Lemmikkiruokien tuonti

Tällä sivulla käsitellään kaupallisesti tuotavien erien tuontiehtoja. Omaan käyttöön tuotavista lemmikkieläinten ruuista löydätte lisätietoa linkeistä.

Tuonti omaan käyttöön

Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

”lemmikkieläinten ruoalla” tarkoitetaan lemmikkieläinten ruoaksi käytettävää tarkoitettua ainesta ja puruluita, jotka koostuvat eläimistä saatavista sivutuotteista tai johdetuista tuotteista

Määritelmät:

”purkitetulla lemmikkieläinten ruoalla” tarkoitetaan lämpökäsiteltyä lemmikkieläinten ruokaa ilmatiiviisti suljetuissa säiliöissä;

”puruluilla” tarkoitetaan lemmikkieläimille tarkoitettuja syötäviä tuotteita, jotka on valmistettu parkitsemattomista sorkka- ja kavioeläinten vuodista ja nahoista tai muusta eläinperäisestä aineksesta; Hyväksytyt alkuperämaat

”käsitellyllä lemmikkieläinten ruoalla” tarkoitetaan lemmikkieläinten ruokaa, lukuun ottamatta raakaa lemmikkieläinten ruokaa.

”raa’alla lemmikkieläinten ruoalla” tarkoitetaan luokkaan 3 kuuluvaa ainesta sisältävää lemmikkieläinten ruokaa, jolle ei ole tehty mitään muuta säilyttävää käsittelyä kuin jäähdytys tai pakastaminen;

Hyväksytyt alkuperämaat

a) raaka lemmikkieläinten ruoka:

Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa tai asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I luetellut kolmannet maat, joista jäsenvaltiot sallivat saman lajin eläimistä peräisin olevan tuoreen, ainoastaan luullisen lihan tuonnin. Kaloista saatavan aineksen osalta päätöksen 2006/766/EY liitteessä II luetellut kolmannet maat.

b) puruluut ja muu lemmikkieläinten ruoka kuin raaka lemmikkieläinten ruoka:

Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat sekä seuraavat maat:

(JP) Japani

(EC) Ecuador

(LK) Sri Lanka

(TW) Taiwan

(SA) Saudi-Arabia (ainoastaan siipikarjasta peräisin oleva käsitelty lemmikkieläinten ruoka)

(GE) Georgia (ainoastaan käsitelty, muu kuin purkitettu lemmikkieläinten ruoka)

Kaloista saatavasta aineksesta valmistetun käsitellyn lemmikkieläinten ruuan osalta päätöksen 2006/766/EY liitteessä II luetellut kolmannet maat.

Sallitut alkuperälaitokset löydät komission sivuilta (englanniksi)

Terveystodistusmallit. Viittaukset ovat asetuksen 2011/142 liitteisiin ja lukuihin

a) Purkitettu lemmikkieläinten ruoka: Liitteessä XV oleva 3A luku.

b) Muu käsitelty, kuin purkitettu lemmikkieläinten ruoka: Liitteessä XV oleva 3B luku.

c) Puruluut: Liitteessä XV oleva 3C luku.

d) Raaka lemmikkieläinten ruoka: Liitteessä XV oleva 3D luku.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.2.2022