Elävän eläimen tarkastus

Jokainen teurastettava eläin tarkastetaan ennen teurastusta elävänä (ante mortem -tarkastus).  Ante mortem -tarkastuksella varmistetaan, että eläin on terve ja elintarvikkeeksi kelpaava. Ante mortem -tarkastuksessa virkaeläinlääkäri tutkii muun muassa sairastaako eläin tarttuvaa eläintautia, eläimistä ihmisiin tarttuvaa tautia tai onko eläimellä jokin muu sellainen sairaus tai tartunta, joka tekee lihasta elintarvikkeeksi kelpaamatonta. Lisäksi tarkastetaan muun muassa onko eläintä lääkitty niin, että siitä saatava liha voi olla elintarvikkeeksi kelpaamatonta. Hevosen tiedot, mahdolliset lääkitykset ja merkintä teurastuskiellosta tarkastetaan hevosen tunnistusasiakirjasta. Virkaeläinlääkäri varmistaa myös eläinsuojelumääräysten noudattamisen ante mortem -tarkastuksen yhteydessä. Lisätietoa löytyy oikealla sivupalkissa olevien linkkien kautta.

Ante mortem -tarkastus suoritetaan pääsääntöisesti teurastamossa, poroteurastamossa tai pienteurastamossa teurastamon virkaeläinlääkärin (tarkastuseläinlääkäri) toimesta. Ante mortem -tarkastus voidaan tehdä myös eläimen alkuperätilalla.

Hätäteurastettavien, kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten elävänä tarkastus on aina tehtävä alkutuotantopaikalla ennen hätäteurastusta.

Ante mortem -tarkastus alkuperätilalla

Ante mortem -tarkastuksen alkuperätilalla voi suorittaa kunnan palveluksessa oleva virkaeläinlääkäri, Ruokaviraston virkaeläinlääkäri (tarkastuseläinlääkäri) tai Ruokaviraston valtuuttama virkaeläinlääkäri.

Alkuperätilalla tulee olla sellaiset olosuhteet, että ante mortem -tarkastus voidaan suorittaa asianmukaisesti. Teurastettavaksi soveltuvat eläimet on oltava erotettavissa muista eläimistä. Teurastettavat eläimet on lähetettävä teurastamoon suoraan alkuperätilalta. Virkaeläinlääkäri antaa teurastettavista eläimistä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/628 mukaisen virallisen todistuksen, joka toimitetaan teurastamoon. Todistuksen lisäksi alkuperätilan toimijan on toimitettava teurastamolle teurastettavien eläinten elintarvikeketjutiedot. Hevosen mukana on toimitettava hevosen tunnistusasiakirja.

Alkuperätilalla tehty ante mortem -tarkastus on voimassa kolme vuorokautta, mikä tarkoittaa, että eläimet on teurastettava kolmen vuorokauden sisällä virallisen todistuksen antamispäivämäärästä. Jos eläimiä ei ole lähetetty teurastamoon kolmen vuorokauden kuluessa virallisen todistuksen antamispäivämäärästä, on eläimille suoritettava ylimääräinen ante mortem -tarkastus alkuperätilalla ja annettava uusi todistus. Jos eläimet ovat jo matkalla teurastamoon tai ovat jo saapuneet sinne, teurastus voidaan sallia vasta, kun viivästyksen syy on arvioitu ja eläimille on järjestetty ylimääräinen ante mortem -tarkastus.

Alkuperätilalla tehdyn ante mortem -tarkastuksen lisäksi teurastamossa toimiva virkaeläinlääkäri tekee eläimille teurastamoon saapumisen yhteydessä säännöllisesti lisätarkastuksia. Lisäksi virkaeläinlääkärillä on oikeus tehdä ylimääräinen ante mortem -tarkastus tarvittaessa.

Tarhatulle riistalle sallittu poikkeus

Jos tuottaja toimittaa ainoastaan pieniä määriä tarhatun riistan lihaa joko suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikalliselle vähittäisliikkeelle, jotka toimittavat lihan suoraan lopulliselle kuluttajalle ja jos vuodessa teurastetaan enintään 50 eläintä alkuperätilaa kohden, on edellä mainitusta poiketen tarhatun riistan teurastus sallittua 28 päivän ajan virkaeläinlääkärin antaman virallisen todistuksen antamispäivästä. Tuottajan on toimitettava tarhatun riistan liha suoraan lopulliselle kuluttajalle tai vähittäisliikkeelle, joka toimittaa lihan suoraan lopulliselle kuluttajalle. Kyseistä poikkeusta on mahdollista soveltaa silloin, kun riistan liha jää tuottajan oman pienteurastamon yhteydessä olevaan myymälään myytäväksi tai liha palautetaan takaisin tuottajalle.

Lisätietoa ante mortem -tarkastuksesta löytyy Ruokaviraston ohjeesta "Eläimen elävänä tarkastus osana lihantarkastusta".

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022