Tarkastamaton luonnonvarainen riista

Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan toimittaminen yleiseen kulutukseen

Ravintolaan, vähittäismyymälään tai muuten yleiseen kulutukseen tarkoitettu riistaeläinten liha on pääsääntöisesti oltava tarkastettua.

Metsästettyjen luonnonvaraisten hirvieläinten, jänisten, kanien ja lintujen lihaa saa toimittaa tarkastamattomana rajoitetusti vähittäismyyntiin kuten ravintoloihin ja vähittäismyymälöihin. Näidenkään riistaeläinten lihaa ei saa toimittaa tarkastamattomana hyväksyttyihin laitoksiin.

Metsästäjä tai metsästysseura voi toimittaa ilmoitetusta elintarvikehuoneistostaan enintään 1000 jänistä tai kania, 3000 lintua, 10 hirveä, 30 peuraa ja 50 metsäkaurista vastaavan määrän ruhoja vuodessa vähittäismyyntiin. Muiden luonnonvaraisten riistaeläinten lihan on oltava aina tarkastettua, jos sitä toimitetaan vähittäismyyntiin. Tarkastamatonta hirvieläinten, jänisten, kanien tai lintujen lihaa saa toimittaa kokonaisena tai leikattuna vähittäismyyntiin tai ravintoloihin, mutta sitä ei saa toimittaa valmistettuna minkäänlaisiksi tuotteiksi kuten jauhelihana, makkaroina, palvilihana tai säilykkeinä. Mikäli luonnonvaraista riistaa, etenkin hirvieläimiä, toimitetaan kokonaisina ruhoina paikalliseen vähittäismyyntiin, tulee vastaanottavalla elintarvikehuoneistolla olla toimintaan riittävät tilat. Lihan mukana tulee toimittaa asiakirja, jossa on seuraavat tiedot: riistaeläinlaji(t), lihan määrä, pyyntiajankohta (päivämäärä ja aika), pyyntipaikkakunta, toimituspäivämäärä, lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot. Oikealta sivupalkista löytyy linkki malliasiakirjaan. Lisäksi asiakirjassa tulee mainita, että liha on tarkastamatonta. Metsästäjän tai metsästysseuran on pidettävä kirjaa vähittäismyyntiin toimitetusta luonnonvaraisesta riistan lihasta.

Luonnonvaraisen riistan liha pitää luovuttaa vähittäismyynnistä suoraan kuluttajalle, eikä lihaa saa toimittaa vähittäismyynnistä toiseen vähittäismyyntipaikkaan. Lihan valmistaminen tuotteiksi on luvallista vähittäismyynnin yhteydessä kun tuotteet myydään suoraan kuluttajalle.

Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan myyminen suoraan kuluttajalle

Metsästäjä tai metsästysseura saa myydä tai muuten luovuttaa suoraan yksityishenkilölle tämän omaan käyttöön pieniä määriä luonnonvaraisten riistaeläinten tarkastamatonta lihaa. Metsästäjä tai metsästysseura saa myydä ja luovuttaa tarkastamatonta riistan lihaa myös leikattuna ja/tai jäädytettynä, mutta tarkastamattomasta lihasta ei saa valmistaa luovutettavaksi mitään tuotteita, kuten jauhelihaa, makkaroita tai palvilihaa. Luovuttaminen suoraan kuluttajalle tarkoittaa, että lihaa ei toimiteta välittäjien eikä tukkujen kautta, vaan metsästäjä myy tai luovuttaa lihan suoraan lopulliselle kuluttajalle. Trikiinialttiille eläinlajeille, kuten karhulle ja villisialle, tulee tehdä trikiinitutkimus ja lihan luovutus on sallittua vasta kielteisen tutkimustuloksen varmistuttua. Jos tutkimustulos trikiinin varalta on positiivinen, tulee koko ruho hävittää sivutuoteasetuksen vaatimusten mukaisesti.

Myyjänä voi olla myös riistanhoitoyhdistys tai poliisi, jos se järjestää esimerkiksi kolarihirven huutokaupan tai muun riistanlihan myyntitilaisuuden, josta riistaeläin myydään suoraan lopulliselle kuluttajalle.

Tarkastamattoman lihan myynnistä on myyjän tehtävä ilmoitus toiminnan rekisteröintiä varten (elintarvikelaki 297/2021 10 §) kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Myyntipaikka, josta tarkastamaton luonnonvaraisen riistan liha myydään, voi olla esimerkiksi metsästäjän koti tai lahtivaja ja sen tulee olla ilmoitettu elintarvikehuoneisto.

Metsästäjien omaan käyttöön tarkoitettu riistanliha

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset eivät koske metsästäjien omassa taloudessaan käyttämää lihaa. Metsästäjä voi teettää lihavalmisteita, kuten riistanlihasäilykkeitä ja –makkaroita, ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa, josta ne palautetaan valmistuksen jälkeen metsästäjän omassa taloudessa käytettäväksi. Hyväksytyssä lihavalmistelaitoksessa saa valmistaa lihavalmisteita vain tarkastetusta lihasta. Ruokavirasto suosittelee, että trikiinialttiille eläinlajeille tehtäisiin aina trikiinitutkimus.

Hirvipeijaiset ja muut yksityistilaisuudet

Metsästäjien järjestämissä yksityistilaisuuksissa voidaan tarjoilla tarkastamatonta luonnonvaraisen riistan lihaa. Yksityistilaisuudet voivat olla esimerkiksi hirvipeijaisia, häitä ja syntymäpäiviä. Tarjoilutilaisuus voidaan järjestää yksityistiloissa, mutta myös ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa, kuten koulun, nuorisoseuran, ravintolan tms. tiloissa. Tilaisuuden tulee olla metsästäjien järjestämä ja sen pitää olla yksityinen, tarkoitettu selkeästi rajatulle joukolle kutsuttuja vieraita. Trikiinitutkimusta suositellaan trikiinialttiille eläinlajeille.

Riistanlihan hygieeninen käsittely

Oikea saaliin käsittely ja kuljetus, sekä hygieenisesti tehty lihan paloittelu ja säilyttäminen luovat pohjan laadukkaalle ruoanvalmistukselle. Liha on helposti pilaantuva herkkä elintarvike, jonka oikea käsittely vaatii ammattitaitoa. Hygieeniset työskentelytavat ja esimerkiksi nopea jäähdyttäminen ovat elintarviketurvallisuuden takaamiseksi tärkeitä. Lisätietoja saaliiksi saadun villisian hygieenisestä käsittelystä.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.5.2022