Munat

Kananmunien ja muiden linnunmunien tuottaminen on elintarvikkeiden alkutuotantoa, jos munia tuotetaan muuhun tarkoitukseen kuin omassa yksityistaloudessa tapahtuvaa kulutusta varten. Munien kuljettaminen pois alkutuotantopaikalta kuuluu myös alkutuotantotoiminnan piiriin. Tuottajan on noudatettava alkutuotantoon liittyvää lainsäädäntöä.

Kananmunien tuottaja, joka luovuttaa tuottamiaan kananmunia ulkopuoliselle kuluttajalle, kuuluu kansallisen salmonellavalvontaohjelman piiriin. Salmonellavalvontaohjelmassa otetaan näytteitä muun muassa munintakanoista ja tavoitteena on estää salmonellan esiintyminen elintarvikkeissa. Kunnaneläinlääkäri valvoo salmonellavalvontaohjelman toteutumista siipikarjan osalta. Kananmunien tuottaja on vastuussa siitä, että tuotantotilalla otetaan tarvittavat salmonellanäytteet.

Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien viljelijätukien ehtona. Täydentävät ehdot koostuvat viljelyyn liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista. Täydentävien ehtojen hygieniavaatimusten valvonta koskee myös munantuotantotiloja. Täydentävien ehtojen kannalta munantuottajan on noudatettava yleisiä alkutuotantoasetuksen vaatimuksia (muun muassa kirjanpitovaatimuksia) ja niiden lisäksi erityisiä munia koskevia vaatimuksia. Munantuotantoon käytettävien tilojen on oltava sellaiset, että niissä voidaan hyvin huolehtia eläinten puhtaudesta ja terveydestä sekä munien hyvästä hygieenisestä laadusta. Munantuotantotiloilla on toimittava niin, että munien saastuminen ehkäistään ja elintarvikkeeksi päätyvien munien laatu turvataan.

Kananmunat on tuottajan tilalla ja kuluttajalle myyntiin asti säilytettävä puhtaina, kuivina ja suojattuina hajuilta sekä suojattava tehokkaasti iskuilta ja suoralta auringonvalolta. Munat on varastoitava ja kuljetettava mieluiten tasaisessa lämpötilassa ja ne on toimitettava kuluttajalle enintään 21 päivän kuluessa munimisesta. Myyntiin toimitettavat munat eivät saa olla rikkinäisiä eikä niitä saa pestä.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018