Kalaterveyden hallinta kiertovesiviljelyssä

Tiivistelmä:

Kiertovesiviljely on Suomessa uusi kasvava vesiviljelyn muoto. Alan tulevaisuudennäkymät ovat monessa suhteessa lupaavat. Kalaterveyden hallinnassa on kiertovesiviljelyssä kuitenkin vielä suuria haasteita, ja tilanteen parempi hallinta on välttämätöntä alan kehitysedellytysten takaamiseksi. Kiertovesiviljelyn kalaterveysongelmilla vaikuttaa olevan vahva kytkös veden laatuongelmiin, mutta havainnot ovat subjektiivisia, eikä syihin päästä käsiksi vain yhden hetken tilannetta kuvaavien vesinäytteiden avulla. Hanke yhdistää innovatiivisella tavalla uuden sukupolven mittausteknologiaa ja kalaterveyden- ja hyvinvoinnin seurantaa. Vesiarvojen systemaattisella online-mittauksella ja kalaterveyden yhtäaikaisella seurannalla kalaterveyden ja – hyvinvoinnin kannalta kriittiset tekijät voidaan tunnistaa. Hankkeessa yhdistyvät sekä elinkeinon että viranomaistahojen kehitystavoitteet. Tuloksena yritykset saavat toimivia työkaluja sekä kiertovesiteknologian että tuotannon kehittämiseen. Hanke parantaa olennaisesti myös kalaterveysviranomaisen kykyä palvella elinkeinoa kiertovesiviljelyn kalaterveyskysymyksissä. Eviran valtakunnallinen rooli takaa osaltaan myös sen, että tulokset leviävät koko elinkeinon käyttöön.

Hanke hyödyntää innovatiivisella tavalla aiemmin muuhun käyttöön merkittävin kehityspanoksin rakennettuja mittausjärjestelmiä ja tuo uusimman teknologian kalanviljelykäyttöön. Uusi mittausteknologia avaa mahdollisuuksia myös entistä tarkoituksenmukaisempaan kalanviljelyn ympäristövaikutusten seurantaan.

Tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteina on parantaa kalaterveyden hallintaa kiertovesikasvatuksessa. Hankkeen ensimmäisenä osatavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön kalanviljelykäytössä uudentyyppiset online-mittausmenetelmät. Hankkeen toisena osatavoitteena on löytää syy-yhteyksiä veden laatutekijöiden ja kalasairauksien puhkeamisen sekä tiettyjen kalojen hyvinvointi-indikaattoreiden kuten kidusterveyden, elinmuutosten ja eväkulumien välillä. Tavoitteena pn saada kiertovesiviljelyn  kalaterveysongelmiahallintaan muuten lupaavasti kehittyvällä vesiviljelysektorilla.

Asiasanat:

kiertovesiviljely, kalaterveys, vesiarvojen online-mittausmenetelmä

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Koski, Perttu, erikoistutkija, ELT, Evira, tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö

Eviran hankevastaava:

Eriksson-Kallio, Anna Maria, tutkija, tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:

Arvo-Tec Oy; 
VTT

Hankkeen vaihe:

Päättynyt

Aloitusvuosi:

2012

Lopetusvuosi:

2016

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Etelä-Savon ELY-keskus (1400/3561/2012)

Eviran projektikoodi:

8353

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2020