Kasvintarkastus määränpäässä

Maahantuotavan lähetyksen kasvintarkastus tehdään yleensä maahantuontipaikalla (esim. satama tai lentokenttä). Kasveja tai kasvituotteita sisältävä lähetys voidaan siirtää maahantuontipaikalta määränpäähän tarkastusta varten, jos tarkastuksen edellytykset ovat siellä paremmat kuin maahantuontipaikalla. Lähetyksen siirtämisestä ei kuitenkaan saa aiheutua kasvintuhoojan leviämisvaaraa. Kasvilähetysten siirtämisessä voidaan menetellä kahdella tavalla riippuen maahantuojan vuoden aikana tuomien kasvierien määrästä.

Säännöllinen tuonti - haetaan tarkastuspaikalle hyväksyntä

Maahantuoja voi tarkastaa, onko tarkastuspaikka jo hyväksytty:

Mikäli tarkastuspaikkaa ei löydy listalta, maahantuoja voi hakea tarkastuspaikan eli virallisen valvontapisteen hyväksyntää täyttämällä Webropol-lomakkeen Ruokaviraston verkkosivuilla:

Hyväksymisen ehtona on, että maahantuotavat kasvilähetykset voidaan pitää erillään muista kasveista. Lisäksi on varmistettava, ettei lähetystä oteta käyttöön ennen kuin se on tarkastettu ja hyväksytty maahantuotaviksi.

Satunnainen tuonti  - lähetykset tarkastetaan rajatarkastusasemalla

Maahantuojalle, joka tuo vuodessa yhden tai muutaman kasvilähetyksen, tarkastuspaikka on ensisijaisesti rajatarkastusasema. Ruokavirasto voi määrätä yksittäiset maahantuotavat kasvilähetykset siirrettäväksi maahantuontipaikalta tarkastusta varten, jos tarkastusedellytykset ovat paremmat määränpäässä kuin maahantuontipaikassa eikä siirrosta aiheudu kasvintuhoojan leviämisvaaraa. Siirtämisen tarpeellisuudesta on hyvä keskustella kasvintarkastajan kanssa ennen lähetyksen saapumista maahan.

Asiakirjatarkastus aina maahantuontipaikassa

Kasvilähetyksen asiakirjatarkastus tehdään aina maahantuontipaikassa, jossa selvitetään onko maahantuotavalla lähetyksellä asianmukainen kasvinterveystodistus. Asiakirjatarkastuksen suorittaa maahantuontipaikan valvontaviranomainen (Ruokavirasto tai ELY-keskus), jolle maahantuojan on toimitettava maahantuotavan lähetyksen kasvinterveystodistus ja muut asiakirjat, kuten lähetyslista tai kauppalasku.

Hyväksytyn asiakirjatarkastuksen jälkeen lähetykselle myönnetään siirtolupa ja laaditaan siirtoasiakirja, joka liitetään lähetyksen mukana kulkevaan terveystodistukseen. Maahantuoja tai hänen edustajansa sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan siirtoasiakirjassa mainittuja siirtämisen ehtoja.

Maahantuoja tilaa saapuvalle lähetykselle kasvintarkastuksen alueensa kasvintarkastajalta.

Yhteydenotot

Sivu on viimeksi päivitetty 30.4.2020