Lihan arvostelu teurastuksen jälkeen

Lihan arvostelu perustuu kokonaiskuvaan, jonka virkaeläinlääkäri saa ennen teurastusta eläimestä toimitettujen tietojen (elintarvikeketjutiedot), ante mortem -tarkastuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen, post mortem -tutkimusten yhteydessä tehtyjen löydösten sekä lihantarkastukseen mahdollisesti liittyvien lisätutkimusten tulosten perusteella.

Post mortem -tarkastus käsittää ruhon ja elinten silmämääräisen tarkastuksen, eräiden sisäelinten ja imusolmukkeiden tarkastelun ja tunnustelun tai viiltämisen sekä tarvittaessa näytteenoton ja laboratoriotutkimuksia.

Lihan arvostelun yleisistä periaatteista on säädetty komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/627 sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 315/2021 elintarvikevalvonnasta. Arvostelun tuloksena virkaeläinlääkäri voi joko hyväksyä lihan käytettäväksi elintarvikkeena tai hylätä lihan. Joissain tapauksissa liha voidaan hyväksyä vasta tietynlaisen käsittelyn, kuten pakastamisen, jälkeen tai käytettäväksi valmisteisiin, jotka läpikäyvät valmistuksen aikana kuumennuskäsittelyn.

Ruokavirasto on antanut ohjeet sekä punaisen lihan että siipikarjan lihan arvostelusta sekä toimenpiteistä lihantarkastuksen yhteydessä. Linkit ohjeisiin löytyvät oikealta sivupalkista.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022