Elävän eläimen tarkastus

Jokainen teurastettava eläin tarkastetaan ennen teurastusta elävänä (ante mortem -tarkastus).  Ante mortem -tarkastuksella varmistetaan, että eläin on terve ja elintarvikkeeksi kelpaava. Ante mortem -tarkastuksessa tarkastuseläinlääkäri tutkii muun muassa sairastaako eläin tarttuvaa eläintautia, eläimistä ihmisiin tarttuvaa tautia tai onko eläimellä jokin muu sellainen sairaus tai tartunta, joka tekee lihasta elintarvikkeeksi kelpaamatonta. Lisäksi tarkastetaan muun muassa onko eläintä lääkitty niin, että siitä saatava liha voi olla elintarvikkeeksi kelpaamatonta. Tarkastuseläinlääkäri varmistaa myös eläinsuojelumääräysten noudattamisen ante mortem -tarkastuksen yhteydessä.  Linkki sivulle, joka käsittelee eläinten suojelua lopetuksen ja teurastuksen yhteydessä löytyy alta.

Ante mortem -tarkastus suoritetaan pääsääntöisesti teurastamossa, poroteurastamossa tai pienteurastamossa tarkastuseläinlääkärin toimesta. Sioille, siipikarjalle sekä tarhatulle riistalle ja poroille on mahdollista tehdä ante mortem -tarkastus toimivaltaisen viranomaisen luvalla myös alkutuotantopaikalla eli tuotantotilalla silloin, kuin lainsäädännössä määrätyt ehdot täyttyvät.

Hätäteurastettavien, kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten elävänä tarkastus on aina tehtävä alkutuotantopaikalla ennen hätäteurastusta.

Ruokavirasto on antanut ohjeen eläimen elävänä tarkastamisesta osana lihantarkastusta, linkki ohjesivulle on alla.

Lisätietoa: