Usein kysyttyjä kysymyksiä valtuuttamisesta

Yleisiä kysymyksiä: 

Missä valtuudet nautarekisteri tietojeni katseluun ja ilmoittamiseen annetaan?

Uusi nautarekisteri käyttää DVV:n virallista suomi.fi valtuuspalvelua. Valtuuden haluamallesi yritykselle tai henkilölle voit antaa suomi.fi valtuudet -palvelussa vahvasti tunnistautuneena. Palvelu löytyy täältä: https://www.suomi.fi/valtuudet

 

Kenelle ja milloin valtuudet pitää antaa?

Valtuuksien antaminen on vapaaehtoista ja valtuutuksien tarve riippuu siitä millaisia palveluita eläintenpitäjä käyttää ja millä tahoilla on tarvetta päästä katsomaan tai käsittelemään tilan nautatietoja.  Valtuudet tulee antaa yritykselle, mikäli eläintenpitäjä kuuluu tuotosseurantaan tai emolehmätarkkailuun, käyttää kaupallista sovellusta (esim. Minun Maatilani), kuuluu nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmään (Naseva) tai esimerkiksi teurastamo tulee tekemään eläintenpitäjän puolesta nautojen poistoilmoituksia. 

Valtuudet tulee antaa viimeistään maaliskuussa 2022, ennen uuden nautarekisterin käyttööottoa.

 

Miten väärin annettu valtuutus poistetaan? 

Valtuuttajan tulee kirjautua DVV:n suomi.fi valtuudet -palveluun ja siellä kohtaan Annetut valtuudet. Kyseisellä sivulla on listattuna kaikki henkilöt ja yritykset, joille valtuuksia on annettu. Sieltä valtuuttajan tulee valita henkilö tai yritys, jonka valtuuden haluaa poistaa. Valinnan jälkeen painetaan Mitätöi valittujen valtuudet. Tämän jälkeen järjestelmä varmistaa vielä, että olet mitätöimässä oikean valtuutuksen. Paina Mitätöi -painiketta. Tämän jälkeen kyseinen valtuutus ei enää näy valtuuttajan Annatut valtuudet -sivulla. 

 

Valtuus on annettu vain nautarekisteritietojen katseluun, miten lisätään nautarekisteritietojen ilmoittaminen annettuu valtuuteen?

Valtuuttajan tulee kirjautua DVV:n suomi.fi valtuudet -palveluun ja siellä kohtaan Annetut valtuudet. Kyseisellä sivulla on listattuna kaikki henkilöt ja yritykset, joille valtuuksia on annettu. Sieltä valtuuttajan tulee valita henkilö tai yritys, jonka valtuutta haluaa muokata. Tämän jälkeen painetaan Anna valtuus valitulle, jolloin aiemmat valtuustiedot siirtyvät muokkaustilaan. Tämän jälkeen voi lisätä puuttuvan valtuuden Ruokaviraston ohjeessa kohdan 6. mukaisesti. 

 

Valtuutusten anto-ohjeet ovat muuttuneet matkan varrella, esim. tammikuussa 2021 tehdyt valtuudet eivät välttämättä ole oikein?

Valtuutukseen liittyvä ohjeistus on harmillisesti muuttunut tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana kerran, koskien tiloja, joilla on useampi tilatunnus. Suomi.fi valtuuksissa annettavan tarkenteen tallennustapa muuttui tietojärjestelmän kehitystyön vuoksi. Mikäli eläintenpitäjällä on useampia tilatunnuksia ja haluaa valtuuden koskevan vain tiettyjä tilatunnuksia, tulee tilatunnukset tallentaa yksitellen Suomi.fi valtuuksissa Lisää-painiketta käyttäen. Tarkemmat ohjeet kuvien kanssa löytyy Ruokaviraston sivuilta
Kyseisen muutoksen piiriin kuului hieman yli 40 eläintenpitäjää, joille Ruokavirasto on lähettänyt syyskuussa 2021 tiedotteen sähköpostitse asiaan liittyen.

 

Mitä jos eläintenpitäjällä ei ole käytössä nettiä eikä pankkitunnuksia?

Mikäli eläintenpitäjälle ei ole käytettävissä verkkopankkitunnuksia tai muuta vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä, ei DVV:n valtuutuspalvelua ole tällä hetkellä mahdollista käyttää.

 

Olen tuotosseurannan asiakas, miten neuvoja saa käyttöön tarvittavat nautarekisteritietoni?

Mikäli eläintenpitäjä käyttää tuotosseurannan sovellusta (Minun maatilan), riittää, että eläintenpitäjä antaa valtuuden Mtech Digital Solutions Oy:lle. Neuvoja saa käyttöönsä eläintenpitäjän nautarekisteritiedot valtuutuksen sekä eläintenpitäjän ja tuotosseurannan välisen liiketoimintasopimuksen puitteissa. 

 

Valtuuttajaan liittyvät kysymykset: 

Voiko valtuutuksen antaa vain tietty henkilö (eläinpitäjäksi rekisteröitynyt) henkilökohtaisen valtuutuksen kautta vai voiko sen antaa myös asioimalla yrityksen puolesta, jos on asiointioikeus yrityksen puolesta (esim. Osakeyhtiössä)?

Valtuutuksen nautaeläintietojen ilmoittamiseen ja -katseluun voi antaa eläintenpitäjien osalta ainoastaan Eläintenpitäjärekisterissä eläintenpitäjäksi rekisteröitynyt henkilö tai yritys . Tilatunnuksen eläintenpitäjäksi voi ilmoittautua ainoastaan tilatunnuksen osallinen tai ensisijainen viljelijä. Sillä mikä on tilatunnuksen juridinen muoto tai yritys-/yhtiöpohja ei ole merkitystä. Mikäli tilatunnuksen osalliset eivät tiedä, kuka heistä on merkitty Eläintenpitäjärekisteriin tilatunnuksen eläintenpitäjäksi, voivat he tämän tiedon tarkistaa joko Eläintenpitäjärekisterin sähköisestä asiointipalvelusta tai kunnan maaseutuasiamieheltä. 

Yritys voi antaa valtuuden nautarekisteriin silloin, kun yritys on rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi Eläintenpitäjärekisterissä. Valtuutus annetaan yrityksen puolesta DVV:n valtuuspalvelussa kohdasta Yrityksen valtuudet. Y-tunnuksellinen toimija asioi eläinrekistereissä asiakastunnuksella.

 

Onko Eläintenpitäjärekisterissä näkyvä Toimija-kenttä sama kuin eläintenpitäjä? Näkevätkö tilatunnuksen muut osalliset tilatunnuksen eläintenpitäjän?

Kyllä, eli Eläintenpitäjärekisterissä Pitopaikan tiedot näytöllä Toimija ja Maatilat -välilehdellä näkyvä Eläintenpitäjä ovat sama asia. Pitopaikat, jotka on perustettu tilatunnuksen alle, näkyvät kaikille tilatunnuksen osallisille. Myös tilatunnukseen liitetyn eläintenpitäjäksi rekisteröitymisen voivat nähdä ja tietoja voivat muokata tilatunnuksen kaikki osalliset.

 

Voiko tilatunnuksella olla enemmän kuin yksi henkilö, joka on rekisteröity eläintenpitäjäksi? Tuleeko silloin kaikkien tehdä valtuutus?

Vain yksi henkilö voi olla rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi ja antaa valtuuden.

 

Mistä tila helpoiten näkee kuka on tilatunnuksen eläintenpitäjä? 

Tilatunnuksen eläintenpitäjäksi rekisteröityneen henkilön näkee helpoiten Eläintenpitäjärekisterin sähköisestä asiointipalvelusta tai kysymällä tiedot oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Eläintenpitäjärekisteristä tieto löytyy helpoiten Omat tiedot -osiosta, Maatilat -välilehdeltä.

Eläintenpitäjärekisterin sähköiseen asiointipalveluun voi kirjautua tästä osoitteesta:  https://epr.ruokavirasto.fi/ Ohje eläintenpitäjän tarkistamisesta Eläintenpitäjärekisteristä löytyy täältä. 

Oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tiedot voi hakea täältä.

 

Kuinka suuri osa eläintenpitäjistä on myös tilatunnuksen ensisijaisia viljelijöitä? Miten eläintenpitäjärekisterin tiedot päivittyvät esim. tilakauppojen yhteydessä, kun tilan ensisijainen yhteyshenkilö vaihtuu?

Arvion mukaan melko suuri osuus. Mm. tilakaupan yhteydessä on kuntia ohjeistettu tarkistamaan ja tarvittaessa muuttamaan tiedot myös Eläintenpitäjärekisterissä. Muutosta ei kuitenkaan saa tehdä ilman eläintenpitäjän kanssa käytyä keskustelua, koska on tapauksia, jossa ensisijainen viljelijä ei ole eläintenpitäjäksi rekisteröitynyt henkilö, vaan ko. henkilö on tilan joku muu osallinen. Mikäli esimerkiksi tilakaupan yhteydessä tilan aiemmin eläintenpitäjäksi rekisteröity henkilö (osallinen) ei muutu, ei muutoksia tarvitse tehdä, vaikka ensisijainen viljelijä muuttuisikin.  

 

Miksi Ruokavirasto ei voi ilmoittaa eläinpitäjille onko valtuus oikein vain väärin tehty?

Valtuuden kattavuuden täyttyminen on tapauskohtaista ja se riippuu eläintenpitäjän käyttämistä/ostamista yksityisen yrityksen palveluista. Suomi.fi-valtuuksissa annettavat valtuutukset ovat maatilayrittäjien tahdonilmaisuja, joiden oikeellisuuden varmistaminen edellyttää sekä oikeustoimilain että yleisen tietosuoja-asetuksen kannalta, että maatilayrittäjä antaa tahdonilmaisun itse.

Valtuutukset eivät ole Ruokaviraston hallussa, vaan valtuutukset sijaitsevat DVV:n omistamassa Suomi.fi-valtuuksien valtuusrekisterissä. Ruokavirastolla ei ole pääsyä näihin tietoihin. Tämän johdosta Ruokavirasto ei voi, eikä pysty ilmoittamaan eläintenpitäjille onko eläintenpitäjien valtuus tehty oikein, vaan vastuu ja velvollisuus valtuutuksen oikeellisuuden tarkastamisesta on eläintenpitäjille itsellään ja valtuutuksen kohteena olevalla yrityksellä.

 

Valtuutuksen tarkenteeseen liittyviä kysymyksiä: 

Onko valtuuttajan pakko antaa tarkenne?

Mikäli eläintenpitäjällä ei ole tarvetta rajata valtuutusta vain yhteen tilatunnukseen tai hän on rekisteröityneenä vain yhden tilatunnuksen eläintenpitäjäksi, tarkennetta ei tarvitse antaa, ellei valtuutettava taho ole toisin ohjeistanut. Näissä tapauksissa valtuutus kyllä toimii, vaikka tarkennetta ei ole annettu. Mikäli tarkennetta ei ole annettu, koskee valtuutus kaikkia rekisteröityneeseen eläintenpitäjään liitettyjä nautaeläimiä riippumatta siitä, minkä tilatunnuksen tai asiakastunnuksen alla eläimet ovat. 

Tarkenne kohtaan tallennettu tilatunnus helpottaa valtuutettuja yhdistämään valtuuttajan tiedot ja tilatunnuksen toisiinsa.

 

Jos eläintenpitäjä on antanut valtuudet, mutta toiseen valtuuteen on annettu tilatunnus oikein, ja toinen valtuus on ilman tarkennetta, toimiiko valtuus?

Ilman tarkennetta valtuutus koskee kaikkia tunnuksia, joihin on kytketty nautaeläintenpitoa ja joissa valtuuttava henkilö on eläintenpitäjäksi rekisteröityneenä. Eli jos tarkenne annetaan ja se on oikein, valtuutus koskee vain sitä tilatunnusta. Jos tarkennetta ei anneta, koskee se kaikkia tilatunnuksia, joissa eläintenpitäjä on rekisteröityneenä eläintenpitäjäksi.  

 

Jos eläintenpitäjä on antanut oikeat valtuudet, mutta tarkenteeksi annetusta tilatunnuksesta puuttuu alusta nollia, osaako järjestelmänne lisätä nollat alkuun? Ja toimiiko valtuus?

Suomi.fi valtuus -palvelu ei täydennä nollia eteen. Mikäli tilatunnus on kirjoitettu väärin, valtuus ei ole voimassa, eikä valtuutettu voi ilmoittaa tai selata tietoja.

 

Valtuuttaja unohti antaa valtuutusta tehdessään tarkenteen. Toimiiko valtuutus?

Kyllä toimii, mutta valtuutus koskee kaikkia tilatunnuksia ja asiakastunnuksia, joissa eläintenpitäjä on rekisteröityneenä eläintenpitäjäksi. Tarkista kuitenkin aina valtuutetun ohjeistus tarkenteeseen liittyen. 

 

Valtuutukseen saajaan liittyviä kysymyksiä: 

Onko valtuutuksen saavalla yrityksellä mahdollista nähdä jotenkin, kuka on tietyn tilan rekisteröitynyt eläintenpitäjä, tai voimmeko nähdä onko valtuutuksen jo antanut henkilö myös rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi?

Tilatunnukseen liitetyn eläintenpitäjäksi rekisteröitymisen voivat nähdä vain tilatunnuksen osalliset. Näin ollen valtuutetulla ei ole mahdollista tarkistaa tietoa.

 

Voiko valtuuden saanut organisaatio tarkastaa valtuuksia mistään?

Valtuuden saanut organisaatio voi tarkistaa saamansa valtuudet suomi.fi valtuutus -palvelun kautta Saadut valtuudet -sivulla, kun olet valinnut asiointirooliksi Yrityksen valtuudet ja sinulla on oikeus valtuutuksien tarkasteluun Suomi.fi- valtuuksissa. 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2022