Kasvilajikeluettelo - peltokasvit

 

Viljelykasvien lajikkeista pidetään lajikeluetteloa. Sertifioitua siementä voidaan tuottaa vain tällaiseen luetteloon merkitystä lajikkeesta.

Lajike hyväksytään lajikeluetteloon aina kansallisella tasolla ja hyväksyntä on voimassa 10 vuotta. Lisäksi EU:n Komissio tekee jäsenmaiden lajikeluetteloista koosteen, Yhteisön  lajikeluettelon (Common Catalogue). EU:n alueella voidaan tuottaa ja markkinoida kaikkia tässä luettelossa olevia lajikkeita.

Lajikeluetteloon hyväksymisen edellytyksiä ovat lajikkeen erottuvuus muista lajikkeista, lajikkeen yhtenäisyys ja sen ominaisuuksien pysyvyys. Lisäksi lajikkeen ylläpito on taattava ja sen viljelyarvo suhteessa muihin lajikkeisiin on tutkittava. 

Suomen kasvilajikeluettelo ja kasvilajikelautakunta

Suomessa kasvilajikelautakunta päättää lajikkeen hyväksymisestä kansalliseen kasvilajikeluetteloon. Kasvilajikelautakunta on maa- ja metsätalousministeriön asettama asiantuntijaelin ja sen jäsenet edustavat elintarvikeketjun eri toimijoita.

Kansalliseen kasvilajikeluetteloon päässyt lajike on käynyt läpi  viralliset viljelyarvokokeet Suomessa ja niissä lajike on todettu viljelyarvoltaan parannukseksi vallitsevaan kotimaiseen lajikevalikoimaan. Nurmikasveilta vaaditaan kolmen vuoden koetulokset, muilta vähintään kahden vuoden tulokset.  Kotimainen lajikeluettelo julkaistaan vuosittain Suomen kasvilajiketiedotteessa.  

Kasvilajikelautakunnan 12.2.2016 hyväksymät peltokasvilajikkeiden viljely- ja käyttöarvokriteerit 

Kasvilajikelautakunnan 15.2.2018 hyväksymät peltokasvilajikkeiden viljely- ja käyttöarvokriteerit 

Vuonna 2016 hyväksyttyjä viljely- ja käyttöarvokriteerejä sovelletaan lajikkeille, joiden testaus on alkanut vuonna 2016 tai 2017 perustetuissa viljelyarvokokeissa. Poikkeuksena edellisestä ovat ne lajikkeet, joiden testaus on aloitettu ennen vuotta 2016, mutta jotka tulevat kasvilajikelautakunnan arvioitavaksi vuonna 2017 tai 2018.

Vastaavasti vuonna 2018 hyväksyttyjä viljely- ja käyttöarvokriteerejä sovelletaan lajikkeille, joiden testaus on alkanut vuonna 2018 tai myöhemmin perustetuissa viljelyarvokokeissa. Poikkeuksena edellisestä ovat ne lajikkeet, joiden testaus on aloitettu ennen vuotta 2018, mutta jotka tulevat kasvilajikelautakunnan arvioitavaksi vuonna 2019 tai sen jälkeen.

Luetteloon hakeminen

 

Lisätietoa

LOMAKKEET