Teurastamot

Suomessa on 15 suurta teurastamoa, joissa teurastetaan yli 5000 eläinyksikköä vuodessa. Näistä teurastamoista viidessä teurastetaan siipikarjaa (enemmän kuin 300 000 lintua vuodessa). Pienteurastamoita ja riistan käsittelylaitoksia on toiminnassa vuodenajasta riippuen noin 50. Näistä pienteurastamoista viisi teurastaa siipikarjaa.

Lisäksi poronhoitoalueella on 19 poroteurastamoa.

Teurastaminen kaupalliseen tarkoitukseen voi  pääasiassa tapahtua vain hyväksytyssä teurastamossa. Teurastamot ja riistan käsittelylaitokset hyväksyy Ruokavirasto ja poroteurastamot Lapin aluehallintovirasto.

Teurastamoissa toimii pysyvästi Ruokaviraston lihantarkastushenkilökuntaa (tarkastuseläinlääkäreitä ja lihantarkastajia). Heitä on kaikkiaan noin 90. Pienteurastamoissa lihantarkastuksen ja valvonnan tekevät 80  nimettyä tarkastuseläinlääkäriä.  Siipikarjateurastamoissa lihantarkastusavustajat ovat teurastamon henkilökuntaa.

Teurastamon hyväksyminen

 Teurastamon hyväksyminen

Siipikarjan ja kanin teurastaminen tilalla

Siipikarjan ja kanien teurastaminen ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa

Tilalla kasvatetun siipikarjan ja kanin lihaa on ollut mahdollista toimittaa paikalliseen vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta 15.3.2016 alkaen.

Tilalla kasvatettu siipikarja ja kanin liha tulee teurastaa elintarvikehuoneistossa, josta tehdään ilmoitus kuntaan. Teurastustoiminta ei edellytä Ruokaviraston hyväksymää teurastamoa eikä lihantarkastusta kun vuosittain kuluttajalle luovutettava tai vähittäismyyntiin toimitettava määrä on

  • 20 000 kania vastaava määrä
  • 40 000 kiloa siipikarjaa vastaava määrä. Tämä vastaa esimerkiksi 40 000 kanaa, 60 000 kanaa pienempää lintua, 18 000 ankkaa, 9 000 hanhea tai 4 500 kalkkunaa.
Sivu on viimeksi päivitetty 3.12.2019