Nuoren viljelijän tuki (EU)

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

Nuoren viljelijän tuki on EU:n suora tuki, jota maksetaan koko maassa.

Voit saada tukea, jos

  • olet aktiiviviljelijä
  • olet aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa tilan pääasiallisena yrittäjänä ja sinulla on määräysvalta
  • olet ensimmäisen perustukihakemuksen jättämisvuonna korkeintaan 40-vuotias
  • sinulle maksetaan myös perustukea.

Voit saada tukea, jos olet aloittanut tilanpidon vuonna 2014 tai sitä seuraavina vuosina. Tukea on haettava ensimmäisen kerran aloitusvuotta seuraavan viiden vuoden aikana. Tukea maksetaan viitenä peräkkäisenä kalenterivuotena ensimmäisestä nuorenviljelijän tuen hakemuksesta lähtien. Tukiehtojen on täytyttävä jokaisena tuen hakuvuonna.

Sinun on haettava myös perustukea, jotta voit saada nuoren viljelijän tukea. Tukea maksetaan perustuessa aktivoitujen tukioikeuksien perusteella enintään 90 hehtaariin asti.

Voit hakea tukea viljelijöiden päätukihaussa.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2022