Luomurehut

Luomurehut valmistetaan luonnonmukaisesti tuotetuista raaka-aineista ja luomurehujen valmistajia valvotaan vuotuisilla tarkastuskäynneillä. Luomurehuissa merkintä ”Luonnonmukaisesti tuotettu” viittaa valvottuun luomurehuun. Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valvonnasta vastaa Ruokavirasto. Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistusta ja valvontaa säätelee myös rehulaki.

Lemmikkieläinten ruokien jalostukselle ei ole annettu säännöksiä EU:n luomulainsäädännössä. Yhteisen EU:n luomustandardin vielä puuttuessa, lemmikkieläinten rehujen valmistus eri EU:n jäsenmaissa voi perustua joko yksityiseen tai kansalliseen standardiin.

Yksityiskohtaista tietoa vaatimuksista ja luomurehujenvalvontaan hakeutumisesta löytyy Ruokaviraston ohjeesta Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet - Rehujen valvontajärjestelmä.

Rehualan toimijan kuulumisen luomurehujen valvontajärjestelmään voi tarkastaa helposti Ruokaviraston ylläpitämältä hakukoneelta.  Jotta haku onnistuu, sinun tulee tietää haettavan yrityksen nimi (tai vähintään kolme merkkiä yrityksen nimestä) sekä valvontaviranomaisen tunnusnumero. Luomurehualan toimijan kohdalla tunnusnumero on aina FI-EKO-201 eli Ruokaviraston tunnusnumero.

Linkki hakukoneeseen: https://palvelut2.evira.fi/luomuasiakirjahaku/

Sivu on viimeksi päivitetty 11.10.2021