Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonti kolmansista maista

Meijerituotteiden (tässä tapauksessa juuston) tuontiehdot pähkinäkuoressa:

 1. erän on oltava peräisin hyväksytystä maasta
 2. erän on täytettävä tietyt käsittelyvaatimukset
 3. erän on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta
 4. erää tulee seurata hyväksytyn mallin mukainen alkuperäinen toimivaltaisen viranomaisen allekirjoittama  terveystodistus
 5. maan (josta erä tuodaan) jäämien valvontasuunnitelman on oltava hyväksytty maidon osalta
 6. erälle tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus
 7. tuonnista tehdään ennakkoilmoitus TRACES –järjestelmällä
 8. suojapäätöksiä on noudatettava

Ennen ensimmäistä tuontia - varmista tuontiehtojen oikeellisuus rajatarkastusasemalta ennen tuontia skannaamalla ja lähettämällä asiakirjat osoitteeseen rajatarkastus@ruokavirasto.fi.

Tuontiehdot

Elintarvikkeiksi käytettävien maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontiehdoista säädetään Eläinlääkintölainsäädännön Eb -hakemiston kohdassa 12, maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa MMMa 1011/2014 .

 1. Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita (meijerituotteita) saadaan tuoda maahan vain niistä EU:n ulkopuolisista maista, jotka on mainittu komission asetuksen 605/2010 liitteessä I " sallitut tuontimaat".
 2. Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden on tuontimaakohtaisesti täytettävä komission asetuksen 605/2010 artiklassa 3 tai 4 mainitut käsittelyvaatimukset
 3. Tuotteiden on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta.
 4. Tuontierien mukana on oltava komission asetuksen 605/2010 liitteessä II olevan 2 osan mukainen terveystodistus (Uudesta-Seelannista komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus). Vaadittava terveystodistusmalli on maa- ja käsittelykohtainen, vaatimukset tähän löytyvät asetuksesta 605/2010.
 5. Alkuperämaan tulee olla on lueteltu komission päätöksen 2011/163/EY liitteessä maana, jonka jäämävalvontasuunnitelma on hyväksytty maidon osalta.
 6. Tuontierälle on sen saapuessa EU:n alueelle tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus
 7. Tuonnista tulee ainakin yhtä arkipäivää ennen ilmoittaa sähköistä TRACES -järjestelmää käyttäen
 8. Komission suojapäätöksiä on noudatettava.

(18027U)

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2019