Eläinperäisten näytteiden sekä näyttelyesineiden tuonti

Tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Eläinperäiset tutkimusnäytteet ja diagnostiset näytteet ovat sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu tutkimukseen osana diagnostisia toimia tai määritykseen tieteen ja tekniikan kehityksen edistämiseksi osana opetus- tai tutkimustoimintaa. Myös koe-eläinten ruokintaan tarkoitetut eläinperäiset tuotteet tarvitsevat tuontiluvan. 

Eläinperäiset kaupalliset näytteet ovat sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu tiettyihin tutkimuksiin tai määrityksiin tarkoituksena suorittaa tuotantoprosessi, käsitellä eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita, kehittää rehuja, lemmikkieläinten ruokaa tai johdettuja tuotteita taikka testata koneita tai laitteita.

Eläinperäiset näyttelyesineet ovat sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi näyttelyissä tai taiteellisessa toiminnassa.

Tutkimusnäytteiden, diagnostisten näytteiden, kaupallisten näytteiden ja näyttelyesineiden tuonti Suomeen tai kauttakuljetus Suomen kautta on sallittua ainoastaan Ruokaviraston myöntämällä tuontiluvalla. Tuontiluvassa asetetaan tuontia koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Hae erälle tuontilupa Ruokavirastosta. Tuontiluvan käsittely kestää 1-4 viikkoa.

Tuontilupa voidaan myöntää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Voit täyttää hakemuksen sillä kielellä, jolla haluat luvan myönnettävän. Suosittelemme hakemaan englanninkielistä lupaa, jolloin myös mahdollisten kauttakulkuvaltioiden viranomaiset, erien lähettäjä ja lentoyhtiöt ymmärtävät tuonnin tarkoituksen eikä käännösongelmista johtuvia viivytyksiä tulisi. 

Sähköinen tuontiluvan hakulomake (Webropol) 

Yhteystiedot tuontilupa@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 9.5.2023