Hyönteistuotannossa käytettävien vieraslajien selviytyminen Suomen luonnossa (VILU)

Tavoitteet:

Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa hyönteisten kasvattajille ja valvoville viranomaisille siitä, mitä lannoitekäytössä käytettävien hyönteistuotannon sivutuotteiden käsittelyltä edellytetään. Hankkeessa tarkastellaan Suomessa vieraslajeiksi luokiteltavien kotisirkan (Acheta domesticus) ja sotilaskärpäsen (Hermetia illucens) munien ja elinkykyisten yksilöiden selviytymistä kasvatuksen päätteeksi tehtävän sadonkorjuun jälkeen saatavissa sivutuotteissa. Lisäksi selvitetään sivutuotteisiin päätyvien vieraslajien eri kehitysvaiheiden selviytymistä luonnossa. 

Tulokset:

Tulosten perusteella saadaan uutta tietoa hyönteisten sivutuotteiden lannoitekäytön aiheuttamasta vieraslajien leviämisriskistä ja vaadittavista toimenpiteistä, joilla vieraslajien leviäminen voidaan estää.

Asiasanat:

hyönteiset, haittaeläimet, lannoitteet, lannoitevalmisteet, kiertotalous

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Merja Torniainen, ylitarkastaja, Evira lannoitevalmisteiden turvallisuus ja laatu

Eviran hankevastaava:

Merja Torniainen, ylitarkastaja, Evira lannoitevalmisteiden turvallisuus ja laatu

Hankkeen vaihe:

kirjallisuusselvitys, hyönteiskasvattamokäynnit, näytteiden analysointi

Aloitusvuosi:

2018

Lopetusvuosi:

2018

Eviran projektikoodi:

4080Y-000069

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.2.2019