Kauttakuljetus, muonitus ja varastointi

Kauttakuljetus

Erien kauttakuljetuksesta EU:n alueen läpi kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan säädetään asetuksessa (EU) 2019/2124

Terveystodistusvaatimus koskee myös EU:n alueen kautta kuljetettuja eriä (kauttakuljetus). Rajaeläinlääkäri ei saa hyväksyä suojapäätöksen alaisia eriä EU-alueen läpi

Maahantuoja/huolitsija tekee rajatarkastusasemalle ennakkoilmoituksen riippumatta erän säilytysajasta.

Rajaeläinlääkäri suorittaa asiakirjatarkastuksen mikäli erää säilytetään

  • lentoasemalla on yli 3 päivää
  • satamassa on yli 30 päivää

Rajaeläinlääkäri suorittaa täydellisen tarkastuksen, mikäli 

  • tuontierä siirretään kuljetusvälineestä toiseen, esim. laivasta / lentokoneesta maantiekuljetukseen.
  • Mikäli erä kulkee maanteitse

Jos erässä on rajaeläinlääkärin mielestä jotain epäilyttävää, voidaan asiakirjatarkastus tehdä aina ja tarvittaessa erä voidaan purkaa tarkastusta varten.

Muonitus ja varastointi

Eriä, jotka eivät täytä EU- tai Suomen lainsäädännön vaatimuksia voidaan varastoida vain ruokaviraston hyväksymässä vapaavarastossa, vapaa-alueella tai tullivarastossa. Ulkomaan laivaliikenteen muonitukseen tarkoitetut erät voidaan myös hyväksyä suoraan alukseen ilman välivarastointia.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.5.2020