Munien ja munatuotteiden tuonti

Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

Määritelmät

’munilla’ tarkoitetaan tarhattujen lintujen kuorellisia munia, jotka soveltuvat suoraan ihmisravinnoksi tai munatuotteiden valmistukseen, ei kuitenkaan rikkoutuneita, haudottuja tai keitettyjä munia

’munatuotteilla’ tarkoitetaan jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät munien tai munien eri osien tai seosten käsittelystä tai näiden jalostettujen tuotteiden lisäkäsittelystä

Sallitut tuontimaat löydät tästä luettelosta. HUOM! Sarakkeessa 4 (Eläinlääkärintodistus) on oltava ’E’ munia varten tai ’EP’ munatuotteita varten. Huomioi myös muut erityisehdot muissa sarakkeissa!

Virallisten todistusten mallit munien ja munatuotteiden unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille.

”E” Munia koskeva eläinlääkärintodistuksen malli
”EP” Munatuotteita koskeva eläinlääkärintodistuksen malli

Erityistakuut

Munien on täytettävä komission asetuksessa (EY) 1688/2005 säädetyt salmonellaa koskevat erityisvaatimukset ja tämä on huomioitava terveystodistuksessa

Munien osalta pakkaamojen on annettava takuu siitä, että lähetykset ovat peräisin parvista, joille on tehty EU:n lainsäädännön mukainen mikrobiologinen koe, josta on saatu negatiivinen tulos.

Munien osalta lähetyksiin on liitettävä todistus, josta ilmenee, että b alakohdassa tarkoitetut kokeet on suoritettu ja niistä on saatu negatiiviset tulokset tai että munat on tarkoitettu käytettäväksi c alakohdassa mainitulla tavalla.

Mikäli munivien kanojen parven terveystilanne ei ole tiedossa tai takeita salmonellan seurantaohjelmasta ei ole toimitettu, tulee munat merkitä B-luokan muniksi asetuksen 589/2008 mukaisesti

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.12.2020