Kasvintarkastus määränpäässä

Maahantuotavan lähetyksen kasvintarkastus tehdään yleensä maahantuontipaikalla (esim. satama tai lentokenttä). Kasveja tai kasvituotteita sisältävä lähetys voidaan siirtää maahantuontipaikalta määränpäähän tarkastusta varten, jos tarkastuksen edellytykset ovat siellä paremmat kuin maahantuontipaikalla. Lähetyksen siirtämisestä ei kuitenkaan saa aiheutua kasvintuhoojan leviämisvaaraa. Kasvilähetysten siirtämisessä voidaan menetellä kahdella tavalla riippuen maahantuojan vuoden aikana tuomien kasvierien määrästä.

Säännöllinen tuonti - haetaan tarkastuspaikalle hyväksyntä

Maahantuoja pyytää tarkastuspaikan hyväksyntää alueensa kasvintarkastajalta. Hyväksynnästä tehdään päätös tarkastuksen jälkeen. Hyväksymisen ehtona on, että maahantuotavat kasvilähetykset voidaan pitää erillään muista kasveista. Lisäksi on varmistettava, ettei lähetystä oteta käyttöön ennen kuin se on tarkastettu ja hyväksytty maahantuotaviksi.

Satunnainen tuonti  - lähetykset määrätään siirrettäväksi tarkastusta varten

Maahantuojalle, joka tuo vuodessa yhden tai muutaman kasvilähetyksen, tarkastuspaikan hyväksynnän hakeminen ei ole tarpeen. Ruokavirasto voi määrätä yksittäiset maahantuotavat kasvilähetykset siirrettäväksi maahantuontipaikalta tarkastusta varten. Siirtämisen tarpeellisuudesta on hyvä neuvotella kasvintarkastajan kanssa ennen lähetyksen saapumista maahan. Siirtomääräys voidaan tehdä jos tarkastusedellytykset ovat paremmat määränpäässä kuin maahantuontipaikassa eikä siirrosta aiheudu kasvintuhoojan leviämisvaaraa.

Asiakirjatarkastus aina maahantuontipaikassa

Kasvilähetyksen asiakirjatarkastus tehdään aina maahantuontipaikassa, jossa selvitetään onko maahantuotavalla lähetyksellä asianmukainen kasvinterveystodistus. Asiakirjatarkastuksen suorittaa maahantuontipaikan valvontaviranomainen (Ruokavirasto tai ELY-keskus), jolle maahantuojan on toimitettava maahantuotavan lähetyksen kasvinterveystodistus ja muut asiakirjat, kuten lähetyslista tai kauppalasku.

Hyväksytyn asiakirjatarkastuksen jälkeen lähetykselle myönnetään siirtolupa ja laaditaan siirtoasiakirja, joka liitetään lähetyksen mukana kulkevaan terveystodistukseen. Maahantuoja tai hänen edustajansa sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan siirtoasiakirjassa mainittuja siirtämisen ehtoja.

Maahantuoja tilaa saapuvalle lähetykselle kasvintarkastuksen alueensa kasvintarkastajalta.

Yhteydenotot: