CAV eli sinisiipitauti (chicken anemia virus)

Sinisiipitaudin aiheuttaja on chicken anemia -virus, joka kuuluu circoviruksiin. Taudin aiheuttaa ainoastaan vertikaalinen eli munan kautta emolta poikasiin siirtyvä tartunta. Tautia esiintyy vain kananpoikasilla. Suomessa sinisiipitautiin sairastuvat ajoittain lähinnä broilerit silloin, kun broileriemojen rokotus on epäonnistunut.

Oireet

Vertikaalisesti tartunnan saaneiden poikasten oireet alkavat 12–14 vuorokauden iässä ja korkein kuolleisuus on noin 18 vuorokauden iässä. Sairaita lintuja ei ole enää yli 26 vuorokauden ikäisissä. Ensimmäisenä oireena havaitaan kohonnut kuolleisuus, joka on yleensä vähäistä, mutta voi nousta jopa 30 %:iin, silloin kun erässä on paljon poikasia samasta tartunnan saaneesta emokanalasta. Poikaset kuolevat yleensä kyljelleen ja etenkin siivissä voi näkyä mustelmia tai märkä eritettä.

Tauti alentaa vastustuskykyä. Poikaset ovat aneemisia ja niillä on usein toissijaisia virus- ja bakteeritartuntoja. Horisontaalisesti eli suoran kontaktin kautta saatu tartunta ei aiheuta täysikasvuisille linnuille minkäänlaisia oireita. Horisontaalinen tartunta poikasiin ei myöskään aiheuta oireita ellei poikasilla ole samanaikaisesti muiden tautien aiheuttamaa vastustuskyvyn laskua (esimerkiksi Gumborotauti).

Taudin määritys

Tauti todetaan tutkimalla kuolleita tai sairaina lopetettuja poikasia. Poikasilla todetaan imukudoksen surkastumista ja voimakasta anemiaa. Lisäksi poikasilla on usein toissijaisia tulehdusmuutoksia etenkin ihossa.

Leviäminen

Sinisiipitauti leviää sekä horisontaalisesti suoran tai välillisen viruskontaktin kautta että vertikaalisesti emolta poikasiin. Tartunnan saanet linnut erittävät virusta lantaan 5–7 viikon ajan. Kerran saatu tartunta antaa pysyvän suojan. Mikäli emokanat saavat tartunnan vasta muninnan aikana, erittyy virusta 1–2 viikon ajan muniin sairastuttaen kuoriutuvat poikaset (vertikaalinen tartunta). Parvessa tartunnan leviäminen kaikkiin lintuihin kestää yleensä 1–3 viikkoa.

Ennaltaehkäisy

Sinisiipitaudin ennaltaehkäisy perustuu emolintujen rokottamiseen kasvukaudella hyvissä ajoin ennen muninnanalkua (8–16 viikon iässä). Rokote sisältää eläviä heikennettyjä sinisiipitauti-viruksia. Emolintujen saama rokotus tai tartunta kasvukaudella suojaa tartunnalta munintakaudella.

Seuranta

Siipikarjan terveystarkkailussa seurataan rokotuksen onnistumista vasta-ainetutkimuksilla.

Tilasto:

Esiintyminen Suomessa

Sinisiipitautivirus on yleinen Suomessa. Tautia esiintyy useimmiten broilereilla. Broilerien emot eivät saa kasvatusaikana tartuntaa, sillä ne kasvatetaan niin hyvin taudeilta suojatuissa olosuhteissa. Jos broileriemoilla ei ole myöskään riittävää rokotussuojaa, ne saavat yleensä emokanalassa tartunnan, jolloin niiden jälkeläiset sairastuvat sinisiipitautiin. Munantuotantopuolella samalla tilalla on usein eri-ikäisiä lintuja, joten linnut saavat tartunnan yleensä jo kasvatusaikana ja ovat jo vastustuskykyisiä tartunnalle munintavaiheessa.

 
Sivu on viimeksi päivitetty 15.6.2020