Nuoren viljelijän aloitustuki

Aloitustuesta saat apua, kun aloitat viljelijänä ensimmäistä kertaa. Voit hakea tukea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/hyrra. Tuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle.

Haku on jatkuva. Hae aloitustukea 24 kk:n sisällä tilanpidon aloittamisesta.

Aloitustuen maksaminen

Tukea voi hakea 

 • alle 41-vuotias viljelijä, joka aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa
 • yksityisoikeudellinen yhteisö, joka elinkeinonaan ryhtyy harjoittamaan maataloutta. Yhteisössä määräysvalta tulee olla yhdellä tai useammalla luonnollisella henkilöllä, joka täyttää tuen myöntöedellytykset.

Sinulla tulee olla riittävä osaaminen, jotta voit saada aloitustukea. Vähimmäisvaatimuksena on:

 • tarkoituksenmukainen vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tai muu vastaava koulutus tai
 • kolmen vuoden kokemus maataloudesta sekä
 • yritystoiminnan harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukainen vähintään 20 opintoviikon/30 opinto- tai osaamispisteen koulutus. Koulutukseen pitää sisältyä 10 opintoviikon/15 opinto- tai osaamispisteen verran taloudellista koulutusta. 

Riittävä ammattitaito pitää saavuttaa viimeistään 36 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä. 

Liiketoimintasuunnitelma

Liitä hakemukseesi liiketoimintasuunnitelma, jolla osoitat, että maatilasi on kannattava. Liiketoimintasuunnitelma sisältää seuraavat selvitykset:

 • tuen hakija
 • maatilan lähtökohdat
 • maatilan kehittäminen ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
 • tulos- ja taselaskelmat
 • tilaa koskevat kannattavuus-, maksuvalmius- ja vakavaraisuuslaskelmat
 • maatilan hallintaa koskevat tiedot.

Hakemuksen muut liitteet. (www.finlex.fi)

Näin pääset alkuun

Voit aloittaa tilanpidon joko ostamalla tai vuokraamalla maatilan.

Saadaksesi aloitustukea tulee maatilasi vuotuisen yrittäjätulon olla viimeistään kolmantena vuonna tuen myöntämisen jälkeen vähintään 15 000 euroa tai 25 000 euroa liiketoimintasuunnitelman perusteella.

Aloitushetkeksi katsotaan se, kun olet ryhtynyt päävastuullisena harjoittamaan maataloutta ja saat luovutuskirjan tai kirjallisen vuokrasopimuksen maatilastasi. Tilanpito katsotaan aloitetuksi, kun yrittäjätulo on liiketoimintasuunnitelman mukaan vähintään 12 000 euroa.

Tuen  määrä

Yrittäjätulon määrä vähintään​ ​Avustuksen määrä korkeintaan Korkotuen ja varainsiirtovapauden määrä korkeintaan​ Korkotukilainan määrä*​
​25 000 € ​35 000 € ​35 000 €, josta korkotuen  määrä enintään 30 000 €. ​enintään 230 000 €
​15 000 € ​10 000 € ​20 000 €, josta korkotuen määrä enintään 15 000 €. ​enintään 150 000 €

 

*(korkeintaan 80 % tilan ja hankittavan irtaimen kokonaismäärästä)

 

Valintamenettely

Nuoren viljelijän aloitustukea koskevat valintaperusteet. Valintaperusteita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikilla ELY-keskusalueilla.

Valintaperusteet

Nuoren viljelijän aloitustukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:

 • 1.11.–31.1.
 • 1.2.–30.4.
 • 1.5.–31.7.
 • 1.8.–31.10.

Aloitustuen maksaminen

Tietoa tuen maksamisesta

Sivu on viimeksi päivitetty 19.2.2021