Legionellat kasvualustoissa (LegiGrow)

Tavoitteet:

  • Edistää turvallisten kierrätyskasvualustojen kehittämistä ja tätä kautta sivuvirtojen turvallista hyödyntämistä ravinnekierrätyksessä.
  • Hallitsemalla kierrätykseen sisältyvät riskit voidaan turvallisesti tehostaa orgaanisen aineen kiertoa maa- ja puutarhataloudessa ja siten vähentää siitä syntyvää hukkaa ja jätettä.
  • Hankkeessa saatujen tulosten perusteella pystytään arvioimaan ja ohjeistamaan erilaisten sivuvirtojen käyttöä kierrätysravinteina, sekä arvioimaan ja kehittämään alaan liittyvää lainsäädäntöä.
  • Parhaimmillaan pystytään ennaltaehkäisemään vakavia, henkeä uhkaavia sairastumisia osaamalla tehdä tuotteita turvallisemmalla tavalla ja tarjoamalla ammattilaisten ja kuluttajien käyttöön turvallisempia kierrätystuotteita.

Hanke liittyy aiemmin vuonna 2018 alkaneeseen, ympäristöministeriön rahoittamaan (RAKI2-ohjelman) Legisafe2-hankkeeseen, jossa on kehitetty analyysimenetelmät legionellabakteerin toteamiseksi kierrätyslannoitteista.

Asiasanat:

legionellabakteeri, kasvualustat, kierrätyslannoitteet

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Liisa Maunuksela, FT, tutkimusjohtaja, Ruokavirasto

Ruokaviraston hankevastaava:

Liisa Maunuksela, FT, tutkimusjohtaja

Yhteistyötahot:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL;
alan yritykset

Hankkeen vaihe:

Käynnissä

Aloitusvuosi:

2018

Lopetusvuosi:

2020

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

maa- ja metsätalousministeriö

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.6.2020