Lemmikkiruokien tuonti

Tällä sivulla käsitellään kaupallisesti tuotavien erien tuontiehtoja. Omaan käyttöön tuotavista lemmikkieläinten ruuista löydätte lisätietoa alla (ja vasemmalla) olevasta linkistä

Tuonti omaan käyttöön

Tuontiehdot lyhyesti

  • maa, josta lemikkiruoka tuodaan, tulee olla hyväksytty
  • laitos, josta lemmikkiruokaa tuodaan, tulee olla hyväksytty
  • terveystodistusvaatimus
  • suojapäätöksiä seurattava
  • ennakkoilmoitusvaatimus TRACES -järjestelmällä
  • eläinlääkinnällinen rajatarkastus
  • muita vaatimuksia

Sallitut tuontimaat

Lemmikkiruuan tuonti on sallittua asetuksen 142/2011 mukaisesti liitteen XIV luvun II 1 jakson taulukon 2 kohdan 12 maista (kts. linkki oikealla).

puruluita ja käsiteltyjä lemmikkiruokia saa tuoda asetuksen 142/2011 liitteen XV luvun 3A - 3C todistuksilla asetuksen 206/2010 (linkit asetuksiin oikealla) liitteen II osan I luetelluista kolmansista maista sekä seuraavista maista: Japani, Ecuador, Sri Lanka ja Taiwan.

HUOM! Kirjoitusvirhe kohdassa I.28 seuraavissa terveystodistuksissa: 3B luku, 3D luku, 8 luku ja 11 luku. Oikeassa reunassa linkissä oikeat vaihtoehdot kohtaan I.28.

- Yllä mainitun taulukon mukaisesti raakaa lemmikkiruokaa saa tuoda mallilla 3D, sallitut tuontimaat taulukossa, ja arominvahventeitamallilla 3E, tuontimaat kuten taulukossa. Kyseisen taulukon mukaiset terveystodistusmallit sisältävät TSE-vaatimukset.

Hyväksytyt alkuperälaitokset

Erien tulee olla ko. maan toimivaltaisen viranomaisen hyväkymästä laitoksesta, ja jotka löytyvät TRACES-ohjelmaan listattuina.

Komission suojapäätökset

Tuojan tulee seurata suojapäätöksiä.

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Erälle tulee suorittaa myös maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus, joka perustuu CN -koodeihin. Ohjeet eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta mukaan lukien erityisesti TRACES -järjestelmän käyttö ennakkoilmoituksen tekemiseksi, suojapäätösten noudattaminen, maksut ja hyväksytyt rajatarkastusasemat löytyvät ao. kohdasta.

Kauttakuljetus

Euroopan yhteisön kautta kuljetettavia rehuja koskevat samat terveystodistusvaatimukset kuin EU:n alueellekin tuotavia eriä edellisissä kohdissa.

Muut rehun tuojalle asetettavat vaatimukset

Tällä sivulla on keskitytty kolmansista maista tuotavien lemmikkirehujen tuontiehtoihin. Tuojan tulee perehtyä myös muihin rehun tuojalle asetettaviin vaatimuksiin, esim. rekisteröinti, tuoteselosteet, vuosi-ilmoitus jne.  Näistä on kerrottu sivulla Rehujen sisämarkkinakauppa ja maahantuonti. Asiaan liittyvät kysymykset osoitteella rehukyselyt(at)ruokavirasto.fi.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.4.2021