Tilastointi

Lihantarkastuksesta pidettävä kirjanpito

Tarkastuseläinlääkärin tulee lihantarkastusasetuksen (590/2014) mukaan pitää kirjaa eläinten ante ja post mortem –tarkastuksista, lihan arvostelusta, lihantarkastuspäätöksistä ja raadonavauksista sekä otannan perusteella todentamistaan tietyistä toimijan tekemistä toimenpiteistä. Lihantarkastuskirjanpidon vähimmäisvaatimukset on määritelty lihantarkastusasetuksen pykälissä 13-14. Kirjanpitoa on säilytettävä 10 vuotta.

Lihantarkastuksesta tehtävä kuukausi- ja vuosiraportointi

Kuukausiyhteenveto on toimitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle ja tiedoksi aluehallintovirastolle seuraavan kuukauden kymmenen ensimmäisen arkipäivän aikana. Lisäksi tarkastuseläinlääkärin on laadittava ja toimitettava vuosiyhteenveto seuraavan vuoden tammikuun aikana Elintarviketurvallisuusvirastolle ja tiedoksi aluehallintovirastolle. Kuukausiyhteenvetojen toimittaminen tapahtuu käytännössä sähköisen ELVI-järjestelmän kautta. ELVI-Järjestelmän kautta tiedot ovat myös aluehallintoviraston käytettävissä.

Lisätietoa

Lihantarkastustilastoja vuodelta 2018

Lihantarkastustilastoja vuodelta 2017

Lihantarkastustilastoja vuodelta  2016