Nuoren viljelijän aloitustuki

ELY-keskukset tekevät kaikkiin 31.10.2022 jälkeen lähetettyihin hakemuksiin kielteiset päätökset, sillä nykyisen EU-rahoituskauden varojan käyttö on päättymässä.

Aloitustuesta saat apua, kun aloitat viljelijänä ensimmäistä kertaa. Voit hakea tukea sähköisesti Hyrrä-palvelussa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/hyrra. Tuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle.

Jos haluat saada päätöksen nuoren viljelijän aloitustuesta vuoden 2022 puolella, tee hakemus viimeistään 31.10.2022. Aloitustukihakemus on hyvä tehdä viimeistään 31.10.2022, jos tilanpidon aloittamisesta alkaa olla kulunut lähes kaksi vuotta tai jos täytät 41 vuotta marras-joulukuussa 2022 tai vuoden 2023 alkupuolella. Nuoren viljelijän aloitustukea voi saada vain viljelijä, joka on hakemuksen vireilletulohetkellä alle 41-vuotias ja jonka tilanpidon aloittamisesta on kulunut alle kaksi vuotta.

Voit saada vapautuksen tilakaupan yhteydessä maksettavasta varainsiirtoverosta vain, jos sinulle on myönnetty nuoren viljelijän aloitustuki. Varainsiirtovero on neljä prosenttia kiinteästä kauppahinnasta. Voit hakea aloitustuen ennen tilakauppaa saantokirjaluonnosten perusteella.

Aloitustuen maksaminen

Tukea voi hakea 

 • alle 41-vuotias viljelijä, joka aloittaa tilanpidon ensimmäistä kertaa
 • yksityisoikeudellinen yhteisö, joka elinkeinonaan ryhtyy harjoittamaan maataloutta. Yhteisössä määräysvalta tulee olla yhdellä tai useammalla luonnollisella henkilöllä, joka täyttää tuen myöntöedellytykset.

Sinulla tulee olla riittävä osaaminen, jotta voit saada aloitustukea. Vähimmäisvaatimuksena on:

 • tarkoituksenmukainen vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tai muu vastaava koulutus tai
 • kolmen vuoden kokemus maataloudesta sekä
 • yritystoiminnan harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukainen vähintään 20 opintoviikon/30 opinto- tai osaamispisteen koulutus. Koulutukseen pitää sisältyä 10 opintoviikon/15 opinto- tai osaamispisteen verran taloudellista koulutusta. 

Riittävä ammattitaito pitää saavuttaa viimeistään 36 kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä. 

Liiketoimintasuunnitelma

Liitä hakemukseesi liiketoimintasuunnitelma, jolla osoitat, että maatilasi on kannattava. Liiketoimintasuunnitelma sisältää seuraavat selvitykset:

 • tuen hakija
 • maatilan lähtökohdat
 • maatilan kehittäminen ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
 • tulos- ja taselaskelmat
 • tilaa koskevat kannattavuus-, maksuvalmius- ja vakavaraisuuslaskelmat
 • maatilan hallintaa koskevat tiedot.

Hakemuksen muut liitteet. (www.finlex.fi)

Näin pääset alkuun

Voit aloittaa tilanpidon joko ostamalla tai vuokraamalla maatilan.

Saadaksesi aloitustukea tulee maatilasi vuotuisen yrittäjätulon olla viimeistään kolmantena vuonna tuen myöntämisen jälkeen vähintään 15 000 euroa tai 25 000 euroa liiketoimintasuunnitelman perusteella.

Aloitushetkeksi katsotaan se, kun olet ryhtynyt päävastuullisena harjoittamaan maataloutta ja saat luovutuskirjan tai kirjallisen vuokrasopimuksen maatilastasi. Tilanpito katsotaan aloitetuksi, kun yrittäjätulo on liiketoimintasuunnitelman mukaan vähintään 12 000 euroa.

Tuen  määrä

Yrittäjätulon määrä vähintään​ ​Avustuksen määrä korkeintaan Korkotuen ja varainsiirtovapauden määrä korkeintaan​ Korkotukilainan määrä*​
​25 000 € ​35 000 € ​35 000 €, josta korkotuen  määrä enintään 30 000 €. ​enintään 230 000 €
​15 000 € ​10 000 € ​20 000 €, josta korkotuen määrä enintään 15 000 €. ​enintään 150 000 €

 

*(korkeintaan 80 % tilan ja hankittavan irtaimen kokonaismäärästä)

 

Valintamenettely

Nuoren viljelijän aloitustukea koskevat valintaperusteet. Valintaperusteita sovelletaan yhdenmukaisesti kaikilla ELY-keskusalueilla.

Valintaperusteet

Jos haluat saada päätöksen nuoren viljelijän aloitustuesta vuoden 2022 puolella, tee hakemus viimeistään 31.10.2022. ELY-keskukset tekevät kaikkiin 31.10.2022 jälkeen lähetettyihin hakemuksiin kielteiset päätökset, sillä nykyisen EU-rahoituskauden varojen käyttö on päättymässä.

Seuraavan kerran ELY-keskukset myöntävät aloitustukia vuoden 2023 puolella, jolloin käytössä ovat uuden EU-rahoituskauden varat ja uudet tukiehdot. Ruokavirasto tiedottaa uuden rahoituskauden haun aloitusajankohdasta ja ehdoista, kun tiedot niistä ovat tarkentuneet. Arvion mukaan haku voidaan avata Hyrrä-asiointipalvelussa vuoden 2023 ensimmäisien kuukausien aikana.

Aloitustuen maksaminen

Tietoa tuen maksamisesta

Sivu on viimeksi päivitetty 2.11.2022