Lainsäädäntö

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontiin liittyvät keskeiset säädökset:

Säädökset salmonellaa koskevien erityistakuiden myöntämisestä:

 • Komission asetus EY 1688/2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EY 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta
  (=Suomeen tuotavia eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat salmonellavaatimukset)
 • Komission asetus EY 427/2012 salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettuja munia
  (=poikkeus salmonellavaatimuksissa koskien Tanskasta Suomeen tuotavia munia)
 • Komission asetus EU 2018/307 salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettua broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa
  (=poikkeus salmonellavaatimuksissa koskien Tanskasta Suomeen tuotavaa broilerin lihaa)
 • EFTAn valvontaviranomaisen päätös 1/19/KOL Salmonella spp:hen liittyvien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Islantiin tarkoitettuja kanoista saatavia lihaa ja munia sekä kalkkunoista saatavaa lihaa
  (=poikkeus salmonellavaatimuksista koskien Islannista Suomeen tuotavia kananmunia sekä kanan ja kalkkunan lihaa)
Sivu on viimeksi päivitetty 23.3.2020