Lainsäädäntö

Ensisaapumistoimintaan liittyvät keskeiset säädökset:

 • Elintarvikelaki 23/2006 ja sen muutokset.
  Lain epävirallinen englanninkielinen käännös (pdf)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta 118/2006 ja sen muutokset.
 • Komission asetus EY 1688/2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta
  (=Suomeen tuotavia eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat salmonellavaatimukset)
 • Komission asetus EY 427/2012 salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettuja munia
  (=poikkeus salmonellavaatimuksissa koskien Tanskasta Suomeen tuotavia munia)
 • Komission asetus EU 2018/307 salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettua broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa
  (=poikkeus salmonellavaatimuksissa koskien Tanskasta Suomeen tuotavaa broilerin lihaa)
 • EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 1/19/KOL Salmonella spp:hen liittyvien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Islantiin tarkoitettuja kanoista saatavia lihaa ja munia sekä kalkkunoista saatavaa lihaa
  (=poikkeus salmonellavaatimuksista koskien Islannista Suomeen tuotavia kananmunia sekä kanan ja kalkkunan lihaa)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygienia-säännöistä EY 853/2004
 • Komission täytäntöönpanoasetus eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista EU 931/2011
 • Voimassa oleva maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista, kts. Ruokaviraston hinnasto