Tilastointi

Lihantarkastuksesta pidettävä kirjanpito

Teurastamossa toimivan virkaeläinlääkärin tulee maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 315/2021 elintarvikevalvonnasta mukaan pitää kirjaa eläinten ante- ja post mortem -tarkastuksista, lihan arvostelusta, lihantarkastuspäätöksistä ja raadonavauksista sekä otannan perusteella todentamistaan tietyistä toimijan tekemistä toimenpiteistä. Lihantarkastuskirjanpidon vähimmäisvaatimukset on määritelty maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 315/2021 pykälässä 15. 

Lihantarkastuksesta tehtävä kuukausi- ja vuosiraportointi

Teurastamossa toimivan virkaeläinlääkärin on toimitettava teurastamokohtainen kuukausiyhteenveto lihantarkastuksesta Ruokavirastolle seuraavan kuukauden kymmenen ensimmäisen arkipäivän aikana. Lisäksi virkaeläinlääkärin on toimitettava vuosiyhteenveto seuraavan vuoden tammikuun aikana Ruokavirastolle. Kuukausiyhteenvetojen toimittaminen tapahtuu sähköisen ELVI-järjestelmän kautta. ELVI-järjestelmän kautta tiedot ovat myös aluehallintoviraston käytettävissä. Ruokaviraston tulee vuosittain julkaista koonnos lihantarkastuksesta.

Lihantarkastustilastoja vuodelta 2021

Lihantarkastustilastoja vuodelta 2020

Lihantarkastustilastoja vuodelta 2019

Lihantarkastustilastoja vuodelta 2018

Lihantarkastustilastoja vuodelta 2017

Lihantarkastustilastoja vuodelta  2016

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022