Turkiseläinten rehuksi tuotavat sivutuotteet

Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

Raaka-aineet

Vain luokan 3 sivutuotteita voi tuoda EU:n alueelle turkiseläinten rehuksi

Lisätietoa sivutuotteiden luokittelusta sivuillamme  

Sallitut alkuperämaat eri asetusten liitteissä sarakkeessa 1 (pääset luetteloihin klikkaamalla linkkiä):

Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II oleva 1 osassa

ja

setuksen (EY) N:o 798/2008 liitteessä I luetellut kolmannet maat, joista jäsenvaltiot sallivat saman lajin eläimistä peräisin olevan tuoreen luullisen lihan tuonnin.

Kaloista saatavan aineksen osalta päätöksen 2006/766/EY liitteessä II luetellut kolmannet maat  näiden lisäksi Yhdistynyt Kuningaskunta

Tuotteiden pakkaaminen

Tuotteet on pakastettu alkuperälaitoksessa tai ne on säilötty unionin lainsäädännön mukaisesti niiden pilaantumisen estämiseksi lähettämisen ja määräpaikkana olevaan laitokseen saapumisen välisenä aikana;

Tuotteet on pakattu vuodot estävään uuteen pakkaukseen tai ennen käyttöä puhdistettuun ja desinfioituun pakkaukseen;

Todistukset/asiakirjamallit

Asetuksen 142/2011 Liitteessä XV oleva 3D luku (pdf suomeksi)

Poikkeukset

Turkiseläinten rehuksi saa Ruokaviraston myöntämällä tuontiluvalla tuoda vesieläimistä ja selkärangattomista sekä niiden kehitysasteista saatavia sivutuotteita tai niistä johdettujen tuotteita sekä luokkaan 3 kuuluvien jyrsijöiden (Rodentia) tai jäniseläinten (Lagomorpha) lahkon eläimistä saatavien osia ja aineksia. Voit hakea tuontilupaa sähköisesti sivuillamme olevalla hakulomakkeella

Lainsäädännöllinen peruste: Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta 1283/2019 12 a §

Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2022