Eräiden eläinlääkkeiden toksikokinetiikka

Tavoitteet:

Hankkeessa kehitetään LC-MS/MS-menetelmät ketoprofeenin enantiomeerien ja budesonidin määrittämiseksi eläinten plasmasta. Projektit ovat osia yhteistyöhankkeista, joissa kartoitetaan ketoprofeenin kliinistä vaihetta, farmakokinetiikkaa ja toksikologiaa sekä inhaloitavan astmalääkkeen budesonidin käyttöä koiran astman hoitoon.

Asiasanat:

ketoprofeeni, budesonidi, plasma, LC-MS/MS

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Peltonen, Kimmo, professori, Evira, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Eviran hankevastaavat:

Berg, Seija, erikoistutkija, (budesonidi), kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö;
Niemi, Anneli, tutkija, (ketoprofeeni), kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Eviran yhteyshenkilöt:

Peltonen, Kimmo, professori, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö;
Berg, Seija, erikoistutkija, (budesonidi), kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö;
Niemi, Anneli, tutkija, (ketoprofeeni), kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:

Vainio, Outi, professori, (bidesonidi, ketoprofeeni), Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta;
Melamies, Marika, ELL, ( budesonidi), Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta;
Mustonen, Katja, ELL, (ketoprofeeni), Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta

Hankkeen vaihe:

Päättynyt

Aloitusvuosi:

2007

Lopetusvuosi:

2011

Julkaisut:

E. Lindfors, A. Niemi
Determination of lincosamides in milk by LC-MS/MS.
EuroResidue VI Conference on Residues of Veterinary Drugs in Food, (19. – 21.5.2008 : Egmond am See, The Netherlands).
Abstract in Proseedings. Poster.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2020