Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonti kolmansista maista

Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

raakamaidon, maitotuotteiden, ternimaidon ja ternimaitotuotteiden tuonti

tuonnista säädetään Komission asetuksessa 605/2010

Raakamaitoa, maitotuotteita, ternimaitoa ja ternimaitotuotteita saa tuoda EU:n alueelle Asetuksen 605/2010 liitteessä I luetelluista maista.

Liite I sallitut tuontimaat

Sarakkeissa A, B ja C on eriteltynä tuotteet, joita kustakin maasta on sallittua tuoda maitoa ja maitotoutteita

+ = tuonti on sallittu, 0= tuonti ei ole sallittu

 

Sarake

tuote

A

raakamaito-, maitotuote, ternimaito- ja ternimaitotuote-erien tuonti on sallittua

 

B

Lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin raakamaidosta saatujen maitotuote-erien tuonti on sallittua sarakkeessa B luetelluista kolmansista maista tai niiden osista, joissa ei ole suu- ja sorkkataudin riskiä, sillä edellytyksellä, että kyseisille maitotuotteille on tehty tai ne on valmistettu raakamaidosta, jolle on tehty pastörointikäsittely, johon kuuluu yksi lämpökäsittely, joka

 

a) lämpövaikutukseltaan vastaa vähintään pastörointiprosessia, jonka lämpötila on vähintään 72 °C vähintään 15 sekunnin ajan;

 

b) tarvittaessa riittää antamaan negatiivisen tuloksen välittömästi käsittelyn jälkeen tehtävässä alkalisessa fosfataasikokeessa.

 

C

Lehmän, emälampaan, vuohen, puhvelin tai, silloin kun nimenomaisesti sallitaan, Camelus dromedarius -lajin raakamaidosta saatujen maitotuote-erien tuonti sarakkeessa C luetelluista kolmansista maista tai niiden osista, joissa on suu- ja sorkkataudin riski, sillä edellytyksellä, että kyseisille maitotuotteille on tehty lämpökäsittely, tai ne on valmistettu raakamaidosta, jolle on tehty tällainen lämpökäsittely, johon kuuluu:

a) sterilointi siten, että saavutetaan vähintään F0-arvo kolme,

b) iskukuumennus (UHT) vähintään 135 °C:ssa asianmukaiseen käsittelyaikaan yhdistettynä,

 

c)

·       lyhytaikainen pastörointi korkeassa lämpötilassa (High Temperature Short Time – HTST) 72 °C:ssa 15 sekunnin ajan, joka tehdään kahdesti maidolle, jonka pH on vähintään 7,0, ja joka tarvittaessa riittää antamaan negatiivisen tuloksen välittömästi käsittelyn jälkeen tehtävässä alkalisessa fosfataasikokeessa tai

 

·       käsittely, jonka pastörointivaikutus vastaa i kohtaa ja joka tarvittaessa riittää antamaan negatiivisen tuloksen välittömästi käsittelyn jälkeen tehtävässä alkalisessa fosfataasikokeessa;

 

d) HTST-käsittely, jos maidon pH on alle 7,0, tai

 

e) HTST-käsittely, johon yhdistetään toinen fysikaalinen käsittely jommallakummalla seuraavista tavoista:

 

·       pH-arvon alentaminen alle 6:een tunniksi, tai

·       lisäkuumennus vähintään 72 °C:seen yhdistettynä kuivattamiseen.

 

Terveystodistusmallien käyttötarkoituksen löydät tästä linkistä ja linkit malleihin alempaa taulukosta

Malli

Mille tuotteelle tarkoitettu

”Milk-RM”

Terveystodistus kolmannesta maasta tai sen osasta lähtöisin olevalle raakamaidolle, jolle on myönnetty lupa liitteen I sarakkeessa A ja joka on tarkoitettu jatkojalostukseen Euroopan unionissa ennen sen käyttämistä ihmisravinnoksi.

 

”Milk-RMP”

Terveystodistus kolmansista maista tai niiden osista lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille raakamaidosta saaduille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa liitteen I sarakkeessa A ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin.

 

”Milk-HTB”

Terveystodistus kolmannesta maasta tai sen osasta lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin maidosta saaduille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa liitteen I sarakkeessa B ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin.

 

”Milk-HTC”

Terveystodistus kolmansista maista tai niiden osista lähtöisin oleville ihmisravinnoksi tarkoitetuille maitotuotteille, joille on myönnetty lupa liitteen I sarakkeessa C ja jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin.

 

”Colostrum-C/CPB”

Terveystodistus kolmannesta maasta tai sen osasta, jolle on myönnetty lupa liitteessä I olevan luettelon sarakkeessa A, lähtöisin olevalle ihmisravinnoksi tarkoitetulle lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin ternimaidolle ja mainittujen lajien ternimaidosta saaduille tuotteille, jotka on tarkoitettu tuotaviksi Euroopan unioniin.

 

”Milk/ Colostrum-T/S”

Terveystodistus ihmisravinnoksi tarkoitetuille raakamaidolle, maitotuotteille, ternimaidolle tai ternimaitotuotteille Euroopan unionissa tapahtuvaa kauttakuljetusta/varastointia varten.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.8.2020