Asetaldehydi elintarvikkeissa

Tavoitteet:

Hankkeessa kehitetään mittausmenetelmä asetaldehydipitoisuuksien mittaamiseksi erityyppisistä elintarvikkeista. Mittausmenetelmää sovelletaan tuoteanalyyseissa. Pitoisuusmittauksien perusteella tehdään elintarvikeperäinen saantiarvio.

Asiasanat:

asetaldehydi, elintarvikkeet

Eviran hankevastaava:

Koivisto, Pertti, erikoistutkija, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Eviran yhteyshenkilöt:

Koivisto, Pertti, erikoistutkija, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:

Toisessa vaiheessa kuusi eurooppalaista tutkimuslaboratoriota

Hankkeen vaihe:

Päättynyt

Aloitusvuosi:

2010

Lopetusvuosi:

2014

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2020