Organisaatiot

TRACES NT

Uuden toimijan luominen Traces NT-järjestelmään.

Traces NT:n sisämarkkinakaupan toimijat

Usein kysytyt kysymykset.

TRACES Classic

TRACES-ohjelmaan on ladattu suuri joukko organisaatioita, jotka voivat olla toimijoina sisämarkkinakaupassa tai tuonnissa EU:n ulkopuolelta. Näitä ovat mm. kaikki kotieläintilat, keinosiemennysasemat, alkionkeräysryhmät, eläintarhat, käsittelylaitokset (liha-, maito-, kalalaitokset), tullivarastot, hyväksytyt eläinkuljettajat, eläinvälittäjät jne. Aivan kaikki edellä mainitut suomalaiset organisaatiot eivät välttämättä ole tällä hetkellä mukana, sillä tiedot toimitettiin ohjelmaan sen aloittaessa toimintansa. Tarkoitus on täydentää tietoja aika ajoin, kun ohjelma kehittyy siten, että tiedot voidaan siirtää automaattisesti.

Jokaiselle TRACESissa olevalle organisaatiolle on määrättävä yksi tai useampi tyyppi. Organisaation tyyppi kertoo, millaista toimintaa se harjoittaa ja tyypillä on vaikutusta siihen, millaisten tuotteiden alkuperäpaikkana se voi olla. Esimerkiksi sonnin spermaa voidaan lähettää vain sonnien keinosiemennysasemalta. Sonnin sperman vastaanottajana voi olla toinen keinosiemennysasema tai tila. Hyväksytty laitos on organisaatiotyypeistä harvinaisin. Hyväksyttyjä laitoksia ovat vain tietyt eläintarhat ja tutkimuslaitokset. Suomessa on tällä hetkellä vain 2 hyväksyttyä laitosta ja ne löytyvät jo Traces-järjestelmästä. Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään hyväksyttyä keräilykeskusta (keräyskeskus) tai keräilyasemaa (tarkastusasema). Ohessa on listaus organisaatioiden tyypeistä sekä tieto siitä, milloin kyseessä olevalla organisaatiolla on oltava viranomaisten antama hyväksyntänumero ennen kuin se voidaan viedä ohjelmaan. Kaikki organisaatiot eivät tarvitse tällaista hyväksyntänumeroa. Valitettavasti ohjelmassa edelleen osa näistä organisaatioiden tyypeistä on vain englanninkielellä.

Osa organisaatioiden tyypeistä koskee vain sisämarkkinatoimintaa, osa tuontia kolmansista maista, osa molempia.

Organisaation tyyppi / tyypit laitetaan, kun uusi organisaatio lisätään järjestelmään. Viranomainen voi kuitenkin tarvittaessa täydentää organisaation tietoja myöhemmin.

Organisaation tyyppi Hyväksyntänumero pakollinen   Sisämarkkinakaupassa (S) / 
Tuonnissa EU:n ulkopuolelta (K)  

 Vesiviljelylaitos

 Kyllä

 S

 Nautatila

 Kyllä

 S

 Hyväksytty eläinkuljettaja

 Kyllä

 S

 Tuoja

 Ei

 S/K

 MMM:n hyväksymä tullivarasto

 Kyllä

 K

 Muu eläintila

 Ei

 S

 Lammas/Vuohitila

 Kyllä

 S

 Sikatila

 Kyllä

 S

 Siipikarjatila

 Kyllä

 S

 Yksityinen eläinkuljettaja

 Ei

 S

 Lastista vastaava henkilö

 Ei

 K

 Pysähdyspaikka

 Kyllä

 S

 Naudan alkioryhmä

 Kyllä

 S

 Naudan ks-asema

 Kyllä

 S

 Elintarvikemuonitusvarasto

 Kyllä

 K

 Hevosten alkioryhmä

 Kyllä

 S

 Hevosten ks-asema

 Kyllä

 S

 Hyväksytty laitos

 Kyllä

 S

 Karanteeni

 Kyllä

 S

 Keräyskeskus (naudat, siat, lampaat)

 Kyllä

 S

 Käsittelylaitos

 Kyllä

 S

 Muiden eläinten ks-asema

 Kyllä

 S

 Muiden eläinten alkioryhmä

 Kyllä

 S

 Lampaiden/Vuohien ks-asema

 Kyllä

 S

 Lampaiden/Vuohien alkioryhmä

 Kyllä

 S

 Sikojen ks-asema

 Kyllä

 S

 Sikojen alkioryhmä

 Kyllä

 S

 Eläinvälittäjä

 Kyllä

 S

 Eläinvälittäjän tila

 Kyllä

 S

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2021