Lainsäädäntö

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontiin liittyvät keskeiset säädökset:

 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygienia-säännöistä EY 853/2004, muutos EU 2021/1756
 • Komission täytäntöönpanoasetus eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista EU 931/2011
 • Ruokaviraston määräys Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen tuotuja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta 2456/00.00.01.02.00/2021

Säädökset salmonellaa koskevien erityistakuiden myöntämisestä:

 • Komission asetus EY 1688/2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EY 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta
  (=Suomeen tuotavia eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat salmonellavaatimukset)
 • Komission asetus EY 427/2012 salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettuja munia
  (=poikkeus salmonellavaatimuksissa koskien Tanskasta Suomeen tuotavia munia)
 • Komission asetus EU 2018/307 salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettua broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa
  (=poikkeus salmonellavaatimuksissa koskien Tanskasta Suomeen tuotavaa broilerin lihaa)
 • EFTAn valvontaviranomaisen päätös 1/19/KOL Salmonella spp:hen liittyvien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Islantiin tarkoitettuja kanoista saatavia lihaa ja munia sekä kalkkunoista saatavaa lihaa
  (=poikkeus salmonellavaatimuksissa koskien Islannista Suomeen tuotavia kananmunia sekä kanan ja kalkkunan lihaa)
 • ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 137/2007 salmonellaa koskevista erityistakuista annettua asetusta EY 1688/2005 sovelletaan myös Norjaan tarkoitettuihin toimituksiin
  (=poikkeus salmonellavaatimuksissa koskien Norjasta Suomeen tuotavia asetuksen EY 1688/2005 mukaisia eläinperäisiä elintarvikkeita, joilta ei siis vaadita asetuksen mukaisia asiakirjoja) 
Sivu on viimeksi päivitetty 3.11.2021