Ruokaperuna

Kansallinen ruokaperuna-asetus (690/2006) kumottiin 1.7.2012. Kumoamisen myötä poistui vaatimus luokitella ruokaperuna I ja II luokkiin. Koska perunan luokitteluperusteita ei ole, on harhaanjohtavaa myydä peruna laatuluokkaväitteellä.

Kuluttajalle myytävän ruokaperunan tulee olla elintarvikekelpoista ja täyttää vähimmäisvaatimukset. Ennen myyntiin toimittamista ruokaperunaerät pitää lajitella ja myyntikelvottomat perunat poistaa. Myytävien ruokaperunoiden kuuluu olla lajikepuhtaita, terveitä, eheitä ja kiinteitä, eikä niissä saa olla vierasta hajua eikä makua. Laadultaan ruokaperunaksi kelpaamattomia ovat esimerkiksi syvältä vihertyneet tai pakkasen vioittamat perunat. Ruokaperunan kauppakunnostuksessa suositellaan käytettäväksi YK:n talouskomission perunastandardia (linkki oikealla).

Ruokaperunan lajike pitää aina ilmoittaa.

Pakatun ruokaperunan merkinnät

Ruokaperunapakkaukseen on merkittävä

  • lajike
  • pakkauspäivämäärä
  • säilytysohje tai vähimmäissäilyvyysaika

Muutoin on noudatettava elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annettuja säädöksiä, jotka edellyttävät lisäksi ilmoittamaan pakkaajan tai myyjän nimen ja osoitteen, sisällön määrän sekä alkuperämaan, jos sen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa kuluttajaa harhaan.

Kasvinterveyssäädöksistä tulee vaatimus merkitä perunapakkauksiin kasvinsuojelurekisterinumero. Numero voi olla muotoa FI-12345 (siis toimijan numero). Numero tulee olla merkittynä pakkauksiin aina, kun perunaa siirretään.

Pakkaamattoman ruokaperunan merkinnät

Pakkaamattomana myytävästä perunasta tulee ilmoittaa

  • lajike
  • tuontiperunan myyntikyltissä tulee olla tieto alkuperämaasta

Ruoka- ja varhaisperunan alkuperämaa pitää ilmoittaa, jos sen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa kuluttajaa harhaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkomaisten perunoiden alkuperämaa on ilmoitettava. Selkeyden vuoksi on kuitenkin hyvä aina ilmoittaa sekä ulkomaisten että suomalaisten perunoiden alkuperämaa.

Kuntien terveystarkastajat huolehtivat ruokaperunan myynnin paikallisesta valvonnasta. Aluehallintovirasto AVI ohjaa valvontaa alueellaan ja Ruokavirasto valtakunnallisesti. Kuluttaja voi myös itse vaikuttaa perunan laatuun antamalla kauppiaalle palautetta ja vaatimalla enemmän tietoa eri lajikkeiden käyttötarkoituksesta.

Ostajan valintaa helpottaa esimerkiksi kauppojen vapaaehtoinen väriluokittelu. Siinä kiinteä perunalaatu merkitään vihreällä, jauhoinen punaisella ja yleisperuna keltaisella värillä.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.11.2018