Turkiseläinten rehuksi tuotavat sivutuotteet

Turkiseläinten rehuksi tuotavien vesieläimistä, selkärangattomista, jyrsijöistä tai jäniseläimistä saatujen sivutuotteiden tai niistä johdettujen tuotteiden tuontivaatimukset

Turkiseläinten rehuksi saa Ruokaviraston (ent. Eviran) myöntämällä tuontiluvalla tuoda vesieläimistä ja selkärangattomista sekä niiden kehitysasteista saatavia sivutuotteita tai niistä johdettujen tuotteita sekä luokkaan 3 kuuluvien jyrsijöiden (Rodentia) tai jäniseläinten (Lagomorpha) lahkon eläimistä saatavien osia ja aineksia.

Lainsäädännöllinen peruste: Täytäntöönpanoasetuksen EU 142/2011 Liite XIV, luku IV, jakso 2

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2019