Puhdistusvälineet

Siivousvälineiden tulee olla asiallisia, ja niiden tulee olla hyvässä kunnossa, jotta välineet eivät levittäisi mikrobeja paikasta toiseen. Eri pinnoille ja tiloille on hyvä varata omat siivousvälineet, ja ne tulee säilyttää erillään toisistaan. Välineet on hyvä merkitä esimerkiksi eri väreillä tilojen puhtausasteen mukaan, jotta puhtaustasoltaan eroavien työpisteiden välineet eivät sekoitu keskenään.

Siivousvälineet on puhdistettava, huollettava ja säilytettävä hygieenisesti.Toiminta tulee aina suhteuttaa elintarvikehuoneiston toiminnan luonteeseen ja laajuuteen. Välineiden puhdistus, huolto ja säilytys saattaa tarvita erillisen huoneen tai kaappi tai komero voi olla riittävä. Joissain tapauksissa siivousvälineitä voi säilyttää esimerkiksi pesupöydän alla olevassa kaapissa tai elintarvikehuoneistossa voidaan käyttää kertakäyttöisiä siivousvälineitä. Siivousvälinetila voi olla sijoitettuna myös elintarvikehuoneistosta erilliseen tilaan tai rakennukseen, jos se toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista ja samalla voi varmistua siitä, ettei elintarviketurvallisuus vaarannu.

Jos siivousvälineitä säilytetään erillisessä tilassa, riippuu tilan asianmukainen varustus elintarvikehuoneiston toiminnasta. Asianmukaiseen varustukseen voi sisältyä esimerkiksi riittävä ilmanvaihto, vesipiste, kaatoallas, lattiakaivo ja kuivauspatteri sekä telineitä ja hyllyjä siivousvälineitä ja pesu- ja puhdistusaineita varten. Siivousvälineiden puhtaudesta tulee huolehtia riittävän usein ja siivousvälineitä tulisi merkitä eri käyttötarkoituksen ja -kohteen mukaisesti.