Lemmikkiruokien tuonti

Tällä sivulla käsitellään kaupallisesti tuotavien erien tuontiehtoja. Omaan käyttöön tuotavista lemmikkieläinten ruuista löydätte lisätietoa alla (ja vasemmalla) olevasta linkistä

TUONTI OMAAN KÄYTTÖÖN

Tuontiehdot lyhyesti

  • maa, josta lemikkiruoka tuodaan, tulee olla hyväksytty
  • laitos, josta lemmikkiruokaa tuodaan, tulee olla hyväksytty
  • terveystodistusvaatimus
  • suojapäätöksiä seurattava
  • ennakkoilmoitusvaatimus TRACES -järjestelmällä
  • eläinlääkinnällinen rajatarkastus
  • muita vaatimuksia

Sallitut tuontimaat

Lemmikkiruuan tuonti on sallittua asetuksen 142/2011 mukaisesti liitteen XIV luvun II 1 jakson taulukon 2 kohdan 12 maista (kts. linkki oikealla).

puruluita ja käsiteltyjä lemmikkiruokia saa tuoda asetuksen 142/2011 liitteen XV luvun 3A - 3C todistuksilla asetuksen 206/2010 (linkit asetuksiin oikealla) liitteen II osan I luetelluista kolmansista maista sekä seuraavista maista: Japani, Ecuador, Sri Lanka ja Taiwan.

HUOM! Kirjoitusvirhe kohdassa I.28 seuraavissa terveystodistuksissa: 3B luku, 3D luku, 8 luku ja 11 luku. Oikeassa reunassa linkissä oikeat vaihtoehdot kohtaan I.28.

- Yllä mainitun taulukon mukaisesti raakaa lemmikkiruokaa saa tuoda mallilla 3D, sallitut tuontimaat taulukossa, ja arominvahventeitamallilla 3E, tuontimaat kuten taulukossa. Kyseisen taulukon mukaiset terveystodistusmallit sisältävät TSE-vaatimukset.

Hyväksytyt alkuperälaitokset

Erien tulee olla ko. maan toimivaltaisen viranomaisen hyväkymästä laitoksesta, ja jotka löytyvät TRACES-ohjelmaan listattuina.

Komission suojapäätökset

Tuojan tulee seurata suojapäätöksiä.

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Erälle tulee suorittaa myös maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus, joka perustuu CN -koodeihin. Ohjeet eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta mukaan lukien erityisesti TRACES -järjestelmän käyttö ennakkoilmoituksen tekemiseksi, suojapäätösten noudattaminen, maksut ja hyväksytyt rajatarkastusasemat löytyvät ao. kohdasta.

Kauttakuljetus

Euroopan yhteisön kautta kuljetettavia rehuja koskevat samat terveystodistusvaatimukset kuin EU:n alueellekin tuotavia eriä edellisissä kohdissa.

Muut rehun tuojalle asetettavat vaatimukset

Tässä ohjeessa on keskitytty kolmansista maista tuotavien lemmikkirehujen tuontiehtoihin. Tuojan tulee perehtyä myös muihin vaatimuksiin, esim. rekisteröinti, tuoteselosteet, vuosi-ilmoitus jne.  Lisätietoja antaa Riitta Rannikko (riitta.rannikko at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi).

(Ohje 18126U)

 Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy seuraavista:

Eur-Lex (EU:n lainsäädäntötietopankki)

FinLex (kansallinen lainsäädäntö).

Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

Tuontivaatimuksista lemmikkiruuille säädetään ns. täytäntöönpanoasetuksen 142/2011 liitteessä XIII, luvussa II.