa toteutetaan rajapintapalvelut myös muille sidosryhmille. Ulkopuoliset toimijat (esimerkiksi ohjelmistotoimittajat, teurastamot) voivat kehittää ja suunnata jatkossa palveluitaan ja tuotteitaan eri käyttäjätahoille tarkoituksenmukaisten rajapintaratkaisuiden kautta.

Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

2017                          

Huomautusjärjestelmän ensimmäinen versio

 • käyttöön eläintenpitäjille mikäli ohjelmistotoimittajat ottavat sen käyttöön
 • käytössä Minun Maatilani -sovelluksessa

2018

Kevennetään otekirjeen sisältöä ja vähennetään lähetyskerrat kolmen kertaan vuodessa (toteutettu)

2018

Luovutaan vapaiden merkkien luettelon lähettämisestä vapaiden merkkien tilauksen yhteydessä (toteutettu)

2018

Julkaistaan käyttöliittymä viranomaisille

 • ensimmäinen versio huhtikuussa
 • toinen versio kesäkuussa
 • kolmas versio lokakuussa
 • neljäs versio helmikuussa

2018

Julkaistaan lähinnä pienteurastamoille ja eläinvälittäjille tarkoitettu sovellus teurastus- ja välitysilmoituksien tekoon

 • ensimmäinen versio kesän mennessä
 • ilmoituksien haku lisätään vuoden 2019 alkupuolella

2018

Julkaistaan nautarekisterin avoimessa rajapinnassa (NAVRA) rajapinnat teurastus- ja välitysilmoituksien tekoon ja selaukseen, julkaisu helmikuussa 2019

2018

Pidetään sidosryhmätapaamisia

 • neuvonnan kanssa suunnitellaan ratkaisuja tietojen siirtämiseen viranomaisen ja neuvonnan välillä
 • keskustellaan sidosryhmien tarpeista

2018

Suunnitellaan rajapintoja ja tehdään niistä kuvaukset ottaen huomioon sidosryhmien tarpeet

2018

Julkaistaan rajapintakuvaukset sidosryhmille loppuvuodesta

 • julkaisu helmikuussa 2019 Ruokaviraston työtilassa, johon saa oikeudet hankkeen yhteyshenkilön kautta

2019-2020

Toteutetaan rajapinnat sidosryhmille ja julkaistaan ne testiympäristössä sidosryhmien oman kehityksen tueksi

2019

Otekirje jatkossa kaksi kertaa vuodessa

2019 -2021

Toteutetaan lomakkeista luopuminen suunnitellusti.

 • teurastamot ja eläinvälittäjät 2019 loppuun mennessä
 • eläintenpitäjät vuoden 2021 aikana uuden nautarekisterin käyttöönoton yhteydessä

2019 -2021

Toteutetaan käyttöliittymiä eläintenpitäjille, teurastamoille ja eläinvälittäjille

 • toteutuksessa pyritään sähköisempään ilmoittamiseen ja tiedottamiseen
 • luodaan huomautusjärjestelmä, jossa mahdollisista virheistä huomautetaan kaikkia osapuolia heti, huomautetaan myös mahdollisista puuttuvista ilmoituksista (osto- ja poistoilmoitukset)
 • pyritään löytämään ratkaisut, jolla välitetään muun muassa EU-tunnus sähköisesti, jotta sen kirjoittamiselta vältytään
 • käyttöliittymä myös mobiiliversiona

2022

Huhtikuussa 2022 siirrytään uuden nautarekisterin käyttöön:

 • julkaistaan käyttöliittymä eläintenpitäjille
 • julkaistaan käyttöliittymä teurastamoille ja eläinvälittäjille
 • julkaistaan käyttöliittymälisäykset viranomaisille
 • julkaistaan rajapintapalvelut

 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.7.2022