Tilastointi

Lihantarkastuksesta pidettävä kirjanpito

Tarkastuseläinlääkärin tulee lihantarkastusasetuksen (2/2020) mukaan pitää kirjaa eläinten ante- ja post mortem -tarkastuksista, lihan arvostelusta, lihantarkastuspäätöksistä ja raadonavauksista sekä otannan perusteella todentamistaan tietyistä toimijan tekemistä toimenpiteistä. Lihantarkastuskirjanpidon vähimmäisvaatimukset on määritelty lihantarkastusasetuksen pykälässä 16. 

Lihantarkastuksesta tehtävä kuukausi- ja vuosiraportointi

Kuukausiyhteenveto on toimitettava Ruokavirastolle ja tiedoksi aluehallintovirastolle seuraavan kuukauden kymmenen ensimmäisen arkipäivän aikana. Lisäksi tarkastuseläinlääkärin on laadittava ja toimitettava vuosiyhteenveto seuraavan vuoden tammikuun aikana Ruokavirastolle ja tiedoksi aluehallintovirastolle. Kuukausiyhteenvetojen toimittaminen tapahtuu käytännössä sähköisen ELVI-järjestelmän kautta. ELVI-järjestelmän kautta tiedot ovat myös aluehallintoviraston käytettävissä.

Lihantarkastustilastoja vuodelta 2019

Lihantarkastustilastoja vuodelta 2018

Lihantarkastustilastoja vuodelta 2017

Lihantarkastustilastoja vuodelta  2016

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.4.2020