Koirien ja kissojen hyvinvointia heikentävät perinnölliset sairaudet

Tavoitteet:

Hankeen päätavoitteena on parantaa eläinten hyvinvointia. Tavoitteena on tunnistaa sellaisia uusia eläintauteja, joilla on merkitystä eläinten hyvinvoinnille. Tutkimus keskittyy perinnöllisten tautien tutkimiseen. Tavoitteena on kuvata uudet taudit, jotta ne voidaan diagnosoida eri maissa. Pyrkimyksenä on selvittää tautien patogeneesi, periytyminen sekä löytää taudin aiheuttavat geenit.

Seuraeläimillä perinnölliset taudit muodostavat merkittävän osan niiden pitkäaikaisista sairauksista ja ovat yksi tärkeimmistä elämän laatua ja pituutta vähentävistä tekijöistä.

Eläinten perinnöllisiä sairauksia voidaan käyttää myös mallintamaan ihmisten sairauksia.

Asiasanat:

hyvinvointi, eläimet, patologia

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Anttila, Marjukka, tutkimusprofessori, Ruokavirasto, eläintautibakteriologian ja -patologian yksikkö

Ruokaviraston hankevastaava:

Anttila, Marjukka, tutkimusprofessori, eläintautibakteriologia ja -patologian yksikkö

Tutkimusryhmä:

Vidgrén, Gabriele, erikoistutkija, Ruokavirasto, eläintautibakteriologianja -patologian yksikkö;
Dillard, Kati, tutkija, Ruokavirasto, eläintautibakteriologian ja -patologian yksikkö

Yhteistyötahot:

Helsingin yliopisto, Biomedicum;
Turun yliopisto

Hankkeen vaihe:

Käynnissä

Aloitusvuosi:

2013

Lopetusvuosi:

2020

Julkaisut:

Vidgren, G., Vainio-Siukola, K., Honkasalo, S., Dillard, K., Anttila, M., Vauhkonen, H.
Primary hyperoxaluria in Coton de Tulear.
Animal Genetics 2012: Vol. 43, No. 3, pp. 356-361.
Anttila, M., Dillard, K., Vainio-Siukola, K.
Disturbance of post-natal lung development in Norwich terriers, Experimental Biology 2012 Congress, 21 – 25.4.2012, California, USA.