Nautarekisteri-hankkeen eteneminen

Hankkeessa tehtiin vuosina 2014–2016 muun muassa vaatimusmäärittelyä, käyttäjätutkimusta ja sanastotyötä sekä prosessien läpikäyntiä. Suurimpia toteutettuja uudistuksia olivat:

  • Nykyisen tiedonsiirron uudistaminen viranomaisen ja Mtechin välillä
  • Teurastamoille toimitettavien virhelistojen muuttaminen sähköiseen muotoon
  • Teurastamoille ja eläinvälittäjille mahdollisuus tehdä lakisääteiset rekisterikyselyt nautarekisterin avoimen rajapinnan kautta.

Hankkeessa toteutettu merkittävin uudistus vuonna 2017 oli huomautusjärjestelmä nykyisen nautarekisterin avoimeen rajapintaan, jonka sisältö on yhtenevä otekirjeellä toimitettuihin tietoihin: tarkastettavat tapahtumat, ajanjakson tapahtumat ja teurastetut naudat. Huomautusjärjestelmän kautta rekisterissä mahdollisesti olevat virheet ja puutteet ovat lähes reaaliajassa nähtävillä. Jotta eläintenpitäjät saavat huomautusjärjestelmän tiedot käyttöönsä, tulee ohjelmistotoimittajien ottaa rajapinnat käyttöön omissa sovelluksissaan (muun muassa MinunMaatilassani jo käytössä).

Vuonna 2018 on toteutettu otekirjeen kevennys ja lähettämiskertojen vähennys viidestä kolmeen. Vuonna 2019 ja 2020 otekirjeitä lähetetään enää kaksi kertaa. Otekirjeellä on jatkossa automaattisesti vain saate, tarkastettavat tapahtumat ja teurastetut naudat. Eläintenpitäjä saa halutessaan myös ajanjakson tapahtumat ja nautaeläinluettelon kuten ennenkin. Jatkossa vapaiden merkkien tilauksen yhdessä ei enää automaattisesti toimiteta vapaiden merkkien luetteloa, mutta sen saa halutessaan.

Vuoden 2018 huhtikuussa julkaistiin nautarekisterin selainsovellus viranomaisille helpottamaan viranomaisen työtä. Sovellusta on mahdollista käyttää myös mobiililaitteella. Kesäkuun versiopäivityksessä lisättiin uusia toiminnallisuuksia sekä ruotsinkielinen versio.

Vuoden 2018 lokakuussa julkaistiin nautarekisterin viranomaissovelluksen kolmas versiopäivitys, jossa lisättiin uusia toiminnallisuuksia. Joulukuussa julkaistiin lähinnä pienteurastamoille ja eläinvälittäjille tarkoitettu sovellus teurastus- ja välitysilmoituksien tekoon.

2019 helmikuussa julkaistiin nautarekisterin viranomaissovelluksen neljäs versiopäivitys, jossa lisättiin jälleen uusia toiminnallisuuksia. 

Neljännen versiopäivityksen jälkeen on julkaistu seitsemän uutta päivitysversiota, joissa on tehty erilaisia pienempiä muutoksia.

Vuoden 2020 aikana hankkeessa on toteutettu yhteydet Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tarjoamaan Suomi.fi palveluväylään. Lisäksi on toteutettu sidosryhmille nautarekisterin palvelut testiympäristöön. Palveluväylä palvelut käyttöönottavien sidosryhmien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä. Palveluväylän palveluiden toteutuksen lisäksi vuoden 2020 aikana on edistetty nautarekisterin käyttöliittymän toteutusta ja suunniteltu nykyisen nautarekisterin tietojen siirtoa uuteen nautarekisteriin.

Vuoden 2021 aikana saatetaan valmiiksi nautarekisterin käyttöliittymä ja parannetaan vielä palveluväylän palveluiden tietosisällön tarkistussääntöjä. Lisäksi otamme Digi- ja väestötietojärjestelmän tarjoaman Suomi.fi -valtuuspalvelun käyttöön ja tulemme toteuttamaan nykyisen nautarekisterin tietojen siirron uuteen nautarekisteriin.

Hankkeessa on tehty tarkennettu aikataulusuunnitelma vuoden 2021 aikana yhteistyössä sidosryhmien kanssa tapahtuvalle palveluiden testaukselle. Ruokaviraston ja sidosryhmien välisillä yhteistestauksilla on suuri merkitys uuden nautarekisterin sujuvalle käyttöönotolle. Yhteistestaukset ovat alkaneet maaliskuussa 2021 ja niiden on suunniteltu kestävän syyskuulle 2021. Lokakuussa 2021 on tarkoitus testata kaikkien sidosryhmien ja liityntäjärjestelmien yhtäaikainen nautarekisterin käyttö. Tällöin vahvistetaan koko prosessin toimivuus kaikkien osapuolten osalta.

Uuden nautarekisterin käyttöönotto on huhtikuussa 2022. Palveluväylän palvelut ja nautarekisterin käyttöliittymä otetaan käyttöön samanaikaisesti. Käyttöönoton on tapahduttava myös yhtäaikaisesti palveluväylän palvelut käyttöönottavien sidosryhmien kanssa. Käyttöönoton jälkeen nykyinen nautarekisteri ei ole enää käytettävissä.

Ruokavirasto tiedottaa tällä sivustolla ja erillisillä kohdistetuilla tiedotteilla hankkeen etenemiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.2.2022