Endofyyttiset toksiinit rehuissa

Tavoitteet:

Hankkeessa kehitetään kemiallisia ja toksikologisia menetelmiä endofyyttikontaminaatioiden muodostamien toksiinien määrittämiseksi koti- ja riistaeläinten ravinnosta. Hankkeessa selvitetään ergopeptiinialkaloidien sekä indoli-isopreeni johdannaisalkaloidien (loliinit) osuutta rehuvälitteisiin toksikooseihin.

Asiasanat:

endofyyttiset sienet, massaspektrometria, toksikoosi

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Peltonen, Kimmo, ofessori, Evira, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Eviran hankevastaava:

Peltonen, Kimmo, professori, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Eviran yhteyshenkilöt:

Peltonen, Kimmo, professori, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö;
Jestoi, Marika, erikoistutkija, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:

Oulun yliopisto, biologian laitos;
(National Veterinary Institute, Norja)

Hankkeen vaihe:

Päättynyt

Aloitusvuosi:

2009

Lopetusvuosi:

2012

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2020