Teurastamot

Suomessa on 15 suurta teurastamoa, joissa teurastetaan yli 5000 eläinyksikköä vuodessa. Näistä teurastamoista viidessä teurastetaan siipikarjaa (enemmän kuin 300 000 lintua vuodessa). Pienteurastamoita ja riistan käsittelylaitoksia on toiminnassa vuodenajasta riippuen noin 50. Näistä pienteurastamoista viisi teurastaa siipikarjaa. Lisäksi Suomessa on 10 hyväksyttyä riistan käsittelylaitosta, joissa loppuunteurastetaan luonnonvaraista riistaa.

Poronhoitoalueella on 19 poroteurastamoa.

Teurastaminen kaupalliseen tarkoitukseen voi pääasiassa tapahtua vain hyväksytyssä teurastamossa. Teurastamot ja riistan käsittelylaitokset hyväksyy Ruokavirasto ja poroteurastamot Lapin aluehallintovirasto.

Teurastamon hyväksymisen edellytys on, että teurastamon rakenteet täyttävät vaatimukset teurastustoiminnalle ja että elintarvikealan toimijalla on toimintaohjeet ja riittävästi ammattitaitoista ja pätevää henkilöstöä tekemään tainnutusta ja teurastusta. Jos rakenteissa, toimintatavoissa tai henkilöstön osaamisessa on puutteita, hyväksymispäätöksessä voidaan joutua rajaamaan pois tiettyjä toimintoja. Myös jo toiminnassa olevien teurastamoiden osalta voidaan ajautua tilanteeseen, jossa teurastamon rakenteet, jäähdytyskapasiteetti, toimintatavat tai henkilöstön osaaminen eivät enää ole tasapainossa teurasmäärien, eläinlajien tai esimerkiksi elinten talteenoton vaatiman hygienian kanssa. Teurastamoita ja teurastustoimintaa valvotaan jatkuvasti.

Lisätietoja teurastamon hyväksymisestä löytyy sivulta Teurastamon hyväksyminen

Sivu on viimeksi päivitetty 15.7.2022