Nuoren viljelijän tuki (EU)

Nuoren viljelijän tuki on EU:n suora tuki, jota maksetaan koko maassa.

Voit saada tukea, jos

  • olet aktiiviviljelijä
  • olet aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa tilan pääasiallisena yrittäjänä ja sinulla on määräysvalta
  • olet ensimmäisen perustukihakemuksen jättämisvuonna korkeintaan 40-vuotias
  • sinulle maksetaan myös perustukea.

Tukea maksetaan enintään viisi vuotta. Tukiehtojen on täytyttävä jokaisena tuen hakuvuonna.

Jos aloitit tilanpidon ennen vuotta 2014, viiden vuoden tukikelpoista jaksoa lyhentää niiden vuosien lukumäärä, jotka ovat kuluneet tilanpidon aloittamisen ja ensimmäisen nuoren viljelijän tukea koskevan hakemuksen jättämisen välillä. Aloitusvuotta ei kuitenkaan lasketa viiden vuoden tukikelpoiseen jaksoon. Ensimmäinen tukikelpoista jaksoa lyhentävä vuosi on aloitusvuotta seuraava vuosi.

Jos aloitit tilanpidon vuonna 2014 tai sitä seuraavina vuosina, sinun on haettava tukea ensimmäisen kerran aloitusvuotta seuraavan viiden vuoden aikana. Tukea voidaan maksaa viitenä peräkkäisenä kalenterivuotena siitä vuodesta lähtien, kun jätit ensimmäisen nuoren viljelijän tuen tukihakemuksen.

Sinun on haettava myös perustukea, jotta voit saada nuoren viljelijän tukea. Tukea maksetaan perustuessa aktivoitujen tukioikeuksien perusteella enintään 90 hehtaariin asti.

Voit hakea tukea viljelijöiden päätukihaussa.