Tarttuvat aivo-selkäydintulehdukset

(Western, Eastern ja Venezuelan Equine Encephalitis eli WEE, EEE ja VEE)

Hevosen tarttuvan aivoselkäydintulehduksen aiheuttavat alfavirusten sukuun kuuluvat virukset, jotka leviävät verta imevien hyönteisten välityksellä. Virukset aiheuttavat hevosille vakavan keskushermostotulehduksen. Hevosen tarttuvaa aivo-selkäydintulehdusta ei ole koskaan todettu Suomessa.

Virukset voivat tarttua myös ihmiseen.

Oireet

Tarttuvien aivo-selkäydintulehdusten oireisiin kuuluvat kuume, syömättömyys ja depressio. Sairastuneilla hevosilla voi olla eriasteisia neurologisia oireita kuten tärinää, horjumista ja kehänkiertoa sekä äänille herkistymistä. Vakavissa tapauksissa tasapaino-ongelmat ja apatia pahenevat, hevonen vaipuu koomaan ja kuolee.

Taudin määritys

Epäiltäessä tarttuvaa aivo-selkäydintulehdusta tulee näytteenotosta sopia Eläintautivirologian tutkimusyksikön kanssa. Taudin tavanomaisella esiintymisalueella diagnoosi varmistetaan joko virusosoituksella keskushermostosta tai verestä taikka vasta-ainemäärityksellä.

Leviäminen

Tarttuvia aivo-selkäydintulehduksia aiheuttavien virusten pääisäntiä ovat linnut (WEEV ja EEEV) sekä jyrsijät (VEEV). Levittäjiä ovat verta imevät hyönteiset kuten hyttyset. Hevonen ja ihminen ovat näille viruksille niin sanottuja pääteisäntiä, joista tauti ei normaalisti leviä eteenpäin.

Vastustaminen ja ennaltaehkäisy

Hevosen tarttuva aivo-selkäydintulehdus luokitellaan kansallisen lainsäädännön mukaan vastustettavaksi, valvottavaksi eläintaudiksi. Jos eläimen omistaja tai muu eläinlääkäri kuin virkaeläinlääkäri epäilee hevosessa tarttuvaa aivo-selkäydintulehdusta, hänen on välittömästi ilmoitettava epäilystä virkaeläinlääkärille. Virkaeläinlääkärin tulee ryhtyä toimenpiteisiin diagnoosin varmentamiseksi ja tartunnan leviämisen estämiseksi. Valvottavien eläintautien ilmoittamisesta on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1010/2013. Jo puhjenneeseen tautiin ei ole hoitoa ja siksi sen varhainen toteaminen ja leviämisen tehokas estäminen on tärkeää. Alueilla, joilla tautia esiintyy, on taudin leviämistä ehkäisty hevosten rokotuksin, hevosten siirtorajoituksin sekä tautia levittävien hyönteisten torjunnan avulla.

Taudin tärkein ennaltaehkäisykeino on varmistaa, ettei sairaita tai tartuntaa kantavia hevosia tuoda maahan.

Esiintyminen Suomessa ja muualla

Hevosen tarttuvaa aivo-selkäydintulehdusta ei ole koskaan todettu Suomessa. Tautia esiintyy Etelä-, Keski- ja Pohjois-Amerikassa.

 
Sivu on viimeksi päivitetty 20.10.2021