Määräykset ja kiellot rajoitusvyöhykkeillä

Jos tarvitset lisätietoa mahdollisista poikkeusluvista, ole yhteydessä aluehallintovirastoon (läänineläinlääkäri), jonka alueella vyöhyke sijaitsee.

  Tarkastusalue Seuranta-alue Suojavyöhyke Valvontavyöhyke
Sisälläpito Siipikarja tulee sulkea sisätiloihin (ei koske eläintarhoja) Siipikarjan tulee sulkea sisätiloihin (ei koske eläintarhoja) Siipikarja ja muut linnut tulee sulkea sisätiloihin Siipikarja ja muut linnut tulee sulkea sisätiloihin
Ilmoitus muutoksista sairastavuudessa/ kuolleisuudessa/ tuotantoluvuissa Lintujen sairastavuudessa, kuolleisuudessa tai muissa tuotantoluvuissa (munantuotanto, rehun- tai vedenkulutus) tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava välittömästi kunnan- tai läänineläinlääkärille Lintujen sairastavuudessa, kuolleisuudessa tai muissa tuotantoluvuissa (munantuotanto, rehun- tai vedenkulutus) tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava välittömästi kunnan- tai läänineläinlääkärille Lintujen sairastuvuudessa, kuolleisuudessa tai muissa tuotantoluvuissa (munantuotanto, rehun- tai vedenkulutus) tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava välittömästi kunnan- tai läänineläinlääkärille Lintujen sairastavuudessa, kuolleisuudessa tai muissa tuotantoluvuissa (munantuotanto, rehun- tai vedenkulutus) tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava välittömästi kunnan- tai läänineläinlääkärille
Pitopaikan suojaus On huolehdittava, että lintujen pitopaikassa käyvien henkilöiden ajoneuvot puhdistetaan ja desinfioidaan ja että pitopaikassa käyvillä henkilöillä on paikka henkilödesinfektioon ja muihin tartunnan leviämistä ehkäiseviin toimiin eläinsuojaan ja pitopaikkaan saapumisen ja niistä poistumisen yhteydessä On huolehdittava, että lintujen pitopaikassa käyvien henkilöiden ajoneuvot puhdistetaan ja desinfioidaan ja että pitopaikassa käyvillä henkilöillä on paikka henkilödesinfektioon ja muihin tartunnan leviämistä ehkäiseviin toimiin eläinsuojaan ja pitopaikkaan saapumisen ja niistä poistumisen yhteydessä On huolehdittava, että lintujen pitopaikassa käyvien henkilöiden ajoneuvot puhdistetaan ja desinfioidaan ja että pitopaikassa käyvillä henkilöillä on paikka henkilödesinfektioon ja muihin tartunnan leviämistä ehkäiseviin toimiin eläinsuojaan ja pitopaikkaan saapumisen ja niistä poistumisen yhteydessä On huolehdittava, että lintujen pitopaikassa käyvien henkilöiden ajoneuvot puhdistetaan ja desinfioidaan ja että pitopaikassa käyvillä henkilöillä on paikka henkilödesinfektioon ja muihin tartunnan leviämistä ehkäiseviin toimiin eläinsuojaan ja pitopaikkaan saapumisen ja niistä poistumisen yhteydessä
Luonnonlintujen pääsy eläinsuojiin Luonnonlintujen pääsy eläinsuojiin tulee estää Luonnonlintujen pääsy eläinsuojiin tulee estää Luonnonlintujen pääsy eläinsuojiin tulee estää Luonnonlintujen pääsy eläinsuojiin tulee estää
Rehujen suojaus Rehut tulee suojata luonnonlinnuilta ja tuhoeläimiltä Rehut tulee suojata luonnonlinnuilta ja tuhoeläimiltä Rehut tulee suojata luonnonlinnuilta ja tuhoeläimiltä Rehut tulee suojata luonnonlinnuilta ja tuhoeläimiltä
Luettelo pitopaikan vierailijoista Ei erityisiä kieltoja tai määräyksiä Ei erityisiä kieltoja tai määräyksiä Pitopaikassa käyvistä henkilöistä on pidettävä luetteloa eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta Ei erityisiä kieltoja tai määräyksiä
Siipikarjan ja muiden lintujen siirrot Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirto pois pitopaikasta tai kuljettaminen tarkastusalueella on kielletty (ei koske kauttakuljetusta pysähtymättä) Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois seuranta-alueelta on kielletty 15 vuorokauden ajan alueen perustamisesta Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen kuljettaminen on kielletty (ei koske siipikarjan tai muiden lintujen pysähtymättä tapahtuvia kauttakuljetuksia vyöhykkeen läpi) Siipikarjan kuljettaminen on kielletty (ei koske siipikarjan pysähtymättä vyöhykkeen läpi tapahtuvia kauttakuljetuksia)
Eläinnäyttelyt, kilpailut, vastaavat tilaisuudet Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin on kielletty Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin on kielletty Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin on kielletty Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin on kielletty
Käynnit muissa lintujen pitopaikoissa Käyntejä muissa lintujen pitopaikoissa vyöhykkeellä tulisi välttää Käyntejä muissa lintujen pitopaikoissa vyöhykkeellä tulisi välttää Käyntejä muissa lintujen pitopaikoissa vyöhykkeellä tulisi välttää Käyntejä muissa lintujen pitopaikoissa vyöhykkeellä tulisi välttää
Muut kotieläimet Ei erityisiä kieltoja tai määräyksiä Ei erityisiä kieltoja tai määräyksiä Kotieläimiä ei saa tuoda lintujen pitopaikkaan eikä viedä sieltä pois (ei koske yksinomaan ihmisten asuintiloissa pidettäviä kotieläimiä, jotka eivät pääse tekemisiin siipikarjan, muiden lintujen, niiden häkkien, eläinsuojien tai ulkotarhojen kanssa) Kotieläimiä ja muita lintuja ei saa tuoda siipikarjan pitopaikkaan eikä viedä sieltä pois (ei koske yksinomaan ihmisten asuintiloissa pidettäviä kotieläimiä, jotka eivät pääse tekemisiin siipikarjan, muiden lintujen, niiden häkkien, eläinsuojien tai ulkotarhojen kanssa)
Siipikarjan liha ja lihavalmisteet Tarkastusalueelta peräisin olevan siipikarjan tuoreen lihan ja lihavalmisteiden kuljettaminen pois tarkastusalueelta on kielletty Ei erityisiä kieltoja tai määräyksiä Siipikarjasta saadun lihan luovuttaminen suojavyöhykkeellä sijaitsevasta pitopaikasta taikka teurastamosta tai sen yhteydessä olevasta laitoksesta on kielletty (laitoksen valvoja ohjeistaa laitosta tilanteista, joita kielto ei koske) Ei erityisiä kieltoja tai määräyksiä
Luonnonvaraisten riistalintujen liha ja valmisteet Luonnonvaraisten riistalintujen lihan ja niistä saatavien valmisteiden kuljettaminen pois tarkastusalueelta on kielletty (ei koske lihan lähettämistä viranomaisen hyväksymästä laitoksesta, jos liha on peräisin linnuista, jotka on metsästetty ennen vyöhykkeen perustamista) Ei erityisiä kieltoja tai määräyksiä Ei erityisiä kieltoja tai määräyksiä Ei erityisiä kieltoja tai määräyksiä
Munat Tarkastusalueen perustamisen jälkeen kerättyjä siitosmunia ei saa kuljettaa pois tarkastusalueelta Ei erityisiä kieltoja tai määräyksiä Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen munien kuljettaminen on kielletty (ei koske siipikarjan tai muiden lintujen munien kauttakuljetuksia vyöhykkeen läpi, jos ne tehdään pysähtymättä) Siipikarjan munien kuljettaminen on kielletty (ei koske siipikarjan munien kauttakuljetuksia vyöhykkeen läpi, jos ne tehdään pysähtymättä)
Kuolleet eläimet ja muut sivutuotteet lantaa lukuun ottamatta Linnuista saatavien sivutuotteiden kuljettaminen pois tarkastusalueelta on kielletty eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta (ei koske sivutuotteiden kuljettamista käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti) Ei erityisiä kieltoja tai määräyksiä Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen raatojen kuljetus voidaan tehdä vain suoraan pitopaikasta käsittely- tai hävityspaikkaan. Ei erityisiä kieltoja tai määräyksiä
Lanta ja pehku Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen käsittelemätöntä lantaa ei saa kuljettaa tai levittää (ei koske lannan kuljettamista käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti) Ei erityisiä kieltoja tai määräyksiä Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen lantaa tai käytettyä pehkua ei saa kuljettaa tai levittää Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen lantaa tai käytettyä pehkua ei saa kuljettaa tai levittää
Riistalintujen siirto luontoon Riistalintuja ei saa siirtää vankeudesta luontoon Riistalintuja ei saa siirtää vankeudesta luontoon Riistalintuja ei saa siirtää vankeudesta luontoon Riistalintuja ei saa siirtää vankeudesta luontoon
Luonnonlintujen ruokkiminen Luonnonlintuja ei pitäisi ruokkia pihapiirissä Luonnonlintuja ei pitäisi ruokkia pihapiirissä Luonnonlintuja ei pitäisi ruokkia pihapiirissä Luonnonlintuja ei pitäisi ruokkia pihapiirissä

 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2021