Sivutuotteet teurastamossa

Teurastuksessa ja lihan jatkokäsittelyssä muodostuu sivutuotteita. Sivutuotteita ovat ne eläimistä peräisin olevat osat, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Ruhonosasta tulee sivutuotetta joko sen vuoksi, että sitä on lainsäädännön mukaan kiellettyä käyttää ihmisravintoa tai ruhonosia ei kaupallisista syistä kerätä ihmisravinnoksi.

Sivutuotteita on mahdollista hyödyntää muun muassa eläinrehun raaka-aineena, biokaasulaitoksissa, käsittelylaitoksissa ja teknisissä laitoksissa. Tälle sivulle on koottu ohjeita teurastuksen sivutuotteista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista. Useimmat ohjeissa mainituista ruhonosista on mahdollista käyttää ihmisravintona, mutta kaupallisista syitä elintarvikekelpoinen aines voidaan käsitellä myös sivutuotteena.

Alla olevissa taulukoissa on listattuna teurastuksessa muodostuvien sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksia eläinlajeittain/eläinryhmittäin (ohjeet ovat yleisluontoisia, eivätkä kata kaikkia mahdollisia tilanteita):

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022