Perunateollisuuden sivuvirtojen kasvinterveysriskit

Tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteena on tukea suomalaisen elintarvikeketjun kilpailukykyä ja biologisten riskien hallintaa sekä tehostaa orgaanisen aineen kiertoa maataloudessa ja siten vähentää siitä syntyvää hukkaa ja jätettä.

Tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä perunateollisuuden sivuvirtojen kasvinterveysriskeistä, sekä ennaltaehkäistä vaarallisten kasvintuhoojien leviämistä perunantuotantoon.

Hankkeessa saatujen tulosten perusteella pystytään arvioimaan ja ohjeistamaan erilaisten sivuvirtojen käyttöä kierrätysravinteina, sekä arvioimaan ja kehittämään alaan liittyvää lainsäädäntöä.

Hankkeessa tehdään kirjallisuusselvitys, jossa keskitytään erityisesti arvioimaan sitä, ovatko nykyisen lannoitelainsäädännön edellyttämät perunateollisuuden sivutuotteiden käsittelyvaatimukset riittävän tehokkaita ennaltaehkäisemään vaarallisten kasvintuhoojien leviämistä perunantuotantoon.

Selvityksen pohjalta arvioidaan tärkkelysperunateollisuuden eri käsittelyjen vaikutuksia kasvintuhoojien selviämiseen perunan solunesteessä, validoidaan käytännön valvontatyöhön menetelmiä perunasyövän testaamiseksi peruna- ja maanäytteistä sekä selvitetään perunateollisuuden sivuvirtojen soveltuvuus tutkimusmatriisiksi.

Asiasanat:

kasvinsuojelu, kasvinterveys ja kasvitaudit, kiertotalous, riskien hallinta, riskinarviointi

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Liisa Maunuksela, FT, tutkimusjohtaja, Ruokavirasto

Ruokaviraston hankevastaavat:

  • Liisa Maunuksela, FT, tutkimusjohtaja
  • Mikko Lehtonen, tutkija, kasvianalytiikan yksikkö
  • Juha Tuomola, tutkija, riskinarvioinnin yksikkö

Yhteistyötahot:

Luonnonvarakeskus (Luke);
Perunantutkimuslaitos (Petla);
alan yritykset

Hankkeen vaihe:

Käynnissä

Aloitusvuosi:

2019

Lopetusvuosi:

2022

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM);
Ruokavirasto;
Luonnonvarakeskus (Luke);
Perunantutkimuslaitos (Petla);
Finnamyl Oy;
Evijärven peruna Oy;
Jepuan Peruna;
Pohjolan Peruna

Julkaisut:

Lehtonen M (2019) Perunasyövän tutkimusta vahvistamassa. Tuottava peruna 46(4): 4-5. Ruokaviraston tiedote julkaisusta: Perunasyövän aiheuttamat ongelmat lisääntyvät Euroopassa, 4.12.2019.

Lehtonen M, Tuomola J, Maunuksela L (2020) Perunanteollisuuden sivuvirtojen kasvinterveysriskit. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote no 37. Maataloustieteiden päivät 2020. Esitelmä- posteri tiivistelmät ISBN 978-951-9041-77-3 (online). Tiivistelmä (pdf), posteri (pdf)

Lehtonen M, Tuomola J, Latvala S, Hannukkala A, Hokka M,  Alainen T, Tegel J, Virtanen A, Maunuksela L (2021) Kirjallisuustutkimus perunateollisuuden sivuvirtojen lannoitekäytön vaikutuksesta kasvinterveyteen. Ruokaviraston tutkimuksia 3/2021. ISBN 978-952-358-031-2 (pdf).

Hankkeen loppuraportti ja toimintasuositukset:

Lehtonen M, Tuomola J, Latvala S, Hannukkala A, Hokka M,  Alainen T, Tegel J, Virtanen A, Maunuksela L (2022) Loppuraportti - Perunateollisuuden sivuvirtojen kasvinterveysriskit (pdf).

Lehtonen M, Tuomola J, Latvala S, Hannukkala A, Hokka M,  Alainen T, Tegel J, Virtanen A, Maunuksela L (2022) Toimintasuositukset - Kasviperäisten lannoitevalmisteiden käsittely (pdf).

Sivu on viimeksi päivitetty 1.4.2022